Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konstruksjon av barn og barndom Moderne og postmoderne perspektiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konstruksjon av barn og barndom Moderne og postmoderne perspektiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konstruksjon av barn og barndom Moderne og postmoderne perspektiver

2 Barndom på modernitetens betingelser:  En tom krukke  Overføring av på forhånd fastlagt og gitt mengde kunnskap, reprodusent  Opplysningsprosjekt  Forme selvstendige, frie individer basert på informasjon/kunnskap  Lineær prosess som ”omformer” barnet til voksen  Fra det ”stakkarslige/mindreverdige” til det ”rike, selvstendige, modne” voksne mennesket  Aktiviteter med langsiktig effekt  Pedagogen har all autoritet og alle sannheter  Mønster: spørsmål + forventede svar

3

4 Barndom og pedagogikk under postmoderne betingelser  Barn som medkonstruktør av kunnskap, identiteter og kultur  Sosialt fenomen i en spesiell kontekst  Tilpassning til større grad av forandring, mangfold og variasjon  Aktivt og problemløsende barn  Læringsprosess både for barnet og pedagogen  Ansvar for egne læring og meningsskaping  Overlappende identiteter: varierende, flertydig og kontekstualisert  Dialog, konversasjon, forhandling, møte, konfrontasjon, konflikt  Ingen privilegier til noen aktører  Mange tilhørigheter: etnisitet, religiøst, kulturelt, sosialt  Relasjon og kommunikasjon

5 Barnet som: 1.…kunnskap, identitet og reprodusent av kultur 2. …uskyldigheten, i livets gylne tid 3. …natur/et vitenskapelig barn som består av biologiske stadier 4. …rekruteringsfaktor for arbeidsmarkedet 5. …medkonstruktør av kunnskap, identitet og kultur ( Dahlberg, Moss, Pence 1999: 73-83)


Laste ned ppt "Konstruksjon av barn og barndom Moderne og postmoderne perspektiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google