Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettkonferanse 2012 Britt Blaunfeldt Petersen Kommuneoverlege, medisinsk faglig rådgiver og leder for helseavdelingen ”Fjellfolk-kommunen” 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettkonferanse 2012 Britt Blaunfeldt Petersen Kommuneoverlege, medisinsk faglig rådgiver og leder for helseavdelingen ”Fjellfolk-kommunen” 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettkonferanse 2012 Britt Blaunfeldt Petersen Kommuneoverlege, medisinsk faglig rådgiver og leder for helseavdelingen ”Fjellfolk-kommunen” 1

2 Helseavdelingen omfatter: Legekontor (diagnose og behandling) Tilsynslege Helsestasjon og skolehelsetjeneste Jordmortjeneste Medisinsk faglig rådgivere, smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse Fysioterapi FYSAK MOT-koordinator (flyttes) ”Fjellfolk-kommunen” 2

3 3 Helseavdelingen Vi undersøker, diagnostiserer, lindrer og behandler enkeltpasienter. Vi tar all øyeblikkelig hjelp, vi stabiliserer, behandler og ev. ledsager pasienten til sykehus. Vi samarbeider tverrfaglig om pasienter. Hattfjelldal og Grane kommuner har avtale om legevaktssamarbeide. God evaluering.

4 ”Fjellfolk-kommunen” 4 Helseavdelingen På helseavdelingen arbeides det kontinuerlig med kvalitetssikringsarbeide, oppdatering og utdanning, allt dette for å drive forsvarlig og gi en faglig god tjeneste. Vi driver aktivt med veiledning av legestudenter og turnusleger, for hvems skull? Min skull?

5 Helseavdelingen, studenter Veileder har det medisinske ansvaret Studenten tar veileders 3. hver pas/ time Inntekten blir det samme og anntallet pasienter likeså Når studenten er litt mere varm i ”trøja” tar veilder flere pas/ tlf/ administrativt Ren økonomisk gevinst > NOK 165.000/ år ”Fjellfolk-kommunen” 5

6 Helseavdelingen, turnuslege Det må finnes en stabil god veileder 2 pas/ time initialt, deretter noen flere Turnuslege koster NOK 565.459/ år, inkl. avg. Lønnstillskudd fra Fylkesmannen NOK 240.000/ år Genererte inntekter NOK 593.200/ år Netto gevinst NOK 267.741 ”Fjellfolk-kommunen” 6

7 Helseavdelingen, studenter og turnusleger For hvems skull? Min skull? Økt medisinsk tilgjenglighet, mindre sårbart Økt akutt medisinsk beredskap, samme Alle på avdelingen må oppdatere seg Økonomisk øverskudd Langsiktig rekruttering Det er artig og det bidrar til en god arbeidsmiljø og fellesskap! ”Fjellfolk-kommunen” 7

8 Resultat Sykefravär, meget lavt korttids, 1,09% – men høyt langtids, 9,21% Medarbeiderundersøkelsen viset meget gode resultat for arbeidsmiljø og ledelse innen helseavdelingen Medarbeidersamtaler med alle annsatte er gjennomført, arbeidstakene er meget god fornøyde ”Fjellfolk-kommunen” 8

9 Resultat Kommunelege II stillingen er besatt Faglig god og tilgjenglig tjeneste God kontinuitet og stabilitet Alle stillingene besatte med kvalifisert fagpersonell, også i vikarstillingene Vi har god styring Vi driver rasjonellt Vi har meget god økonomisk drift ”Fjellfolk-kommunen” 9

10 Resultat, økonomi Funksjon 241, inkl. fys.ter. 60 %: ”Fjellfolk-kommunen” 10 År 2011HattfjelldalKostra 6FylketLandet NOK/ Innbyggere/ År 1750333218391359

11 Resultat, økonomi Funksjon 232, 233, 241, inkl FYSAK, fys.ter. MOT. ”Fjellfolk-kommunen” 11 År 2011HattfjelldalKostra 6FylketLandet NOK/ innbyggere / År 2860408724641940

