Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær?
Er det kommet en ny metodikk bare fordi vi kan se bildet av en mappe? Er det nye læringsprosesser og arenaer, eller er det forkledt tradisjonell undervisning? Hvem er jeg? Fortelle om IKT-prosjektet med digitale mapper Kristin Læret © 2005

2 Sokrates om skriftspråket Fra dialogen Faidros (Platon).
I en Platons dialoger med fiktive samtaler lar han Sokrates beklage seg over ungdommen som ikke lenger lærer seg tekster utenat, men fusker gjennom å lese dem. ”For denne oppfinnelse (skriften) vil skape glemsel i lærlingenes sjel ved at minnet forsømmes. Av tillit til skriften vil de hente sitt minne utenfra, fra fremmede tegn, ikke innenfra, fra dem selv. Så ikke et minnets, men et påminnelsens middel har du oppfunnet. Og du bibringer lærlingene ikke visdommens sannhet, men dens skinn. Mangt vil de høre - uten undervisning, så mangt vil de tro seg mene skjønt de er menings-løse, for det meste. Og ubehagelig blir deres omgang, da de ikke er blitt vise, men skinnvise”. Skremselen for nye ting Kan det være med på å begrense egen utvikling? Kan man takke nei til teknologien? Har vi fått et klasseskille i norsk skole på IKT? Minne ble ikke forsømt med skriften, men minnet fikk et verktøy som gjorde at ting kunne huskes enda bedre. På samme måte er ikke IKT noen fare for at skrift, læring, samtaler, samarbeid og læreren blir overflødig. Erfaringen viser bare at vi har fått et verktøy som kan bedre arbeidssistuasjonen på flere områder, men vi må bruke det der hvor det kan være med på å skape økt motivasjon og læring. Læreren blir ikke borte, men lærerrollen endres til å mer veileder i samarbeidspartner i tillegg til fortsatt å være underviseren/foreleseren IKT fag eller verktøy - Hvordan gjøre IKT usynlig

3 Arkivskuff eller læringsarena?
Kolleksjon Seleksjon Refleksjon Dokumentasjon Produkt kontra prosesser Læringsarena sett i et sosiokulturelt læringsmiljø – åpenhet og samarbeid - opera Olga Dysthe om mapper

4 Hvem er mappa tilgjengelig for? Hvem bestemmer Hva er målet med mappa?
Lærere, medelever, foreldre, rektor, skolen, verden Stortinget, kommunen, rektor, lærere, foreldre, elever Vise alt, vise noe, vise det beste, vise progresjon….

5 Mål – hva/hvordan/hvorfor
Kjennskap til mål er utgangspunktet for alt arbeid Kunnskapsmål Sosiale mål Egne mål Gruppemål? - løkkeskrift / dobbeltkonsonant / tegnsetting / sjangerlære / gangetabellen - si noe i timen, komme med forslag , ta imot kritikk, gi ordentlig kritikk, gi ros, lytte, la andre prate - Jeg trenger mer trening i…. - gruppearbeid: smørbrødliste med mål, velg noen…

6 Analog mappe versus digital mappe

7 Analog Ringperm Plastmappe Boks Digital Lokalt på maskinen Diskett, cd-rom, usb LMS Nettsteder med passord Åpne nettsteder på Internet

8 Hvorfor velge digitale mapper?
Lettere organisering Større samarbeidsmuligheter Reelle mottagere Større responsgruppe Bruk av multimediale verktøy L97 og Stortingsmelding 30 Økt digital dannelse Nasjonale prøver og eksamen med IKT

9 Digital organisering

10 Oppgaver og respons Hvor mange arbeider og typer arbeider skal inn i mappa? Hvor mange ganger kan et arbeid bearbeides? Form på tilbakemelding fra lærer? Respons elev – elev? Kommer an på fagets og lærerens egenart – vise etterpå norsk / KRL / praktiske fag / teoretiske fag – muntlige fag/ skriftelige fag Frem til presentasjonsmappa skal ferdigstilles Word (spor endringer), mail, papirutskrift, POS – prosessorientert skriving

11 Digitale mapper i praksis
Studentportaler Dagens 1.klasse Min gamle studentmappe / presentasjonsmappe Lærernes portaler Teamportal Fagportaler Kontrollportal Ulike elver Ulike mapper Ulike fag Ulike lærere Ulike skoler MESTRING Differensieringsaspektet !!!

12 Elevmedbestemmelse i praksis
Frihet til å bestemme pensum *** Frihet til å bestemme problemstilling/tema Frihet til å bestemme dokumentasjonsform Frihet til å bestemme arbeidsform Frihet til å bestemme arbeidstidspunkt DIFFERENSIERINGSPERSPEKTIVET – ULIKE mapper i ulike FAG Espen tar pytten & jesus, Kristin tar fllorence og renessansen Novellepensum….. Valgfrie noveller Novellepensum…. Valgfri dokumentasjonsform…. Chat…analyseemner osv Espen snakker om arbeidsform, tar frem KRL-sidene, pensum/arbeidstidspunkt, grupper kontra individuell

13 Hypertekst og samarbeid
Karmakongen Hypertekstnovelle *** Bildebokstedet Fagbok for barn Norsk Mellomkrigsromaner Kroppsøving - Årsplan Pedagogikk - Involveringspedagogikk NSM – Ressursutnytting Musikk - Musikkhistorie Mye norskfaglig… men… For ikke å glemme alle undervisningsoppleggene som har blitt laget i absolutt alle fag

14 Digitale mapper som egenproduserte læremidler
Undervisningsopplegg for skoleklasser Trafikkopplæring og Drivhuseffekten Årsplaner i gym Spill og oppgaver for elever/studenter Grammatikkdrill Matematikkspill om Jesu liv Alternative presentasjoner Digital tidslinje (renessansen) Pythagoras’ liv i tegneserieformat Ressurssider for spesielt interesserte Kunst og religion; Maria i kunsten

15 Vi har erfart at…. transparente, nettbaserte mapper åpner for samarbeid, og at hypertekstualitet er et konkret bidrag til å gjøre digitale mapper kollektive og dialogiske. mulighetene for å forbinde tekster og resonnement til hverandre gjør at hele studentgrupper kan være i konstant dialog og bygge på hverandres kunnskap. Ved siden av elevmedvirkning og differensieringsaspektet er hypertekst vikt…man leser mer

16 Learning managment system
LMS Learning managment system

17

18 LMS – It’s learning

19

20 Muligheter Skjerme de yngste elevene i en digital setting
Enklere å få foreldre til å samarbeide pga et lukket system Et sted for sensitivt materiale ?

21 Begrensninger Mindre åpenhet Mindre rom for samarbeid
Mindre læring mer management LMS’et blir styrende Koster penger Hvor blir det sosiokulturelle av?

22 ”Åpne mapper i lukkede rom”
It’s learning har sine web-mapper Kan sees av alle Classfronter har web-fronter Koster ekstra Classfronter kan ta .html-filer Kan sees av alle med passord

23 Andre spørsmål? Neste gang 25.mai -05, Geir Winje:
Årsplanlegging med vekt på elevmedvirkning 01.juni -05, Tor Arne Wølner: Konkretisering av hvordan de ulike fagenes mapper kan bygges opp i It’s learning


Laste ned ppt "Mapper og mappemetodikk Keiserens nye klær?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google