Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Høylandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Høylandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Høylandet
Liv Elden Djokoto Rådmann Kommunebarometerkonferansen 25. Juni 2015

2

3 1260 innbyggere – ca. 750 km2 Ca. 5.5 mil lengde på kommunen Stabilt folketall. Mange unge som har flytta heim….

4 Kommunebarometeret Skårer bra på mange tjenesteområder
Spesielt bra innen Skole Barnehage Eldreomsorg Helse Kultur Skårer bra: Skole Barnehage Pleie og omsorg (eldreomsorg) Helse – dyrt Kultur Økonomi

5 Hvorfor skårer vi høyt? Prioritert tjenesteproduksjon
Solid og god drift over mange år God og stabil ledelse God kompetanse Arbeidskultur Nærhet til innbyggerne Samarbeid administrasjon-politikere-tillitsvalgte God økonomistyring Tjenesteproduksjon hovedfokus - Oppvekst prioritert satsingsområde - Mange må-oppgaver – viktig å prioritere (Oppvekst prioritert satsingsområde ) - Solid drift - God og stabil ledelse. - Resultatfokusert - Planer – prioriteringer som gjennomgås jevnlig - Økonomiplan/budsjettarbeid Kompetanse: mange tatt videreutdanning, spesialsykepleiere (Ped.ledere, fagutdanning i barnehage, omsorg) God rekruttering ved utlysning Arbeidskultur: tar ting på alvor – tenke videreutvikling – mye humor…. Saman om ein betre kommune ( ) – OMDØMME 5. Nærhet innbyggerne: hjemmesykepleien, barnehagen – fokus på bruker…. 6. Dialog administrasjon/politiker/tillitsvalgte: samme mål, åpne dialog, lite politisk markering….

6 Helhetlig oppvekst- og læringsmiljø
«Hvordan utvikle robuste mennesker med gode forutsettinger for å bli ansvarsbevisste samfunnsborgere?» Overordna målsetting

7 Oppvekst i en livsfasetenking
Offentlig sektor Hei og hå Frivillige lag og org. Privat sektor Se barnet i sin helhet Alle aldre – overganger Tenke på tvers av fagområder Familie, venner, «institusjoner» som bidrar til å forme barnet – komplimentære roller Offentlig en rolle Mange frivillige lag/foreninger Private – ildsjeler Forskningsinstitusjoner (TFOU)

8 Mulige suksessfaktorer. Sammensatte årsaker..
Skole: gode skolefaglige resultater Vektlegger tilpasset undervisning – lavt nivå spesialundervisning Legger vekt på kultur for læring Eleven i fokus Klare regler og struktur Foreldresamarbeid Langsiktig og systematisk utviklingsarbeid Ledelse, klasseledelse Lærerne Elevmiljøet Ulike kulturelle og sosiale tiltak for elevene Skolen elever Legger vekt på kultur for læring- godt sosialt læringsmiljø(trygghet og trivsel) Relasjonsbygging – mellom elever, elev/lærer Langsiktig og systematisk utviklingsarbeid- det vi gjør - gjør vi grundig og lar ting få tid til å feste seg før vi starter med noe nytt. Deltatt i Ungdomstrinn i utvikling Pulje 1. Godt samarbeid med HINT, Klasseledelse og regning som grunnleggende ferdigheter. Arbeide videre i «skole i utvikling» lesing vært satsing- barnehagen også det fokuset. Klare regler-struktur- ordensreglement. Folkeskikk, mobilfri skole Relasjonsbygging Eleven som er viktigst Foreldresamarbeid- lav terskel for å ta kontakt-kollektive ansvaret- godt oppmøte. Ledelse, tydelig- tilstede rektor, har oversikt , klasseledelse – det som skjer i klasserommet, relasjon mellom lærer-elev Lærerne :Lavt sykefravær, Stabilt personell. Inspeksjon i friminuttene… Ulike kulturelle sosiale tiltak for elevene( Leirskole, kulturtimer, på tvers av klassene mm) 7. klasse revy

9 Tanker til slutt….. Gode målinger – ingen hvilepute
Fokus videreutvikling, fornying Stramme økonomiske rammer – tenke SMART Samarbeid på tvers av fagområder Samarbeid med frivillige lag/foreninger, private (ildsjeler) Ansatte viktigste ressurs

10 Samarbeid mellom enheter
Offentlig sektor FoU Frivillig sektor Privat sektor


Laste ned ppt "Erfaringer fra Høylandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google