Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konstruksjon av barn og barndom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konstruksjon av barn og barndom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konstruksjon av barn og barndom
Moderne og postmoderne perspektiver

2 Barndom på modernitetens betingelser:
En tom krukke Overføring av på forhånd fastlagt og gitt mengde kunnskap, reprodusent Opplysningsprosjekt Forme selvstendige, frie individer basert på informasjon/kunnskap Lineær prosess som ”omformer” barnet til voksen Fra det ”stakkarslige/mindreverdige” til det ”rike, selvstendige, modne” voksne mennesket Aktiviteter med langsiktig effekt Pedagogen har all autoritet og alle sannheter Mønster: spørsmål + forventede svar

3 Mønster: spørsmål + forventede svar

4 Barndom og pedagogikk under postmoderne betingelser
Barn som medkonstruktør av kunnskap, identiteter og kultur Sosialt fenomen i en spesiell kontekst Tilpassning til større grad av forandring, mangfold og variasjon Aktivt og problemløsende barn Læringsprosess både for barnet og pedagogen Ansvar for egne læring og meningsskaping Overlappende identiteter: varierende, flertydig og kontekstualisert Dialog, konversasjon, forhandling, møte, konfrontasjon, konflikt Ingen privilegier til noen aktører Mange tilhørigheter: etnisitet, religiøst, kulturelt, sosialt Relasjon og kommunikasjon

5 Barnet som: …kunnskap, identitet og reprodusent av kultur 2. …uskyldigheten, i livets gylne tid 3. …natur/et vitenskapelig barn som består av biologiske stadier 4. …rekruteringsfaktor for arbeidsmarkedet 5. …medkonstruktør av kunnskap, identitet og kultur (Dahlberg, Moss, Pence 1999: 73-83)


Laste ned ppt "Konstruksjon av barn og barndom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google