Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER DIDAKTIKK 1. Didaktikk som teori om planlegging av undervisning 2. Didaktikk som analyse av skolens virkelighet 3. Normativ og analytisk didaktikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER DIDAKTIKK 1. Didaktikk som teori om planlegging av undervisning 2. Didaktikk som analyse av skolens virkelighet 3. Normativ og analytisk didaktikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER DIDAKTIKK 1. Didaktikk som teori om planlegging av undervisning 2. Didaktikk som analyse av skolens virkelighet 3. Normativ og analytisk didaktikk 4. Utviklingsorientert didaktikk

2 1. Didaktikk som teori om planlegging av undervisning Didaktikk som overveielser av skolens innhold Didaktikk som overveielser av skolens innhold –Innholdet i undervisningen –Innholdet og mål Didaktikk som refleksjoner om både innhold og arbeidsmåter Didaktikk som refleksjoner om både innhold og arbeidsmåter –Innhold (hva), arbeidsformer (hvordan) Reidar Myhre, Torstein Harbo –Allmenn vs. fagrettet didaktikk

3 Didaktikk som teori om begrunnelser for undervisning Didaktikk som teori om begrunnelser for undervisning – Refleksjoner om mål, innhold, arbeidsformer OG HVORFOR (begrunnelser) Bjørndal & Liberg, Gundem – Tre grunnspørsmål; Hva, hvordan og hvorfor Normativ didaktikk; Hvordan undervisningen bør være Normativ didaktikk; Hvordan undervisningen bør være

4 2. Didaktikk som analyse av skolens virkelighet ”Bør- nivået” Læreplanens idealer Læreplanens intensjoner og idealer Gap Gap”ER-nivået” Virkeligheten i undervisnings og læringssituasjonen

5 Rammefaktorteorien (Ulf P. Lundgren) – en ”omvendt” tankemåte Rammefaktorteorien (Ulf P. Lundgren) – en ”omvendt” tankemåte –Starte med situasjonen som den er, og spørre hvorfor den blir som den blir –Rammefaktorer – noen eksempler; Økonomiske rammer, læremidler, lokaler Hva kan læreren kontrollere og hva kan hun ikke kontrollere Hva kan læreren kontrollere og hva kan hun ikke kontrollere

6 3. Normativ og analytisk didaktikk Normativ didaktikk, drøfter idealene i skolen og foreskriver prinsipper for valg av innhold og arbeidsmåter for god undervisning Normativ didaktikk, drøfter idealene i skolen og foreskriver prinsipper for valg av innhold og arbeidsmåter for god undervisning Analytisk didaktikk, er deskriptiv og hviler på kjensgjerninger om virkeligheten i undervisningssituasjonen Analytisk didaktikk, er deskriptiv og hviler på kjensgjerninger om virkeligheten i undervisningssituasjonen Læreren må arbeide både normativt og analytisk Læreren må arbeide både normativt og analytisk –Gode normer om hva som er god undervisning –Bygge på erfaring –Både normative og erfaringsbaserte brgrunnelse –Den reflekterte lærer –Analytisk kompetanse

7 4. Utviklingsorientert didaktikk En verden i forandring En verden i forandring Læreren profesjonelle utvikling, blant annet en kontinuerlig evne og vilje til å reflektere over egne erfaringer og lære av sin ”feil”. Læreren profesjonelle utvikling, blant annet en kontinuerlig evne og vilje til å reflektere over egne erfaringer og lære av sin ”feil”. –Gunnar Handal og Per Lauvås Erfaringslæring og aksjonslæring Erfaringslæring og aksjonslæring –Tom Tiller –Halvor Bjørnsrud

8 Undervisning i klasserommet Revidert plan Registrere og beskrive Revidert plan Registrere og beskrive Hvilke ideer og normer hva som skjedde Hvilke ideer og normer hva som skjedde Hvorfor? Hvilket innhold? Hvile aktiviteter? Hvilken situasjon? Analytisk refleksjon Hvilken situasjon? Analytisk refleksjon Hvorfor ble ting som de ble? Hvorfor ble ting som de ble? God eller dårlig praksis Hva kan forbedres?


Laste ned ppt "HVA ER DIDAKTIKK 1. Didaktikk som teori om planlegging av undervisning 2. Didaktikk som analyse av skolens virkelighet 3. Normativ og analytisk didaktikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google