Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakta om LA-MRSA www.helgeland-landbrukstenester.no LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakta om LA-MRSA www.helgeland-landbrukstenester.no LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakta om LA-MRSA www.helgeland-landbrukstenester.no
LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det blitt tatt prøver av alle større svinebesetninger i Norge. Prøvene viste at det finnes lite LA-MRSA i Norge, og det ble satt i gang tiltak for å fjerne smitten i alle de besetningene som var smittet.   LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris.   Vi har nå antageligvis fått smitten i Sømna. HLT må være en pådriver, samarbeidspartner og støtte for våre medlemmer for å forhindre at smitten sprer seg. Ute av kontroll i Europa. Større trussel enn for eksempel det kreft er i dag for folkehelsen.

2 LA-MRSA kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer. Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle.

3 Et høyt forbruk av antibiotika fører til økt resistens hos bakterier
Et høyt forbruk av antibiotika fører til økt resistens hos bakterier. Høyt forbruk av antibiotika kan også bidra til at LA-MRSA lettere etablerer seg og spres i en besetning. På den måten kan et høyt forbruk bidra til en høyere forekomst av LA-MRSA hos dyr. I Norge har vi generelt god dyrehelse, og det brukes lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre land

4 Helsemyndighetene er bekymret for at LA-MRSA blant griser skal spre seg. Hvis det skjer vil det bli nødvendig med egne forholdsregler i forkant av sykehusinnleggelse for alle som er i regelmessig kontakt med dyrene. Disse personene må da undersøkes for LA-MRSA før de kan behandles. Hvis de er smittet må det settes i verk tiltak som hindrer spredning innad på sykehuset.  

5 MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus) er spesielle varianter av gule stafylokokker som er resistente (motstandsdyktige) mot antibiotika. Det finnes flere ulike varianter av MRSA, og varianter som lett etablerer seg hos dyr kalles LA-MRSA (livestock associated – dyreassosiert - MRSA). Det finnes lite LA-MRSA i Norge. Veterinærinstituttet påviste bakterien for første gang i 2011 på et slakteri, og første gang i en svinebesetning i I har det blitt oppdaget noen flere tilfeller, og våren 2014 har det blitt gjennomført et stort overvåkingsprogram for å finne ut mer om utbredelsen av LA-MRSA bakterier i norske purkebesetninger. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. Bakteriene gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men det er viktig å unngå at de spres til helseinstitusjoner, som sykehus, pleiehjem og sykehjem hvor de kan forårsake alvorlige infeksjoner som er vanskelige å behandle. Dette er grunnen til at norske myndigheter, næringen og Veterinærinstituttet nå gjør en stor innsats for å se om det er mulig å bekjempe disse bakteriene. Det er liten fare for at LA-MRSA skal smitte til mennesker via kjøtt og kjøttprodukter fra griser som er smittet med LA-MRSA (????)

6 Hvordan kan vi i Landbrukstjenestene bidra til at ikke MRSA spres i svinebesetninger og blant avløsere/bønder/befolkningen? NLT må på banen! Invitere til samarbeid med Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Vetrinærinstituttet, Bondelag mfl. Få utarbeidet informasjonsbrosjyrer som er rettet mot både avløsere og bønder. Også på engelsk. HLT: Lage gode rutiner for testing av alle nye avløsere som har jobbet i utlandet og skal jobbe hos våre medlemmer. Dialog med kommunelegene, - invitere til møte? Informasjon til både bønder og ansatte? Regelmessig testing av alle ansatte? Testing etter ferier i hjemlandet? –også bønder! Unngå utenlandsk rekruttering i størst mulig grad? MÅL TIL HLT: «Garantere» smittefrie ansatte???? Vi tar LA-MRSA på alvor! HLT bør gå i spissen for at NLT tar på seg ansvar for å få på plass rutiner for å motvirke utbredelsen.

7 Bakgrunn I 2013 ble en type antibiotika-resistente gule stafylokokker, LA-MRSA (livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus), oppdaget i til sammen 24 svinebesetninger i Norge. Det ble gjennomført et omfattende saneringsarbeid for å hindre at LA-MRSA fikk fotfeste i norsk svinenæring. Infeksjonen bekjempes for å hindre at svinebesetninger blir et reservoar for smitte til mennesker. Bakterien forårsaker normalt ikke sykdom hos svin.


Laste ned ppt "Fakta om LA-MRSA www.helgeland-landbrukstenester.no LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google