Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.09.09Styringssystemet1 Styringsprinsipper Styringssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.09.09Styringssystemet1 Styringsprinsipper Styringssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 28.09.09Styringssystemet1 Styringsprinsipper Styringssystem

2 19.12.11Styringssystemet2 Januar Februar Mars April Mai JuniJuli August September Oktober November Desember Dokumentasjon - året som gikk Årshjulet Utfordringer, mål, tiltak Rådmannens beslutnings- grunnlag HP Vedtak HP * Årsrapport * Regnskap Tertial- rapport I Beslutning - neste 4 år Tertial- rapport II Kostra- data Bruker- undersøkelser Medarbeider- undersøkelse hvert 2. år Resultat- rapportering Nye resultatavtaler Rådmannens resultatavtale Felles målekart Løpende: Driftsrapportering Resultatoppfølging Resultatsikring

3 28.09.09Styringssystemet3 Styring Hovedfokus: lFastsetting av strategier (politikk) lFastsetting av resultatkrav (mål) og kvalitetsstandarder lFastsetting av tiltak for å nå målene lFordeling av økonomiske ressurser Dokumenter: l Planer  Kommuneplan, kommunedel- planer, arealplaner (PBL)  Temaplaner og policydokumenter for tjenestene (KL) l Handlingsprogram  med årsbudsjett l Resultatavtaler  for alle ledere

4 28.09.09Styringssystemet4 Rapportering Hovedfokus: lRapportering av resultater i forhold til vedtatte resultatkrav lRapportering av ressursbruk (økonomi) Dokumenter: l Årsrapport og regnskap l Tertialrapporter I og II l Månedsrapporter - økonomi, sykefravær mv  fra kommunalsjefene til direktørene  fra rådmannen til politisk nivå l Resultatoppfølging - jf resultatavtalene  alle ledere

5 28.09.09Styringssystemet5 Nøkkeltall og grunnlagsdata Hovedfokus: l Grunnlagsdata og nøkkeltall  Sammenlikninger med andre bedrifter og kommuner  Sammenlikninger med tidligere resultater egen kommune lSystematiske tilbakemeldinger  fra borgere og brukere  fra ansatte Dokumenter / data: l Kostra-data l Resultater fra bruker-, medarbeider- og innbygger- undersøkelser l Samfunns- og miljøindikatorer l Legges frem som egne saker og / eller legges inn i styrings- og rapporterings-dokumenter

6 28.09.09Styringssystemet6 Strategisk perspektiv lStyringssystemet = system for overordnet styring av kommunens samfunnsutvikling og tjenesteyting  Politikernes styring av rådmannen  Rådmannens styring av tjenesteyting, forvaltning og organisasjon lDe politiske organenes ansvar  Politisk styring av kommunen som bedrift og samfunn lRådmannens roller  Sekretariat for de politiske organene  Leder for kommuneorganisasjonen

7 28.09.09Styringssystemet7 Styringssystemet = Virkemiddel og grunnlag for styring lSystemet = virkemiddel for styring:  Fastsetting av resultatkrav (mål) og andre styringssignaler  Fordeling av ressurser til ulike formål  Kontroll med resultater og ressursbruk i administrasjonen l Systemet = grunnlag for styring:  Styringsdata og nøkkeltall om samfunn, forvaltning og tjenesteyting  Tilbakemeldinger fra borgere, brukere og ansatte

8 28.09.09Styringssystemet8 Styringssystemet = Dokumenter og prosess lSystemet = en rekke dokumenter  Styring sdokumenter  Rapportering sdokumenter  Nøkkeltall og grunnlagsdata lSystemet = en kontinuerlig prosess  Styringshjulet : o Dokumentene tar utgangspunkt i hverandre og danner grunnlag for hverandre, slik at sammenhengene mellom styringssignaler og resultater/ressursbruk kommer tydelig fram  Mange aktører deltar aktivt

9 28.09.09Styringssystemet9 Administrativ styringsfilosofi lFra regelstyring … til styring gjennom kultur, holdninger, verdier og resultatledelse  Utvikling av felles spilleregler og praksis i ledelsen  Medbestemmelse og medvirkning for de ansatte  Brukerstyring og brukerfokus o Innhente og aktivt bruke tilbakemeldinger fra brukerne o Formulere utfordringer, mål, tiltak og konsekvenser fra brukernes synsvinkel o Etablere fora for dialog mellom brukere og tjenesteytere  Resultatavtaler for alle ledere  Gjennomgående og unike målekart  Sammenlikninger med andre


Laste ned ppt "28.09.09Styringssystemet1 Styringsprinsipper Styringssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google