Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVALITET I HØYERE UTDANNING “DET ER IKKE LETT Å TREKKE VIRKELIGHETEN UT AV ET ABSTRAKT BEGREP SOM KVALITET. JO MER MAN TENKER PÅ DET RENE BEGREPET, DESTO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVALITET I HØYERE UTDANNING “DET ER IKKE LETT Å TREKKE VIRKELIGHETEN UT AV ET ABSTRAKT BEGREP SOM KVALITET. JO MER MAN TENKER PÅ DET RENE BEGREPET, DESTO."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVALITET I HØYERE UTDANNING “DET ER IKKE LETT Å TREKKE VIRKELIGHETEN UT AV ET ABSTRAKT BEGREP SOM KVALITET. JO MER MAN TENKER PÅ DET RENE BEGREPET, DESTO TOMMERE BLIR MAN I HODET.” (Trond Berg Eriksen I: Lindøe,1996 s.88)

2 Kvalitet i utdanningen- noen begreper 1. Rammekvalitet 2. Inntakskvalitet 3. Programkvalitet 4. Resultatkvalitet (Handal-utvalget, 1990) 1. Undervisningskvalitet 2. Styringskvalitet 3. Relevans (Norgesnettrådet, 2001)

3 Nyere forståelse av kvalitets - begrepet Kvalitet som det unike og/eller fremragende Kvalitet som realisering av bestemte standarder som bør overholdes Kvalitet som relevans Kvalitet som økonomi Kvalitet som forandring, endring og utvikling NoU 2000: 14 ”Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge.”

4 Prinsipper for kvalitetsarbeid 1. Brukerfokus 2. Klar ledelse 3. Kontinuerlig forbedring 4. Beslutninger basert på fakta 5. Deltagelse av alle ansatte – ”den lærende organisasjon” 6. Prosessorientering – å gjøre de riktige tingene første gang.

5 To aspekter ved et kvalitets- system A: System, rutiner, prosedyrer B: Verdier, holdninger, kultur

6 Hva er et kvalitetssystem? “… et helhetlig system som koordinerer aktiviteter (…) for å rettlede og styre en organisasjon når det gjelder kvalitet.” ISO 9000 s.6

7 Hvorfor skal vi ha et kvalitets- system? Skaper ”orden i eget hus” Inngir tillit hos samarbeidspartnere Krav fra NOKUT

8 Hvem har ansvaret for kvaliteten i utdanningen? - Alle! I en lærende organsisasjon vil kvalitetsarbeid inngå som en naturlig del av den ordinære virksomheten. => De som har ansvaret for arbeidsoppgaver har dermed i stor grad ansvar for det praktiske kvalitetsarbeidet.

9 To dimensjoner ved kvalitets- arbeid Før studiestart Underveis i studietAvslutningen av studiet


Laste ned ppt "KVALITET I HØYERE UTDANNING “DET ER IKKE LETT Å TREKKE VIRKELIGHETEN UT AV ET ABSTRAKT BEGREP SOM KVALITET. JO MER MAN TENKER PÅ DET RENE BEGREPET, DESTO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google