Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FIRST LEGO League i Molde ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FIRST LEGO League i Molde ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FIRST LEGO League i Molde ?
…….. alt er mulig FIRST LEGO League i Molde ?

2 - de 3 hovedelementene i konseptet
FLL – prosjektet er en tredelt oppgave….

3 FORANKRING Læreplanverket for Kunnskapsløftet 06: Både forskningsoppgaven og den tekniske delen av FLL er forankret i Kunnskapsløftet. Vi har utviklet materiell der en synliggjør forankringen både i generell del og i læreplaner for fag.– (“FLL I skolen”). I tillegg er det elementer i "Læringsplakaten" - der en skal stimulere til evne til kritisk tenkning, ...fremme varierte arbeidsmåter, ...stimulere elevenes lærelyst...nysgjerrighet...

4 TIMMS 2003 NASJONALE PRØVER 2008 NATURFAG:
Mindre eksperimentell undervisning i Norge enn gjennomsnittet internasjonalt. Elevene arbeider i stor grad på egen hånd med oppgaver. FLL – FOKUS PÅ AT ELEVENE ER DRIVKRAFTEN. AKTIVITET I FOKUS, SAMARBEID VIKTIG ELEMENT NASJONALE PRØVER 2008  Funn som gjelder kjønnsforskjeller og resultater på nasjonale prøver, samsvarer med analysen av norske elevers resultater i TIMMS 2007 hvor guttene gjør det bedre i matematikk. Forskning viser at guttene i større grad kan anvende kunnskap, mens jentene er mer korrekte regneteknisk. HVORFOR FLL? – HER MÅ DE ANVENDE KUNNSKAP

5 Tverrfaglighet

6 Andre argumenter for FIRST LEGO League
Samfunnsaktuelle temaer hvert år: Sentrale temaer som skolen bør berøre. Både temaer som ligger i planene (eks energi) og temaer som de bør innom pga samfunnsaktuelt Tilpasset opplæring: her gir en både sterke og svake elever utfordringer. Gode tilbakemeldinger fra Spesialundervisningen der elevene omsider så nytten i å lese. Foreldre til sterke elever har også meldt tilbake at "Endelig fikk barnet deres utfordringer” Oppgavenes egenart: Ingen fasitsvar – elevene definerer selv oppgavene og arbeider frem sine egne løsninger. Tilbakemeldinger fra næringslivet: Dette er en metode som er direkte overfør bar til det som de møter i arbeidslivet". FLL kan være et godt prosjekt for samarbeid med næringslivet (ungt entreprenørskap, partnerskapsavtaler..)


Laste ned ppt "FIRST LEGO League i Molde ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google