Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bodø, 26. sept 20071 Hva er MRSA?. Bodø, 26. sept 20072 MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bodø, 26. sept 20071 Hva er MRSA?. Bodø, 26. sept 20072 MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bodø, 26. sept 20071 Hva er MRSA?

2 Bodø, 26. sept 20072 MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige antibiotika

3 Bodø, 26. sept 20073 Gule stafylokokker Normalflora hos menneske 20-40% er bærere i normalbefolkningen >50% av helsepersonell er bærere Hyppigste lokalisasjon: fortil i nesa Hel hud er den viktigste barrieren mot infeksjon

4 Bodø, 26. sept 20074 Mikrobiologisk prøvetaking Prøvetager beskytter seg med –Hansker –Smittefrakk –Kirurgisk munnbind 2 prøvesett med minst 1-2 timer mellom hvert sett Benytt vanlig prøveutstyr til bakteriologiske dyrknings- prøver Vattpenselen fuktes med en dråpe sterilt saltvann før prøvetaking Hvert prøveglass og remisse skal merkes med ”MRSA- screening” og lokalisasjon

5 Bodø, 26. sept 20075 MRSA Diagnostikk i laboratoriet Alle gule stafylokokker testes rutinemessig for meticillin- resistens i mikrobiologisk laboratorium PCR- undersøkelse er ”gullstandard” for å bekrefte MRSA

6 Bodø, 26. sept 20076 Oppklaring av MRSA-utbrudd ved hjelp av laboratoriediagnostikk Antibiotikaprofil (resistensmønster) Lab Tromsø, Bodø PFGE Pulsfelt-gel-elektroforese Lab Tromsø SPARef.lab MRSA, Trondheim MLST Multi Locus Seq. Typing Ref.lab MRSA, Trondheim

7 Bodø, 26. sept 20077 MRSA bærerskap og infeksjon Friske bærere blir ikke syke, men kan spre MRSA videre til personer som er disponert for infeksjon MRSA-infeksjon: klinisk infeksjon med rødhet, smerte, hevelse, osv. Hud- og bløtdelsinfek- sjoner er vanligst (85 %)

8 Bodø, 26. sept 20078 Smittemåte og smittevei for MRSA Kontaktsmitte er viktigst, > 99% Luftbåren smitte kan bidra i spesielle situasjoner (for eksempel sengeredning) Stafylokokker overlever lenge i støv og på tørre flater Viktigste smittevei er via hender Håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket ved MRSA

9 Bodø, 26. sept 20079 MRSA - veilederen Nasjonal veileder for å forebygge MRSA i helsetjenesten Basert på lav forekomst av MRSA i Norge Revidert veileder i jan. 2008: –Retningslinjer helseinstitusjoner –Tiltak sykehjem –Tiltak hjemmesykepleie Kilde: www.fhi.no > publikasjoner > veilederewww.fhi.no

10 Bodø, 26. sept 200710 Mål og prinsipper for MRSA i Norge MRSA skal ikke etablere seg og bli endemisk ved norske sykehus eller norske sykehjem Særlig virulente stammer skal ikke bli endemiske i Norge

11 Bodø, 26. sept 200711 Hvorfor er MRSA farlig? Høyere dødelighet enn ved andre stafylokokkinfeksjoner Spres lett i helseinstitusjoner Koloniserer særlig –Langliggere –Intensivpasienter (inngangsporter) –Antibiotikabehandlede –Kroniske hudsykdommer

12 Bodø, 26. sept 200712 Hvorfor hindre MRSA-smittespredning? Pga nedsatt følsomhet for viktige antibiotika er det vanskeligere å behandle MRSA-infeksjoner MRSA-infeksjoner er forbundet med: –Økt sykelighet og dødelighet –Forlenget liggetid i sykehus –Kostbar behandling med dyr antibiotika –Kostbare isolasjonsprosedyrer

