Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EiT-modul 15. november 2006 Bruk av mappeinnleveringer som underlag for prosessrapport Lene Rønningen og Hanne Charlotte Helgesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EiT-modul 15. november 2006 Bruk av mappeinnleveringer som underlag for prosessrapport Lene Rønningen og Hanne Charlotte Helgesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EiT-modul 15. november 2006 Bruk av mappeinnleveringer som underlag for prosessrapport Lene Rønningen og Hanne Charlotte Helgesen

2 Følgestudie v 05 Observatør i en klynge som sensurerte 3 landsbyer Muntlige samtaler om gruppenes arbeidsprosess Uoppgjorte forhold kom opp i samtalene

3 Prosessvurdering undervegs Fange opp gruppemedlemmenes opplevelser Grunnlag for fasilitering av gruppesamspill Grunnlag for individuelle samtaler

4 Våren 2006 3 EiT-landsbyer prøvde ut mappevurdering Ela Sjøli, SVT Lene Rønningen, HF Bjørn B. Larsen, IME

5 Mappevurdering Videreføring av den private loggen Skrive for å oppdage Skrive for å forstå Skrive for å lære Skrive for å sikre jevn produksjon

6 Oppgave 1: Del med sidemann: En god og en dårlig vurderings- opplevelse i din læringshistorie. 5 min pr. person 2: Finner dere fellestrekk i historiene?

7 RYTME for modulen Innledning –Sentrale begrep vedrørende mappevurdering –Rammer for bruk av mappebidrag i EiT Gruppearbeid Presentasjon og tilbakemelding

8 Vurdering av og for læring Formativ vurdering Mappebidrag et redskap for læring Tilbakemeldinger undervegs er viktig Summativ vurdering Kunnskapstesting – hva har studenten lært Kontroll av kunnskap Referanse: Inger Taasen, Anton Havenes og Per Lauvås (2004): Mappevurdering - av og for læring -

9 Hva er mappen? ”Den er en saklig dokumentasjon av egen faglig kompetanse, der en trekker fram sin styrke, men også synliggjør sin faglige utvikling. Mappen viser også eierens læringshistorie, og at han eller hun kan gi uttrykk for sine utviklingsmuligheter og svakheter. Derfor er ikke mappen bare noe en jobber med for å bli vurdert av andre, i utdanning eller av potensielle arbeidsgivere. Det er også et redskap for en selv, i ens egen læreprosess.” (sitat s 44)

10 Den er et opplegg for å strukturere læring mer enn for å kontrollere hva studenten har lært. Den er knyttet til en pedagogisk arbeidsmåte, og er ikke bare en lagringsmåte for studentarbeider. Den skal gjøre studentene selvstendige, aktive og engasjerte i egen læringsprosess.

11 Kjennetegn Innholdet skal avspeile de konkrete LÆRINGSMÅLENE i emnet. Den utgjør en samling av arbeider gjort over TID. Det legges vekt på REFLEKSJON. Det inngår SELVVURDERING av egen læring og kompetanse. Det inngår bruk av MEDSTUDENTER i læringsprosessen som en del av studieopplegget.

12 Formelle rammer for bruk av mappebidrag i EiT Studentene skal levere en prosessrapport, og et produktarbeid som består av en prosjektrapport og eventuelt et produkt. Mappebidragene kan kun være grunnlag for prosessrapporten og brukes i KOMBINASJON med denne.

13 Individuell refleksjon Lag minst 10 prosessrelaterte refleksjonsspørsmål du tror kan være nyttig for studentgruppene i landsbyen å reflektere over i løpet av semesteret ? ( Du har 10 minutter) Ta gjerne utgangspunkt i: -egne erfaringer -momenter fra dagsseminar i oasen -todagersseminar på Hell -emnebeskrivelsen -relevant faglitteratur

14 Gruppearbeid 1: Del refleksjonsspørsmål med hverandre Grupper spørsmålene og søk begrunnelser for spørsmålenes hensiktmessighet i fellesskap 2: Velg en av landsbyene i gruppa som case Skisser et opplegg der mappevurdering inngår i landsbyens prosessvurdering. Dette skal presenteres for en annen gruppe. Dere har til sammen 30 minutter på dette

15 Presentasjon og tilbakemelding Gruppe 1: Presenter hvordan din gruppe vil gjennomføre mappevurdering landsbycaset til våren. Dere har 10 minutter til disposisjon Gruppe 2: Lytt oppmerksomt, oppsummer sammen og gi konstruktive tilbakemeldinger. Bruk gjerne De Bonos hatter (EiT boka s 96) Dere har 5 minutter til disposisjon

16 Avslutning Noter i loggbok (3 - 5 min) – Hva har gjort inntrykk på deg i denne modulen –Hva tar du med deg tilbake til ditt fasilitatorteam eller din landsby

17 Spørsmål?


Laste ned ppt "EiT-modul 15. november 2006 Bruk av mappeinnleveringer som underlag for prosessrapport Lene Rønningen og Hanne Charlotte Helgesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google