Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale mapper Hildegunn Otnes Høgskolen i Vestfold Våren 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale mapper Hildegunn Otnes Høgskolen i Vestfold Våren 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale mapper Hildegunn Otnes Høgskolen i Vestfold Våren 2002

2 To sentrale utfordringer  Forholdet IKT/nye læreprosesser  Forholdet studieforløp/evaluering –Hva styrer hva….? –Kan mapper være ”brua”?

3 digitale mapper  Lagrings- og organiseringsform?  Lærings- og samarbeidsform?  ???

4 En digital mappe... … lagres digitalt, -lagres og organiseres digitalt enten på nettet eller i et lukket system (som Classfronter eller lignende)... bygger på generelle prinsipp for mappeevalueringgenerelle prinsipp … benytter digitale virkemidler, strukturerings- og kommuniseringsmåter så vel i læringsprosessene som i dokumentasjonen av disse (for eksempel multimedialitet, interaktivitet og hypertekstualitet)... kan være ”transparente” - gir mulighet for studentene å ha innsyn i hverandres mapper, som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter - gir, hvis den ligger offentlig på nettet, muligheter for autentiske og varierte skrivesituasjoner og mottakergrupper

5 Datamaskinen som læringskanal  Arbeidsmåter som fremmer –det prosessuelle og dynamiske (POS m/Word, "chat", nett-tekster)POS m/Word –det sosiale og samarbeidende (chat, diskusjonsforum, hypertekstuelle fellestekster)chat diskusjonsforumhypertekstuelle  Arbeidsmåter som er uavhengig av tid og sted

6 Digitale mapper kan være  Individuelle Individuelle  Kollektive Kollektive ..eller begge deler ….

7 Anker/”bokmerke”  Å lage linker til et bestemt avsnitt eller poeng i en medstudents dokument krever mer arbeid, samarbeid og gir en mer spennende tekstvev. Dette krever –en spesiell teknisk ferdighet, å kunne lage ”anker” –en grundigere lesing av medstudentenes tekster –et mer nyansert resonnement og en gjennomført komposisjon –og ikke minst; man må snakke med medstudenten for å få denne til å legge inn det omtalte ankeret ***

8 Å linke egne tekster til andres… ……har flere formål:  respektfunksjon  kollektiv kunnskapsbygging  kontrollfunksjon

9  Hyperteksprinsippet er –et tekstlig virkemiddel –en måte å tilnærme seg kunnskap på  Hypertekstprinsippet egner seg for så vel –presentasjonstekster (formidling av kunnskap) som –læringstekster (konstruering av egen kunnskap)

10 100% mappeevaluering Todelt evaluering:  Presentasjonsmappe (valgt ut etter visse kriterier) (eks. fra matematikk) Presentasjonsmappe  Muntlig (eks. fra norsk) Muntlig

11 Hva skal i den offentlige nettmappen?  Alle arbeid, - eller bare spesielt utvalgte?  Bare "ferdige" produkter, - eller også utkast?  Bare arbeid som er godkjent av lærer?  Bare produksjoner tilpasset datamediet?

12 Hva er grunnlag for evaluering?  Bare mappene?  Kombinasjonsløsninger? –Presentasjonsmappe + ”trad.” skriftlig eksamen? –Presentasjonsmappe + selvvalgt pensum? –Pres.mappe +???

13 Hva skal dokumenteres?  Faglige produkt?  Faglige prosesser?  Refleksjon over fag?  Refleksjon over egen læringsprosess? –Se mappekrav 1.klasse og 2.klasse1.klasse 2.klasse

14 Digitale, nettbaserte mapper  Reelle mottakere  Motiverende, stimulerende  Lett å kontrollere, veilede, sammenlikne  Appellerer til konkurranseinstinkt  Produktene kan stadig forandres/forbedres  Avslørende, blottstillende  Inviterer til andre skrive- og struktureringsmåter  Inviterer til fellestekster (***) (faglige og tverrfaglige)fellestekster ***

15 Vi har erfart at….  transparente, nettbaserte mapper åpner for samarbeid, og at hypertekstualitet er et konkret bidrag til å gjøre digitale mapper kollektive og dialogiske.  mulighetene for å forbinde tekster og resonnement til hverandre gjør at hele studentgrupper kan være i konstant dialog og bygge på hverandres kunnskap.


Laste ned ppt "Digitale mapper Hildegunn Otnes Høgskolen i Vestfold Våren 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google