Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forestillinger om barn og barndom og konsekvenser for arbeidet i barnehagen Emilie Foyn-Bruun.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forestillinger om barn og barndom og konsekvenser for arbeidet i barnehagen Emilie Foyn-Bruun."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forestillinger om barn og barndom og konsekvenser for arbeidet i barnehagen Emilie Foyn-Bruun

2 Paradigmeskifte fra barnepsykologi til barndompsykologi n Store allmenne teorier n Universell viten n Eksperters nøytralitet n Familiesentrering n Morssentrisme, det skrøpelige novisebarnet n Stadieutvikling n Sosialisering n Stimulering og innlæring (Sommer, 1997) n Miniteorier, partielle teorier n Kultur- og historisk bundet kunnskap. Viten må alltid oppdateres n Relativ, ikke formålsbestemt kunnskap n Stemmer i tiden nettverksrelasjoner n Barnets flerpersonelle verden. KOMPETANSEBARNET n Utvikling av kulturell, sosial og personlig kompetanse n Barnet som aktør og iscenesetter av sitt eget liv. n Oppsøking av informasjon og aktiv læring

3 Ulike forestillinger 1. Barnet som uskyldigheten, i livets gylne tid 2. Det lille barnet som natur eller som et vitenskaplig barn som består av biologiske stadier 3. Barnet som rekkruteringsfaktor for arbeidsmarkedet og det eksklusive moderskap 4. Barnet som kunnskap, identitet og reprodusent av kultur

4 1. Barnet som uskyldigheten, i livets gylne tid n Rousseaus Emiliè et filosofisk prosjekt: ”A man is born free, but everywhere he is in chains”. n Barndommens egenverdi n Frilek og kreativt arbeid barnet må gripe før det begriper n Barnet som en liten plante med iboende ressurser

5 Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 - 1852). Kindergarten har en klar bevisst pedagogisk profil. Lekens betydning Lekegaver Bevegelsesleker Hagearbeid Pedagogens rolle

6 2. Det vitenskaplige barn som består av biologiske stadier n Piagèts barn, barn som biologi og natur. n Utviklingsstadier og modning en medfødt prosess, og viktig i den kognitive læringsteorien n Barnet blir betraktet utenfor den kulturelle og sosiale sammenhengen, og utvikler seg gjennom naturlig og autonome prosesser. n Det ufullstendige, uferdige barnet ”en tom krukke” n ”det vitenskaplige barnet”

7 3. Barnet som rekrutteringsfaktor for arbeidsmarkedet og det eksklusive moderskap n Mor er biologisk bestemt til å gi naturlig omsorg. n Naturlig omsorg den beste? n Høyere levestandard, effektivitet i arbeidsmarkedet n Bedrifter, næringsliv tilbyr barnehageplass for rekruttering, og vil være med å bestemme over innholdet. n Politikere, næringslivsledere har meninger om oppdragelse og utdanning. n Fører nok barnehageplasser til en ny næringslivsretorikk i en markedsliberalistisk barnehage?

8 Barnet som medkonstruktør av kunnskap, identitet og kultur

9 n Barn aktive i sin sosiale verden. Å tre inn i og bli en del av, samtidig som de trer ut av og blir forskjellig fra n Barn er født med evner og muligheter for læring og samspill. n En samfunnsborgere med sine rettigheter (barnekonvensjonen) –Uavhengig, individuell/færre ferdigheter, sårbare og trenger beskyttelse

10 Et nytt syn på barnet n Barn er sosialt innstilt helt fra fødselen av n Språk og tanke utvikles i sosiale kontekster n Følelsesmessige og kognitive sider henger sammen n Fokus på hva barn mestrer n Barndom sees ikke primært som en mangeltilstand. n Forskningen studerer barnet som aktør. n Barn skaper mening i kulturelle sammenhenger

11 Konsekvenser for pedagogikken n Sosiokulturelt læringssyn n Lekende læring n Det kultur og kunnskapsskapende barnet –Et våkent nysgjerrig og kompetent barn, med vilje og kraft til å lære om livet. n Barns medvirkning n Aktiv lytting n Et gjensidig og relasjonelt forhold til omsorg. n Anerkjennelse og intersubjektivitet

12 Gangen i en lyttesekvens (aktiv lytting) ifølge Schei, Bærheim, Meland (2000:2262). Ikke-verbalt Kroppsholdning, mimikk, ansiktsutrykk Øyekontakt Nikking, gester Smil, heve øyebrynene Paraverbalt Stillhet, ro, vente Stemmeleie, tonefall Lydnikk: u-umm, oi! å? Andre typer grynt, sukk, stønn Verbalt Spørre ut, forfølge uklare utsagn til klarhet Ekko (gjenta siste ord eller sekvens) Parafrasere (gjengi siste sekvens med egne ord) Gjenspeile følelser (”jeg skjønner at du blir bekymret for dette”)

13 Dilemmaer i forhold til medvirkning n n Få ansvar og delta, eller slippe ansvar og deltakelse? n n Barns autonomi – personalets ansvar n n dokumentasjon som synliggjøring av barn eller skal barn slippe å bli synliggjort? n n Samarbeid med alle foreldrene. Ta hensyn til deres barn og ivareta hele barnegruppa.

14 Visdomsord n Hvis det ikke finnes en gnist som tenner ilden i barnas sjel, forblir de uten forståelse. (Barsotti, 1998) n Å rette oppmerksomheten mot noe felles tredje.

15 litteratur n Bjerkestrand, M. & Pålerud, T. (red.) (2007) Førskolelæreren i den nye barnehagen - fag og politikk. Bergen, Fagforlaget. n Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. & Halvorsen, M. (2002) Fra kvalitet til meningsskaping: morgendagens barnehage. Oslo, Kommuneforl. n Kennedy, B. (2000) Glassfugler i skyene: temaarbeid sett fra praktikerens perspektiv. Oslo, Universitetsforlaget. n Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (red.) (2003) Barnehagen: barnas første skole. Oslo, Pedagogisk forum. n Barsotti, A. (1998) Skapnde kommunikasjon i Reggio Emilia,. Pedaggisk forum. n Samuelsson, I. P. & Carlsson, M. A. (2003) Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm, Liber. n Østrem, S. (2007) Du og jeg og noe tredje. Første steg. Tidsskrift for førskolelærere, 2.

16


Laste ned ppt "Forestillinger om barn og barndom og konsekvenser for arbeidet i barnehagen Emilie Foyn-Bruun."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google