Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre.... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet 18. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre.... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet 18. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre.... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet 18. mai 2009

2 2 Bakgrunn Deltakelse i det nasjonale kvalitetskommuneprogrammet Formidling av resultater i løpet av 2009 Generelt økt fokus på kvalitetsforbedring i den kommunale tjenesteytelsen. Partssamarbeid  trepartssamarbeid ”Trepartssamarbeidet er tenkt som ”motoren” som skal sikre at målene i utviklingsarbeidet er klare og omforente, og at alle berørte parter trekker i samme retning. Hensikten har vært å etablere et klima og en kultur for samarbeid og åpenhet blant de som jobber direkte mot innbyggerne og de som legger rammer for arbeidet.”

3 3 Erfaringer og status med trepartssamarbeid i våre kommuner Styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogramet Dialogseminar Utvalg Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Konkrete utviklingsprosjekt Eks. Helsestasjon for eldre (Verdal) Samarbeidsutvalg (aktive og ”sovende”)

4 4 Veien videre Kvalitetskommuneprogrammet avsluttes i løpet av 2009. Arbeidet med kvalitetsforbedring av tjenestene fortsetter…. også i svært stramme økonomiske tider som vi nå står overfor …eller....? Skal trepartssamarbeidet videreføres og videreutvikles? Evt. hvorfor og hvordan? Gruppearbeid fra Åre danner noe av grunnlaget for diskusjonene.

5 5 Forslag til hvordan man kan organisere kvalitetsarbeidet, inkl. ivaretakelse av trepartssamarbeidet…. Overordnet strategisk nivå Årlige dialogseminar Felles administrasjonsutvalg (forslag til utvidet mandat) Brukerråd Tjenesteområdene (Felles) kvalitetsutvalg for (alle) tjenesteområder Ivaretar p.t. ikke trepartssamarbeidet. Må det gjøre det? Enhetsnivå / virksomhetsnivå Medbestemmelsesfora / lokale kvalitetsutvalg Revitalisering av samarbeidsutvalg – oppvekst og pleie/omsorg Behov for en gjennomgang av hvordan man rapporterer tiltak og måloppnåelse

6 6 Kvalitetsarbeidets ”myke” sider Etikk og etisk refleksjon – noe for oss? Hvordan synliggjøre alle sider ved kvalitetsarbeidet? Kåring av kvalitetspris? Belønne gode ideer? Inspirasjons- og informasjonssamlinger….? Intern lagbygging og ekstern omdømmebygging…. Annet…..

7 7 Gruppearbeid 1. Er det ønskelig å fortsette/videreutvikle trepartssamarbeidet i våre kommuner? Hvorfor er det evt. viktig og hvordan kan det gjøres? 2. Er det behov for å få en bedre kontroll og styring med kvalitetsarbeidet? Hvordan kan dette evt. gjøres? 3. Hvordan framheve de ”myke” verdiene i kvalitetsarbeidet? Hvordan synliggjøre, spre og ”sette pris på” nyskapende utviklingsarbeid i alle ledd i organisasjonene våre? 4. Er etikk og etisk refleksjon viktig for våre kommuner? For hvem? Hvordan sette fokus på dette i en travel hverdag?


Laste ned ppt "1 Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre.... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet 18. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google