13 Bodø, 26. sept 200713 Hvorfor hindre MRSA-smittespredning? Mye MRSA i helseinstitusjoner vil føre til endring i førstevalg av antibiotika ved infeksjoner som kan være forårsaket av gule stafylokokker Endring i antibiotikapolitikk vil gi –Økt forbruk av bredspektrede antibiotika, noe som virker resistensdrivende, ikke bare hos gule stafylokokker, men også i andre typer bakterier (VRE)

14 Bodø, 26. sept 200714 Økonomiske kostnader ved MRSA vs vanlige gule stafylokokker (MSSA) Peroral behandling av gule stafylokokker Penicillin V660 mg 30 tbl 64,- NOK –Ved penicillinfølsomme gule stafylokokker Dicloxacillin500 mg 30 tbl170,- NOK –Ved betalaktamaseproduserende gule stafylokokker Linezolid600 mg 30 tbl18072,- NOK –Ved meticillinresistente gule stafylokokker

15 Bodø, 26. sept 200715 Samfunnservervet MRSA Tidligere dominerte ”Hospital Acquired MRSA” (HA- MRSA) Nå sees en endring i retning av i samfunnservervede stammer (”Community Acquired MRSA”; Ca-MRSA) –Spredning i befolkningen utenfor sykehus –Yngre mennesker uten økt mottagelighet –Hovedsakelig hud- og bløtdelsinfeksjoner (85 %), men også alvorligere infeksjoner –Mindre resistente –Skiller seg genetisk fra MRSA-stammer som man finner på sykehus

16 Bodø, 26. sept 200716 MRSA i verden Grundmann H et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet. 2006 Sep 2;368(9538):874-85

17 Bodø, 26. sept 200717

18 Bodø, 26. sept 200718 MRSA infeksjoner og bærerskap i Norge MSIS, September 2007

19 Bodø, 26. sept 200719 MRSA-infeksjoner i Norge siste 10 år, fordelt etter smittested MSIS, September 2007

20 Bodø, 26. sept 200720 MRSA i Norge Oppdagede utbrudd Oppdagede utbrudd Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

21 Bodø, 26. sept 200721 MRSA i sykehjem Beboerne har ofte risikofaktorer for å få MRSA som eksem, sår, urinveiskateter, osv som vanskeliggjør behandlingen av MRSA Beboerne har ofte stort pleiebehov som øker risiko for spredning til helsearbeidere og dermed andre beboere Langtidsopphold vs avlastnings/korttidsopphold Kapasitets- og driftsproblemer Smittefrykt

22 Bodø, 26. sept 200722 MRSA i Norge Insidens (no./100000) i 2006 fordelt på kommuner Antall tilfeller hittil i år Insidens: no/100 000 i 2006 fordelt på kommuner Antall tilfeller per mai 2007 Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

23 Bodø, 26. sept 200723 Endret MRSA - epidemiologi i Norden Tidligere –Smittet i utlandet –Sykehusrelatert Nå –De fleste smittet innenlands i Norden –Stadig flere MRSA-infeksjoner utenfor sykehus –MRSA-utbrudd på sykehjem –Ca-MRSA: ofte unge personer uten kjent risiko –Globale epidemiske stammer og kjente samfunnservervede stammer (Ca-MRSA) er introdusert i landet og øker i forekomst Endringen skjer i alle de nordiske landene

24 Bodø, 26. sept 200724 Forebygging av MRSA Dette er ikke en krig man vinner, men et arbeid som skal pågå hele tida Det er ressurskrevende arbeidsmessig og økonomisk, men det er kostnadseffektivt! Helsearbeidere er nøkkelpersoner for at arbeidet skal lykkes, men det krever støtte fra ledelser og det politiske systemet!

25 Bodø, 26. sept 200725 Takk for oppmerksomheten ! www.unn.no/korsn


Laste ned ppt "Bodø, 26. sept 20071 Hva er MRSA?. Bodø, 26. sept 20072 MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google