Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KROPPSØVING, NORSK OG IKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KROPPSØVING, NORSK OG IKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 KROPPSØVING, NORSK OG IKT
IKT og nye læreprosesser Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

2 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

3 IKT OG NYE LÆREPROSESSER
Tverrfaglighet Situert læring Nye læreprosesser:Pbl, case, prosjekt storyline… IKT – informasjon, dokumentasjon, presentasjon, kommunikasjon Gjeninnføring av heltidsstudenten Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

4 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
ORGANISERING Tverrfaglige team Temaorganisering Eksempel på plan her Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

5 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
EVALUERINGSFORM Fysisk fostring - eksempel Mapper 50% 3 mapper evalueres av ekstern sensor Praktisk muntlig eksamen 50% Muntlig eksamen ute i naturområde. Norsk - eksempel 100% mappevurdering Fagplan – evaluering felles Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

6 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
MAPPEVURDERING Hva er en digital mappe? XXX Collection/Samle Selection/Velge Reflection/Reflektere Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

7 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
HVA ER EN DIGITAL MAPPE? bygger på de samme prinsipper som en vanlig, papirbasert mappe ...organiseres digitalt ...er transparent Samarbeidslæring via IKT Hildegunn Otnes Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

8 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
FYSISK FOSTRING Lek og oppvekstmiljø Fysisk aktivitet-natur og miljø Fysisk aktivitet og helse Utvikling og læring Fagdidaktikk Utemiljø den viktigste læringsarena Felles eksamen med naturfag Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

9 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
NORSK Formidling, kommunikasjon og barnekultur ”de gode formidlere”, barn, ”kommersiell barnekultur” Språk Muntlig språkutvikling og skriftspråkutvikling - tekstskaping Litteratur – et eksempel Bildebok, barnelitteratur, barnefilm, cd-tekster Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

10 BEVEGELSE OG KOMMUNIKASJON
Fagplaner – felles og individuell To fagområder – ett barn Bevegelsesutvikling Språkutvikling Parallelle utviklinger 2 utviklingsfaser – 0-1 år/1-3år/4-6 år Barna er sosiale vesener som utvikler seg gjennom bevegelse og kommunikasjon. Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

11 OVERSIKT OVER SPRÅK- OG BEVEGELSESUTVIKLING
Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

12 BARN – BEVEGELSE - KOMMUNIKASJON
Barn er bevegelse Barn i bevegelse får et fellesskap. Et fellesskap ute fører ofte til en opplevelse. Opplevelser stimulerer til og er grunnlag for kommunikasjon. Sosial kompetanse Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

13 PROSJEKTET Språk- og bevegsleseutvikling
Språk og bevegelsesutvikling – her Konklusjonen på prosjektet var at for emnene bevegelsesutvikling og språkutvikling var tofaglighet bedre enn enfaglighet når det gjaldt studentenes læring og læringsprosesser. Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

14 STUDENTENES GEVINSTER
Nye læreprosesser – situert læring og ”case” Studentene trenes opp til å se ”hele barnet” – til å observere og reflektere over mer enn en fagspesifikk del av gangen. Studentene tvinges til å se fagene i sammenheng – og flere sider ved barnet i sammenheng. Trening i å finne og bruke relevant teori – refleksjon To motiverte lærere som samarbeider i en utradisjonell kombinasjon. Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

15 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
DETTE ER VIKTIG!! Skal det være noen vits i å gå inn på prosjekt med ikt skal vi være sikre på at det frigjør mer tid til bevegelse og erfaringsbasert læring Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold

16 Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold
HVA HAR VI SAGT? ORGANISERING IKT og nye læreprosesser Evaluering IKT FAG Kari-Anne Jørgensen og Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold


Laste ned ppt "KROPPSØVING, NORSK OG IKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google