Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVALITET I HØYERE UTDANNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVALITET I HØYERE UTDANNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 KVALITET I HØYERE UTDANNING
“DET ER IKKE LETT Å TREKKE VIRKELIGHETEN UT AV ET ABSTRAKT BEGREP SOM KVALITET. JO MER MAN TENKER PÅ DET RENE BEGREPET, DESTO TOMMERE BLIR MAN I HODET.” (Trond Berg Eriksen I: Lindøe,1996 s.88)

2 Kvalitet i utdanningen- noen begreper
Rammekvalitet Inntakskvalitet Programkvalitet Resultatkvalitet (Handal-utvalget, 1990) Undervisningskvalitet Styringskvalitet Relevans (Norgesnettrådet, 2001)

3 Nyere forståelse av kvalitets -begrepet
Kvalitet som det unike og/eller fremragende Kvalitet som realisering av bestemte standarder som bør overholdes Kvalitet som relevans Kvalitet som økonomi Kvalitet som forandring, endring og utvikling NoU 2000: 14 ”Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge.”

4 Prinsipper for kvalitetsarbeid
Brukerfokus Klar ledelse Kontinuerlig forbedring Beslutninger basert på fakta Deltagelse av alle ansatte – ”den lærende organisasjon” Prosessorientering – å gjøre de riktige tingene første gang.

5 To aspekter ved et kvalitets- system
A: System, rutiner, prosedyrer B: Verdier, holdninger, kultur

6 Hva er et kvalitetssystem?
“…et helhetlig system som koordinerer aktiviteter (…) for å rettlede og styre en organisasjon når det gjelder kvalitet.” ISO 9000 s.6

7 Hvorfor skal vi ha et kvalitets-system?
Skaper ”orden i eget hus” Inngir tillit hos samarbeidspartnere Krav fra NOKUT

8 Hvem har ansvaret for kvaliteten i utdanningen?
Alle! I en lærende organsisasjon vil kvalitetsarbeid inngå som en naturlig del av den ordinære virksomheten. => De som har ansvaret for arbeidsoppgaver har dermed i stor grad ansvar for det praktiske kvalitetsarbeidet.

9 To dimensjoner ved kvalitets-arbeid
Før studiestart Underveis i studiet Avslutningen av studiet


Laste ned ppt "KVALITET I HØYERE UTDANNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google