12 Utfordringer rekruttering Nasjonellt – internasjonellt Spennendes arbeidsoppgaver God lønn å gode villkår God stabilitet - fag rekrutterer fag Veilederkompetanse Veileder - praktisere på HELFO sin regning Avsatt tid for veildening ”Fjellfolk-kommunen” 12

13 Utfordringer beholde Eks. Det er i samhandlingsreformen lagt stort fokus på å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer så som KOLS og Diabetes mellitus. Eks. På helseavdelingen er vi heldige at vi har en vikar som tar helsesekretär utdanningen samt en som tar sykepleier utdanning. Vi har behov for videreutdanning innen KOLS og diabetes og begge sykepleiene er positive til slik kompetanse økning. Utdanning og videreutvikling, god arbeidsmiljø, stabilitet, forutsigbarhet, god ledelse og gode villkår. ”Fjellfolk-kommunen” 13

14 ”Fjellfolk-kommunen” 14 Utfordringer Fysioterapi Per idag er det allerede et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. Kommunen har nå 140 % driftstilskudd. Ventelisten er på 51 pasienter og er økende. En slik venteliste tilsvarer 200 % driftstilskudd. Økning til 200 % driftstilskudd NOK 214.092/ år. Vår faste fysioterapeut TG vil innen 4-5 år gå av i pensjon. Hattfjelldal har per idag to kjempeflinke fysiotera- peutvikarer som ønsker å stanne og etablere i kommunen. En av vikarene går ut i permisjon i juli/ aug -12. Usikkert om stillingsinnehaveren kommer tilbake?

15 Utfordringer, fastlegeforskrift Vi er meget spent på hva regeringen beslutter? Svar innen 2 minutter? Oprioritert time innen 2-5 dager? Dersom dette besluttes må det annsettes flere helsesekretärer/ sykepleiere samt leger! I øvrigt oppfyller Hattfjelldal kommune de fleste kravene i forskriften. ”Fjellfolk-kommunen” 15

16 Utfordringer pas med demens, dobblering av antallet, 80 % på institusjon Felles demensplan Grane og Hattfjelldal, KS Demenskoordinator – sykepleier, tilskudd Demensteam Gjøre det mere attraktivt å bo heime, snu trenden! Dagaktivitet – tilskudd Demensboliger med bemanning utenfor institusjon, tilskudd Sansehage - tilskudd ”Fjellfolk-kommunen” 16

17 A konto NOK 175.000/ mån. Ferdigbehandlede pasienter sum NOK 0? Tertial oppgjør, årsoppgjør februar +/-? Samarbeide ffa. innad i kommunen men også utover kommunegrensen er helt avgjørende for resultatet. Fokuset skulle väre på pasienten og tjenestene men er dessvärre mest på økonomien, men disse går trass alt ofte hand i hand. ”Fjellfolk-kommunen” 17 Utfordringer samhandlingsreformen

18 ”Fjellfolk-kommunen” 18 Utfordringer og behov gode tjenester gir en god base for samhandlingsreformens resutat Å videreføre og utvikle driften innen avdelingen og kommunen og interkommunalt Å ha god tilgjenglighet og gode faglige tjenester Å rekruttere og beholde dyktig fagpersonell Å være i stand til å ta mot ”eldrebølgen” Å undervise legestudenter og turnusleger Å fortsatt ha legevaktssamarbeide med Grane Å fortsette arbeidet med kvalitetssikkring Å drive med videreutdanning / kompetanseheving Å få ferdigombygget helsehuset som planlagt

19 Takk for oppmerksomheten ”Fjellfolk-kommunen” 19


Laste ned ppt "Budsjettkonferanse 2012 Britt Blaunfeldt Petersen Kommuneoverlege, medisinsk faglig rådgiver og leder for helseavdelingen ”Fjellfolk-kommunen” 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google