Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold1 KROPPSØVING, NORSK OG IKT IKT og nye læreprosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold1 KROPPSØVING, NORSK OG IKT IKT og nye læreprosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold1 KROPPSØVING, NORSK OG IKT IKT og nye læreprosesser http://www-lu.hive.no/iktnlp/

2 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold2

3 3 IKT OG NYE LÆREPROSESSER  Tverrfaglighet  Situert læring  Nye læreprosesser:Pbl, case, prosjekt storyline…  IKT – informasjon, dokumentasjon, presentasjon, kommunikasjoninformasjondokumentasjon presentasjonkommunikasjon  Gjeninnføring av heltidsstudenten

4 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold4 ORGANISERING  Tverrfaglige team  Temaorganisering Eksempel på plan herher http://www-lu.hive.no/iktnlp/arkiv/Foerskole/plan0603.htm

5 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold5 EVALUERINGSFORM  Fysisk fostring - eksempeleksempel Mapper 50% 3 mapper evalueres av ekstern sensor Praktisk muntlig eksamen 50% Muntlig eksamen ute i naturområde.  Norsk - eksempeleksempel 100% mappevurdering Fagplan – evaluering fellesfelles

6 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold6 MAPPEVURDERING  Hva er en digital mappe? XXXXXX  http://luna.itu.no/Fokusomraader/mappevurd/1008073925_64/view http://luna.itu.no/Fokusomraader/mappevurd/1008073925_64/view  http://mix.hive.no/~amjensen/ http://mix.hive.no/~amjensen/ Collection/Samle Selection/Velge Reflection/Reflektere

7 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold7 HVA ER EN DIGITAL MAPPE? 1. bygger på de samme prinsipper som en vanlig, papirbasert mappe 2....organiseres digitalt 3....er transparent Samarbeidslæring via IKT Hildegunn Otnes

8 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold8 FYSISK FOSTRING  Lek og oppvekstmiljø  Fysisk aktivitet-natur og miljø  Fysisk aktivitet og helse  Utvikling og læring  Fagdidaktikk Utemiljø den viktigste læringsarena Felles eksamen med naturfag

9 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold9 NORSK  Formidling, kommunikasjon og barnekultur ”de gode formidlere”, barn, ”kommersiell barnekultur”  Språk Muntlig språkutvikling og skriftspråkutvikling - tekstskaping  Litteratur – et eksempel http://ikt.hive.no/ans/ho/fagbokstedet.htmleksempel Bildebok, barnelitteratur, barnefilm, cd-tekster

10 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold10 BEVEGELSE OG KOMMUNIKASJON  Fagplaner – felles og individuellfelles  To fagområder – ett barn Bevegelsesutvikling Språkutvikling  Parallelle utviklinger 2 utviklingsfaser – 0-1 år/1-3år/4-6 år  Barna er sosiale vesener som utvikler seg gjennom bevegelse og kommunikasjon.

11 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold11 OVERSIKT OVER SPRÅK- OG BEVEGELSESUTVIKLING  0-1 år  1-3/4 år  3/4 -6 år

12 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold12 BARN – BEVEGELSE - KOMMUNIKASJON  Barn er bevegelse  Barn i bevegelse får et fellesskap.  Et fellesskap ute fører ofte til en opplevelse.  Opplevelser stimulerer til og er grunnlag for kommunikasjon.  Sosial kompetanse

13 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold13 PROSJEKTET Språk- og bevegsleseutvikling  Språk og bevegelsesutvikling – herher  Konklusjonen på prosjektet var at for emnene bevegelsesutvikling og språkutvikling var tofaglighet bedre enn enfaglighet når det gjaldt studentenes læring og læringsprosesser.

14 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold14 STUDENTENES GEVINSTER  Nye læreprosesser – situert læring og ”case”  Studentene trenes opp til å se ”hele barnet” – til å observere og reflektere over mer enn en fagspesifikk del av gangen.  Studentene tvinges til å se fagene i sammenheng – og flere sider ved barnet i sammenheng.  Trening i å finne og bruke relevant teori – refleksjon  To motiverte lærere som samarbeider i en utradisjonell kombinasjon.

15 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold15 DETTE ER VIKTIG!! Skal det være noen vits i å gå inn på prosjekt med ikt skal vi være sikre på at det frigjør mer tid til bevegelse og erfaringsbasert læring

16 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold16 HVA HAR VI SAGT? IKT og nye læreprosesser Evaluering IKTFAG ORGANISERING


Laste ned ppt "Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold1 KROPPSØVING, NORSK OG IKT IKT og nye læreprosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google