Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kokebok for nettbasert undervisning NVU-konferansenGrimstad 13-14 mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kokebok for nettbasert undervisning NVU-konferansenGrimstad 13-14 mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kokebok for nettbasert undervisning NVU-konferansenGrimstad 13-14 mars 2006

2 Faggruppen for nettpedagogikk Deltakere 2005/2006: –Robin Munkvold (leder, HINT) –Aida Fjeldavli (HINT) –Greta Hjertø (HiST) –Grete Oline Hole (HiB) –Tor Åge Risnes (UiS)

3 Mandat Gruppen skal komme med forslag til nettpedagogiske metoder, hvordan evaluering og vurderingsformene bør være i nettbasert læring på bakgrunn av kvalitetsreformen. E-læring stiller nye krav til hvordan læring skjer og hvilke metoder og teknikker som gir god læring. Etter noen år med utprøving er det en god del erfaring i institusjonene. Disse erfaringene er det viktig å bygge videre på. Gruppen må derfor ha fokus på hele læringssituasjonen.

4 Ny vinkling Konkret produkt Videreutvikle tidligere års rapporter Fra to faggrupper: –Faggruppe for nettpedagogikk –Faggruppe for kvalitetssikring i nettundervisning Konkrete råd og retningslinjer for hvordan en nettlærer skal gjennomføre ett nettbasert kurs = KOKEBOK FOR NETTBASERT UNDERVISNING

5 Kokeboken - Innhold 1.Introduksjon til nettbasert læring Læringsmiljø og læreprosesser på nett 2.En god start Sosialisering på nett, informasjon, målgruppekjennskap, teknisk opplæring og oppfølging, anbefalt gjennomføring for oppstart 3.Samhandling på nett Samhandling for kunnskapsbygging, nettlærer v.s veilederrollen, anbefalt bruk 4.Digitale mapper Ulike typer, anbefalt bruk 5.Automatiserte tester Ulike typer, anbefalt bruk 6.Etikk på nett Personlige opplysninger, ”overvåking av studenter”, problemer i nettdialogen, uønskede ytringer på nettet og kildebruk og –kritikk

6 Kap 1 – om nettbasert læring Hovedfokus: –Læringsprosessen (G. Salmon 2000) –Effektiv læring (G. Salomon & D. Perkins 2005) –Tilpasset læring Læringsstil…. (Kolb, Gardner, Dunn & Dunn, …) Kritiske forhold for effektiv læring Informati v tilbakem elding Utfordrin g Rettleiin g Oppmun tring Oppgåve r som oppmod ar til samarbe id Meining med tenking Gruppa sine delte mål Personle ge mål

7 Kap 2- En god start Oppstartssamling? Sosialisering –Biografi Informasjon (i forkant) Målgruppekjennskap Teknisk opplæring Oppfølging –Motivasjon –Trusler og bestikkelser

8 Kap 2 – En god start (2)

9 Kap 3 – Lærarrolla Typisk nettlærar –Informasjonsutveksling –Veiledning Tips i gjennomføringa –Lær studentane å halde auge med ”Nytt siden sist” –I starten er det viktig å legge ut stoff hyppig, slik at det er bryet verdt å logge seg på….! –Maksimalt tilgjenglige i kritiske periodar –Porsjoner ut Mer om veiledning –Direkte tilbakemeldinger –Skriftlige kommentarer –Spørsmål i forhold til tekst –Diskusjonar (asynkrone) –Chat –Løsningsforslag –FAQ Noen lure knep i nettdialoger: –Bruk kontekstmarkører –Ikke still mange spørsmål i samme innlegg –Tydelig overskrift – signal om hva du uttaler deg om

10 Kap 4 – Digitale mapper Ulike typer –Vurderingsmapper –Læringsmapper –Kompetansemapper Bruk og tilpasning –Gjennom å sette opp karakteristika og hensikt Utfordringer

11 Kap 4 – Digitale mapper (2) Suksesskriterier

12 Kap 5 – Automatiserte tester Flervalgsprøve Hvordan utvikle gode prøver? –Gode spørsmål? –Svaralternativer –Tilbakemelding –Resultat (vurdering) –Forbedring –Utfordringer

13 Kap 6 – Etiske snublefeller Personlige opplysninger –Hva gjør vi? Overvåking eller oppfølging? –Hva gjør vi? Dialog og samhandling på nett –Hva gjør vi? Ytringer på nettet –Hva gjør vi? Eiendomsrett på nett –Hva gjør vi?

14 Kokeboken – videre arbeid Kritikk av første utkast Mål: –Ferdig til trykk: Juni-2006 –Klar til bruk høstsemesteret 2006 –Planlagt bruk inn i kurset: ”Kreativ bruk av LMS”, et EVU-tilbud som settes i gang høsten 2006Kreativ bruk av LMS


Laste ned ppt "Kokebok for nettbasert undervisning NVU-konferansenGrimstad 13-14 mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google