Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær? Kristin Læret © 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær? Kristin Læret © 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær? Kristin Læret © 2005

2 Sokrates om skriftspråket Fra dialogen Faidros (Platon). •I en Platons dialoger med fiktive samtaler lar han Sokrates beklage seg over ungdommen som ikke lenger lærer seg tekster utenat, men fusker gjennom å lese dem. •”For denne oppfinnelse (skriften) vil skape glemsel i lærlingenes sjel ved at minnet forsømmes. Av tillit til skriften vil de hente sitt minne utenfra, fra fremmede tegn, ikke innenfra, fra dem selv. Så ikke et minnets, men et påminnelsens middel har du oppfunnet. Og du bibringer lærlingene ikke visdommens sannhet, men dens skinn. Mangt vil de høre - uten undervisning, så mangt vil de tro seg mene skjønt de er menings-løse, for det meste. Og ubehagelig blir deres omgang, da de ikke er blitt vise, men skinnvise”.

3 Arkivskuff eller læringsarena? Kolleksjon Seleksjon Refleksjon Dokumentasjon Olga Dysthe om mapper

4 •Hvem er mappa tilgjengelig for? •Hvem bestemmer •Hva er målet med mappa?

5 Mål – hva/hvordan/hvorfor Kjennskap til mål er utgangspunktet for alt arbeid  Kunnskapsmål  Sosiale mål  Egne mål  Gruppemål?

6 Analog mappe versus digital mappe

7 Analog •Ringperm •Plastmappe •Boks Digital •Lokalt på maskinen •Diskett, cd-rom, usb •LMS •Nettsteder med passord •Åpne nettsteder på Internet

8 Hvorfor velge digitale mapper? •Lettere organisering •Større samarbeidsmuligheter •Reelle mottagere •Større responsgruppe •Bruk av multimediale verktøy •L97 og Stortingsmelding 30 •Økt digital dannelse •Nasjonale prøver og eksamen med IKT

9 Digital organisering Litteratur Grammatikk BarnelittVoksenlitt

10 Oppgaver og respons •Hvor mange arbeider og typer arbeider skal inn i mappa? •Hvor mange ganger kan et arbeid bearbeides? •Form på tilbakemelding fra lærer? •Respons elev – elev?

11 Digitale mapper i praksis Lærernes portaler •TeamportalTeamportal •FagportalerFagportaler •KontrollportalKontrollportal Studentportaler •Dagens 1.klasseDagens 1.klasse •Min gamle studentmappe / presentasjonsmappe studentmappe presentasjonsmappe Differensieringsaspektet !!!

12 i praksis Elevmedbestemmelse i praksis •Frihet til å bestemme pensum ***pensum*** •Frihet til å bestemme problemstilling/tema problemstilling/tema •Frihet til å bestemme dokumentasjonsform dokumentasjonsform •Frihet til å bestemme arbeidsformarbeidsform •Frihet til å bestemme arbeidstidspunkt

13 Hypertekstsamarbeid Hypertekst og samarbeid •KarmakongenKarmakongen •Hypertekstnovelle ***Hypertekstnovelle *** •BildebokstedetBildebokstedet •Fagbok for barn NorskFagbok for barnNorsk •MellomkrigsromanerMellomkrigsromaner •Kroppsøving - ÅrsplanÅrsplan •Pedagogikk - InvolveringspedagogikkInvolveringspedagogikk •NSM – RessursutnyttingRessursutnytting •Musikk - MusikkhistorieMusikkhistorie

14 Digitale mapper som egenproduserte læremidler •Undervisningsopplegg for skoleklasser  Trafikkopplæring og Drivhuseffekten TrafikkopplæringDrivhuseffekten  Årsplaner i gym Årsplaner i gym •Spill og oppgaver for elever/studenter  Grammatikkdrill Grammatikkdrill  Matematikkspill om Jesu liv Matematikkspill om Jesu liv •Alternative presentasjoner  Digital tidslinje (renessansen) Digital tidslinje  Pythagoras’ liv i tegneserieformat Pythagoras’ liv i tegneserieformat •Ressurssider for spesielt interesserte  Kunst og religion; Maria i kunstenMaria i kunsten

15 Vi har erfart at…. •transparente, nettbaserte mapper åpner for samarbeid, og at hypertekstualitet er et konkret bidrag til å gjøre digitale mapper kollektive og dialogiske. •mulighetene for å forbinde tekster og resonnement til hverandre gjør at hele studentgrupper kan være i konstant dialog og bygge på hverandres kunnskap.

16 LMS Learning managment system

17

18 LMS – It’s learning

19

20 Muligheter •Skjerme de yngste elevene i en digital setting •Enklere å få foreldre til å samarbeide pga et lukket system •Et sted for sensitivt materiale •?

21 Begrensninger •Mindre åpenhet •Mindre rom for samarbeid •Mindre læring mer management •LMS’et blir styrende •Koster penger •Hvor blir det sosiokulturelle av?

22 ”Åpne mapper i lukkede rom” •It’s learning har sine web-mapper  Kan sees av allealle •Classfronter har web-fronter  Koster ekstra •Classfronter kan ta.html-filer  Kan sees av alle med passordpassord

23 Andre spørsmål? Neste gang •25.mai -05, Geir Winje:  Årsplanlegging med vekt på elevmedvirkning •01.juni -05, Tor Arne Wølner:  Konkretisering av hvordan de ulike fagenes mapper kan bygges opp i It’s learning


Laste ned ppt "Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær? Kristin Læret © 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google