Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan ta måling i bruk? Målinger og fakta som virkemidler Gudrun H. Grindaker Kommunebarometerkonferansen juni 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan ta måling i bruk? Målinger og fakta som virkemidler Gudrun H. Grindaker Kommunebarometerkonferansen juni 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan ta måling i bruk? Målinger og fakta som virkemidler Gudrun H. Grindaker Kommunebarometerkonferansen juni 2015

2 Litt om Halden Halden - Fantastisk flott! Innbyggere og næringsliv med stort engasjement, tilhørighet og stolthet Gode tjenester, store muligheter Store utfordringer når det gjelder Økonomi. Mest krevende økonomiske situasjonen i hele kommune-Norge Omdømme

3 Nøkkeltall 30 308 innbyggere 642,4km² 1726 årsverk Driftsbudsjett ca 1.4 mrd Mindreforbruk i 2014: ca 3,3 mkr  År Inndekning pr år 20145 000 201510 000 201625 000 201740 000 201845 000 201945 000 202045 000 202145 000 202229 259 Inndekning289 259

4 Målinger og fakta KOSTRA Robek Brukerundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Kommunebarometeret Lokaldemokrati- undersøkelsen For å vite For å forstå For å bevisstgjøre For å lære For å bli bedre For å bygge tillit

5 Økonomi Betydelig opparbeidet underskudd Driftet dyrere enn sammenlignbare kommuner KOSTRA-analyse Robek-nettverk Eget analyseprosjekt 2014

6 Analysen og hovedkonklusjoner Sammenligne situasjonen i 2014 med andre kommuner – Bruker 85 mill kr mindre enn snitt kommunegruppe 13 – Svake finanser: lavt resultat, mye gjeld og ingen reserver Sammenligne kostnader 2014 med kostnader 2013 – Redusert netto driftsutgifter med 73 mill kr (i faste priser) – Spesielt stor forbedring i PLO Godt beslutningsgrunnlag for ytterligere kutt

7

8 Økonomi – tiltak Kutt – ostehøvel- effektivisering Nedbemanning Oppsigelser Arbeidstidsbestemmelser Forsvarlige tjenester – liv og helse? – likeverdighet? Prioriteringer Nytenking og omstilling Fylkesmannens rolle – Robek – Kommuneloven

9 Helhetlig styring Årshjulet Nytt delegeringsreglement Samsvar myndighet – ansvar/ Justering av organisasjonen Indikatorutvikling Brukerundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Avviksrapportering Vedtaksoppfølging Arbeidsgiverstrategi/ lederutvikling Lederavtaler/ lederstøtte Kommunikasjonsstrategi Etiske retningslinjer Eiermelding Rådmannens internkontroll

10 Suksessfaktorer En felles situasjonsforståelse hos politikerne og hos administrasjon. Gode vilkår for rådmannen til å utøve sin ledelses- og personalfunksjon. Lederavtaler og system for resultatvurdering, belønning og ansvarliggjøring. Bruk av analyser og dialogform gir grunnlag for endringer. Utøvelse av rådmannsrollen er avgjørende. PØYRY s rapport viser at ved politisk vegring går det rett i grøfta. Nedskjæringer på utgiftssiden Endringer i den organisasjonsmessige og politiske kultur Endret organisasjonsstruktur Bedre styringssystemer = Halden helhetlig styring ECON-Rapport 2006

11 Omstillingskommunen Halden Omfattende nedbemanning Behov for særskilte tiltak i lokalsamfunnet? Satsing på kompetanse og lederutvikling Suksesskriterier – Tydelig ansvar og roller – Kunnskap/ kompetanse – Samarbeid og klima – Kommunikasjon og informasjon – Prioritering og fokus

12 Å være leder i folkevalgt styrt virksomhet Ledelse handler om relasjoner. Ledelse er å skape resultater i samarbeid med andre. Ledelse handler om kultur – å lede med tydelige verdier. Halden kommune har innført helhetlig styring som styringssystem. Mål- og resultatoppfølging blir følgelig en sentral lederoppgave. Ledelse er å skape forståelse for oppdraget som er ansvaret for helhetlig utvikling av lokalsamfunnet og velferdstjenestene. Ledelse er å skape forståelse og aksept for folkevalgtes oppgave og demokratiske prosesser. Ledelse er å akseptere ansvar og myndighet som følger av lederrollen SATS PÅ LEDERNE!

13 Tillit og lokaldemokrati Grunnleggende prinsipper i forvaltningen rettssikkerhet og likebehandling upartiskhet og integritet ressursanvendelse/ effektivitet i forvaltningen Høy etisk standard gjennom Struktur; lovverk/ regelverk/ rutiner for kontroll og håndheving Kultur; åpenhet, læringskultur OMDØMME

14 Resultater etter 2.5 år Balanse Kontroll Kunnskap og kjennskap Styrket kompetanse Åpenhet Styrket omdømme Endringsvilje og evne!

15 Hvor skal vi? Aktiv samfunnsutvikler Aktiv tilrettelegger Ansvarlig tjenesteprodusent med fokus på riktig kvalitet Ansvarlig myndighetsutøver Være et godt og tydelig vertskap for næringslivet og andre virksomheter – Etableringsvennlig – Være en krevende og spennende bidragsyter Tydelige mål og visjoner Den mest innovative kommunen i Norge!

16 Oppsummering Klok bruk av måling og fakta kan bidra til; – Felles forståelse – Styrket kompetanse – Endring og forbedring – Styrket tillit og omdømme Stolte Unike Vi kan! Gleden! Stolte Unike Vi kan! Gleden!


Laste ned ppt "Hvordan ta måling i bruk? Målinger og fakta som virkemidler Gudrun H. Grindaker Kommunebarometerkonferansen juni 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google