Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ LEK – Ped 1 Litteratur: Røys ”Pedagogikk i barnehagen” kap 4, Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager 1 DEFU 3. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mette Røe Nyhus 2008, HIØ LEK – Ped 1 Litteratur: Røys ”Pedagogikk i barnehagen” kap 4, Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager 1 DEFU 3. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ LEK – Ped 1 Litteratur: Røys ”Pedagogikk i barnehagen” kap 4, Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager 1 DEFU 3. oktober 2008

2 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Hva er lek? Ikke en definisjon – flere! Rammeplanen: Leken har en egenverdi og er en viktig side av barnekulturen Olofsson (1993): Lek er en frivillig og spontant aktivitet, ikke målrettet, uavhengig av ytre belønning Vedeler (1999): Leken er kulturbetinget

3 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Hva er lek, forts Lillemyr(2001) –Typisk væremåte for førskolebarn –Engasjere, motiverer og derfor intr. for læring –Allsidig aktivitet –Skifter raskt karakter: Både utfordrende og stimulerende –Tjener mange funksjoner: Problemløsende akt., stim. utviklingsområdene, styrker identitet og selvfølelse, etterprøv. oppfatninger og verdier

4 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Teori om lek som et mål i seg Fröbel – den norske barnehagetradisjons ”far”s 2 hovedområder: –Barnets selvutfoldelse –Betydningen av lek Ingen lek menigsløs De voksne skulle holde seg unna Fri lek skulle utvikle barnets personlighet

5 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Kognitive teorier om lek Piaget sentral – lek sees i forhold til kognitiv utvikling Lek og imitasjon = grunnleggende for intellektuell utvikling Lek = bearbeiding av erfaringer gjennom aktivitet Utvikling skjer i faser og stadier: 1. funksjonslek 2. symbollek 3. regellek Den voksne utenfor leken, men stimulere med rekvisitter

6 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Psykodynamisk leketeori Bygger på Freud, viderutv. av Erikson Erikson – utvikling av personlighet og identitet Drivkraft for leken = behov aktiv rolle, mestring, ønske om å være voksen 3 stadier i lek auto-, mikro- og makrokosmisk Fri for innblanding av voksne

7 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Samspillorienterte leketeorier Vekt på samspill og kommunikasjon (sosialpsykologi) Kjerneområder: sos. samspill, sos.ferdigheter, selvoppfatning, mestring av samspill Kommunikasjon og språk sentralt Åm (84) og Olofsson (93): teorier om å utvikle den frie leken, den voksne som deltaker og påvirker Lekeferdighet i fokus Motivasjon = kompetansefølelse og selvoppfatning Mestre leken = økt selvaktelse og sunn personlighetsutv.

8 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Miljøorientert leketeori Inspirert av klassisk adferdspsykologi Leken = utvikling av ferdigheter og holdninger Barns lek – u læring – v arbeid Motivet = selve lekeprosessen Fantasi = et produkt og ikke forutsetning Lek = reproduksjon og gjengivelse av virkeligheten Rollelek = reproduksjon av de voksnes funksjon Lekens funksjon = sosialiseringsfaktor (Vygotsky) Den voksne = modell

9 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Innlæringspedagogikk og lek RPs syn Fri lek Etter modning og intr. Personlighetsdanning Tolke behov Fleksibel Utvikle hele barnet, eks gjennom lek Innlæringspedagoisk syn Strukturert akt. Klart mål = opplæring Ytre adferd fokus Observere adferd Strammere organisering Lære et innhold, eks. gjennom øving

10 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Ulike former for lek Rollelek Funksjonslek Bevegelseslek Språklig lek Konstruksjonlek Kategoriseringslek Reseptiv lek Regellek

11 Mette Røe Nyhus 2008, HIØ Voksenrollen i lek og læring Voksenrollen og voksnes deltagelse i lek = begrunnet og bevisst! De voksne kan: –være lekens beskytter –hjelpe barn til deltagelse –lekekamerat for å øke status –videreutvikle lek –være en støtte og inspirator –”styre” leken ved behov –lede aktiviteten over til noe nytt


Laste ned ppt "Mette Røe Nyhus 2008, HIØ LEK – Ped 1 Litteratur: Røys ”Pedagogikk i barnehagen” kap 4, Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager 1 DEFU 3. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google