Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STYRKE næringsnær læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STYRKE næringsnær læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 STYRKE næringsnær læring
Prosjektleder John Einar Kvam Enhetsleder Nina Skjeseth Rådgiver Kristin M. Rosen Rådgiver Bente Hansson

2 Å bygge videre…. Formannskap og Oppvekststyre 8.mai 2013

3 Forankring i Kristiansand kommune

4 Språk Teknologi Yrkeskunnskap Realfag Kompetanse Entreprenørskap

5 Fremtidens skole – Ludvigsenutvalget:
Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag[1] opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. - utredninger og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører knyttet til framtidige krav til kompetanse, som har relevans for grunnopplæringen. Minst ett av utvalgets forslag til endringer skal kunne realiseres innenfor dagens ressursrammer.  Kunnskapsministeren viser til at skolen utdanner til jobber som ennå ikke finnes, om teknologier som ennå ikke er oppfunnet og om problemer som vi i dag ikke kan forutse: Kompetansen som barn og unge sitter igjen med fra skolen skal være bærekraftig gjennom mange tiår. Utvalgets vurderinger og anbefalinger vil derfor ha stor betydning,  sier Kristin Halvorsen.

6 Kompetanse på tvers av fag (21. Century skills)
Eksempler på kompetanse/ferdigheter som andre prosjekter har vurdert som viktige for en fremtiden: * Kreativitet *Kritisk tenkning * Verdier* Holdninger *Å lære å lære *Kommunikasjon *Samarbeid *Tverrfaglighet *Teknologi *Læringsstrategier Fremtidens skole_Åpningsforedrag ved Sten Ludvigsen.pdf Fremtidens kompetansekrav Møte behov i framtidig samfunns- og arbeidsliv Sikre at den enkelte får utnyttet sine ferdigheter Hvilken betydning får dette for skolens innhold?

7 1. PROGRAMMER FOR GRUNN-OPPLÆRINGEN 2. ENTREPRENØRIELL LÆRING
STYRKE - næringsnær læring i et Inkluderende Læringsmiljø 1. PROGRAMMER FOR GRUNN-OPPLÆRINGEN 2. ENTREPRENØRIELL LÆRING 3. RÅDGIVERE STYRKE Programmer levert av Ungt Entreprenørskap, Vitensenteret Sør, NEW, Node, Erasmus +, Sørlandets europakontor mfl. Kompetansebygging og implementering i bruk av entreprenøriell læring i barnehage og skole i samarbeid med UiA og Ungt entreprenørskap Styrke rådgivernes kompetanse på kontakt med næringsliv for å videreutvikle kvaliteten på rådgivertjenesten gjennom seminarer, messer og bedriftsbesøk

8 Rekruttering – kort sikt Attraktivitet Rekruttering – lang sikt
Hvorfor ønsker næringslivet STYRKE? Rekruttering – kort sikt Attraktivitet Rekruttering – lang sikt Næringslivet ønsker å gjøre regionen attraktiv for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft ved å vise at opplæringstilbudet i barnehage og skole er av god kvalitet og fremtidsrettet. Satsingen i barnehage og skole på næringsnær læring kan brukes som argument for å rekruttere kompetente arbeidstakere til regionen. På lang sikt kan det øke lokal rekruttering til de yrker som krever god faglig kompetanse som det i dag er mangel på.

9 Næringsnær = meningsnær
HVORFOR STYRKE? «Entreprenørskap er ikke et fag, men en holdning og et tenkesett» Næringsnær = meningsnær Praktisk Variert Relevant Verktøy for å utvikle et mer inkluderende læringsmiljø i praksisfeltet. Praktisk, relevant og variert læring gjennom entreprenørielle metoder gir læringsarbeidet mer mening og gjør barn og unge kvalifisert for fremtiden. Fokus på å oppøve kompetanser som er etterspurt i arbeidslivet. (Employability) Et praksis- og næringsnært opplæringstilbud som forebygger «fag- og skoletrøtthet». Motivere de profesjonelle voksne, gjennom opplevelser og kompetansebygging, til å tørre å prøve ut et bredere spekter av metoder med fokus på prosess fremfor resultat. Employability skills are the skills almost everyone needs to do almost any job. They are the skills that must be present to enable an individual to use the more specific knowledge and technical skills that their particular workplaces require... The UK commission believes that a central part of what all publicly-funded training should do is to develop the ability to use knowledge and skills in the workplace effectively. (The UKCES report - The Employability Challenge, 2009)

