Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Hammerfest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Hammerfest"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Hammerfest 04.10.2010
Samisk skolehistorie Presentasjon Hammerfest

2 Hvorfor fortelle samisk skolehistorie?
Skolen var i over hundre år myndighetenes hovedredskap til å utrydde samisk språk og kultur Det er ennå ikke dokumentert hvor mye dette har skada det samiske samfunnet og enkeltpersoner. Statene har brukt svært mye penger på assimileringsarbeid, men de vil ikke betale erstatning Lignende forhold over hele verden Samene har kommet lengre enn mange andre urfolk i å få skole bygd på eget språk og kultur

3 Kilder til samisk skolehistorie
Bøker, tidsskrifter og aviser Offentlige og private arkiv Tidligere elever, lærere og foreldre forteller Foto Lydband og filmopptak

4 Samisk skole eller “Norsk Standard”?
Norsk og samisk skolehistorie Gjennom alle tider Alle skoleslag Skolelover, forskrifter og bestemmelser Politisk strid om skolen Mangler: - Hva har elever og lærere opplevd? - Er praksis = teori?

5 Samisk skolehistorie - 1 (2005)
Artikler om fornorsking, kirka og tapt skolegang Elever, lærere, internatansatte og foreldre forteller Gjennom hele det samiske området i Norge: Tana, Kautokeino, Karasjok, Alta, Måsøy, Kvænangen, Kåfjord, Skånland og Hattfjelldal Mest om grunnskolen

6 Samisk skolehistorie 2 (2007)
Reindriftsskolen og samiske videregående skoler Grunnskolefortellinger fra Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Nordkapp, Loppa, Nordreisa, Kåfjord og Tysfjord Fra Samisk utdanningsråd, skoledirektør og departement

7 Samisk skolehistorie 3 (2009)
Barnehager: Nesseby, Tana, Karasjok, Tromsø, Skånland, Tysfjord, Snåsa og Oslo Grunnskolen: Máze, Lebesby, Kvalsund, Hasvik, Lavangen Om situasjonen for samisk og norsk språk i skolen

8 Samisk skolehistorie 4 (2010)
Dokumenter for og mot fornorsking, Grunnskolen: Tana, Nesseby, Hammerfest, Måsøy, Beiarn, Gildeskål, Engerdal Spesialundervisning (Bl.a. blinde og døve elever)

9 Samisk skolehistorie 5 (2011?)
Læreplaner Mer om videregående skoler: Karasjok, Kirkenes, Alta, Troms, lule- og sørsamisk) og grunnskolen (bl.a. Gamvik, Porsanger, Kautokeino, Troms, Ofoten) Historiske dokumenter Krig og gjenreising

10 Samisk skolehistorie 6 (2012?)
Høgskole, universitet Grunnskole (bl.a. Karasjok, Alta, lulesamisk) Historiske dokumenter Språksenter Folkehøgskole Fjernundervisning Lærerorganisasjoner

11 Publiseringsmåter Bøker (6 i Norge + andre land) Internett -
Avisartikler - Min Áigi / Ávvir, Ságat Forelesninger på skoler Film?

12 Videre planer og ideer Sverige, Finland og Russland
Oversetting til andre språk Lærebokhistorie Arkiv, museum, digitalisering Forsking

13 Første opplæring på samisk
De første skolene for samer var i Sverige på 1600-tallet Fra 1716 misjon – Thomas v. Westen – misjonærer og lærere underviste på samisk Fra da har det vært strid om undervisningsspråket. I noen perioder skulle skolen være på samisk og det blei laga samiskspråklige lærebøker 1826 – første lærerskole i Norge – samisk som fag

14 Fornorsking – eksempel fra Kvænangen

15 Internattida Omkring 1900 bestemte staten å bygge internater rundt i Finnmark Første statsinternat Sør-Varanger og Guovdageaidnu 21 statsinternat og 28 kommunale internat i Finnmark 1940 Norskspråklig og norskkulturelt miljø

16 Motstand De fleste i det norske samfunnet støtta fornorskingspolitikken, men ikke alle Blant dem som protesterte var: Noen prester, norske lærere, samemisjonen Noen få norske politikere Samiske lærere(Anders Larsen, Isak Saba, Henrik Kvandahl) Samiske foreldre Samiske aviser og foreninger

17 Tidene skifter 1948: Samordningsutvalget for skoleverket: Politikken overfor samene har vært feil 1951: Tospråklig ABC (fortsatt bare hjelpespråk) 1959 skolelov: Prinsipiell åpning: Samisk kan være undervisningsspråk 1967: Samisk begynneropplæring 1972: Samisk som 2. språk 1985: Samisk undervisningsspråk i hele grunnskolen

18 Samisk skole? 1976: Samisk utdanningsråd
1987, 1997, 2006: Samiske læreplaner 1989: Samisk høgskole 2000: Samisk opplæring under Sametinget 2005: 2000 elever leste samisk i Norge. 2010: Tallet på elever som leser samisk går kraftig nedover. Hvorfor?

19 Resultat av fornorskinga
Samiskspråklige over år kan ikke skrive morsmålet sitt Nesten alle samiske foreldre i sør- og lulesamiske områder, Troms og kyst-Finnmark snakka norsk til sine barn Nå kan omtrent 75% av samene ikke samisk Omlag 50% av dem som kan samisk kan et annet språk bedre Mange vil ikke lenger være samer

20 Komagtupper i Hammerfests skolehistorie
1727 Sognepresten: „HAMMERFÆST paa QVALØEN Et ældgammelt Væhr, i gamle tiider beboet af Finner” 1745 skolemesteren underviste norske og samiske elever hver for seg – på hvert sitt språk. 1780: en omgangsskolelærer for norske, to for samiske barn. 1872: Skolehus på Langstrand. Søker måtte være duelig seminarist og kyndig i samisk.

21 Sørøysundlærere søker Finnefondet
Eilert Olsen var lærer i kretsene Fella, Gåshopen og Skreifjord, med bare „lappiske børn”. 1914:„Enkelte hjem viser dessuten en seig vedhængen i det lappiske sprog og fører som en slags kamp for dette.» 1907 Karl Leiros, Vinna skole: - Barna snakker samisk, men vil gjerne lære norsk. Mange kler seg om fra samiske til norske klær.

22 Statsinternat og kommunale internat
I Sørøysund to statsinternat, Kårhamn, 1916 og Fjordtun Kommunale internat i Langstrand, Sandøybotn og Mefjord. Internata var et norsk miljø og betydde mye for at mange skifta språk. Internatdrift i Sørøysund helt til

23 Det samiske blir borte Samekofta blei sjeldnere og var knapt i bruk etter krigen. Siste samisktalende elever i Hammerfest: tallet. Det samiske en hemmelighet som ikke skulle snakkes om. Først sist på 1970-tallet ny interesse for samisk.

24 Noe å tenke over Hvorfor har så mange samer skifta språk, kultur og identitet? Er det mulig og ønskelig å skifte tilbake? Hva må gjøres for å styrke det samiske igjen?


Laste ned ppt "Presentasjon Hammerfest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google