10 Vi bygger STYRKE gjennom:
I samarbeid med satsingen på inkluderende læringsmiljø; lokalsamfunnet Kapasitetsbygging Kompetansedeling i nettverk Entreprenøriell orientert opplæring Aktiv bruk av programmer Valgfag eks: Teknologi i praksis Erasmus+ Arbeidet med kapasitetsbygging er godt etablert i alle barnehager og skoler gjennom satsingen på inkluderende læringsmiljø, erfaringsutveksling og «best practice»/ deling i nettverk, kompetansebygging og programmer fra STYRKE. Alle inkluderende læringsmiljø har utviklet en mer variert, praktisk, relevant og entreprenøriell orientert opplæring. Alle barnehager har utviklet kompetanse på å stimulere barns nysgjerrighet på «forsk og finn» , enkel entreprenørskap og det engelske språk gjennom lek og stimulering av språk og begrepsapparatet. Alle barnetrinn bruker programmer fra Ungt Entreprenørskap og utvikler egen entreprenøriell kompetanse. Elevenes nysgjerrighet på realfag og teknologi er videreutviklet fra forsk og finn perioden i barnehagen. Alle skolene har fått prøvd ut kurset i «Mekatronikk». Alle ungdomsskoler har deltatt på «Gründercamp» og tilbyr elevene sine å drive med elevbedrift. Personalet har utvidet sin kompetanse og forståelse for entreprenøriell læring. Alle kommunene tilbyr valgfagene «forskning i praksis» og «teknologi i praksis». Flere skoler deltar i NOV challenge og First Lego League. Det er etablert nettverk i entreprenørskap. Det er i samarbeid med UiA etablert et EVU tilbud i entreprenøriell pedagogikk. Rådgivernettverket er styrket og i fellesskap har de videreutviklet nødvendig kompetanse og styrket samarbeidet mellom skoler og bedrifter. Bruk av rollemodeller er etablert. Alle kommuner deltar i eller er i søkeprosesser om deltakelse i Erasmus+ programmer.

11 NOV – challenge Samarbeidet utvides og tar ulike former
Skolen har deltatt i first lego league Bruker valgfag – og Utdanningsvalgtimer 5 ungdomsskoler er med i årets konkurranse Mentorer og veiledere fra NOV Finale etter 1 års arbeid på de ulike u-skolene, i regi av NOV En vinner/et lag blir kåret til vinnere

12 NEW Faces Hva: 15 NEW Faces fra NODE og Eyde bedrifter + 4 I prosjektstyre Skolebesøk Hensikt: Inspirere elever til å velge utdanninger som regionale næringslivet trenger Synliggjøre jobbmuligheter på Sørlandet Fremme teknologi og realfag Målgruppe: 9. Klasse i Aust- og Vest Agder

13 Prosjektleder: Anne Vegusdal
Prosjektet MathEUS - matematikk med mening  Mathematics at the Enterprise, University and School Anne Vegusdal, leder av Lektor 2 på Agder i samarbeid med prosjektet STYRKE har søkt og fått innvilget kr til et forprosjekt , fra Regionalt forskningsfond Agder. Hun skal forske på effekten av programmet «MathEUS», Algebra på Returkraftskolen, som er et samarbeid mellom Returkraft, UiA og skole. Oppstart ”Hvilke påvirkninger har samarbeidsformen som utvikles mellom skole, universitet og arbeidsliv for elevenes læringsutbytte?” Sitat: ”I studier av økt læringsutbytte vil det i dette prosjektet bli lagt vekt på å identifisere endringer i elevenes holdninger og interesse for faget, tro på egne ferdigheter, og om elevene kan se seg selv i en rolle som fremtidig ”realist”. Og: ”undersøke i hvilken grad elevene selv rapporterer at undervisningsopplegget har bidratt til å øke deres interesse og endret deres holdning for matematikk og i hvilken grad de selv mener at realfagene er aktuelle for dem i et framtidig yrke”. Basert på resultatene av forprosjektet skal det søkes midler til et utvidet ett-årig videre prosjekt.

14

15 PROGRAMMER FOR BARNEHAGER:
FORSK OG FINN VÅRE FAMILIER ENGELSK

16 PROGRAMMER FOR SKOLER: VÅRE FAMILIER VÅRT LOKALSAMFUNN SMART
GRÜNDERCAMP ELEVBEDRIFT ØKONOMI OG KARRIEREVALG MEKATRONIKK NOV CHALLENGE VITENAMBASSADØRER


Laste ned ppt "STYRKE næringsnær læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google