Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Didaktisk relasjonstenkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Didaktisk relasjonstenkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Didaktisk relasjonstenkning
Mona Stokke

2 Didaktikk Undervisningskunst Handler om hva, hvordan og hvorfor
Mange praktiske verktøy, men viktig med refleksjon og stillingstaken (Gundem 1996)

3 Didaktisk relasjonstenkning
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Dokumentasjon på at læreren har tenkt på alt Sluttproduktet ofte et kompromiss Analysen må gjøres på nytt for hvert prosjekt I intern sammenheng vil likevel ofte mange forhold gå igjen, slik at analysejobben blir lettere

4 Mål Hva skal oppnås med læretiltaket? Mål på flere nivåer Typer av mål
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva skal oppnås med læretiltaket? Mål på flere nivåer Formål Læringsmål Typer av mål Kunnskaper Ferdigheter Holdninger

5 Deltakerforutsetninger
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva vet vi om deltakerne? Stilling, arbeidsområde Faglig bakgrunn Alder, kjønn Motivasjon for å delta Kulturbakgrunn, språk Funksjonshemminger Kunnskapssyn og læringssyn Deltakerforutsetninger Forrang fremfor de andre? Kan ikke skape en meningsfylt læringssituasjon uten å ta hensyn til deltakernes forutsetninger Hva handler deltakerforutsetninger om? Konkrete kunnskaper? Eller erfaringer på bredere plan? Deltakernes kunnskaps- og læringssyn? Kan ha betydning for hva slags metoder de opplever som gode. Med økt utdanning  i retning av konstruktivistisk læringssyn

6 Rammefaktorer Hvilke faktorer begrenser oss? Tid Penger Regelverk
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hvilke faktorer begrenser oss? Tid Penger Regelverk Behov for utstyr Nett-tilgang, maskiner Hva er begrensende for de valg vi kan ta mht til de andre kategoriene? Regelverk, opplæringsplaner, tid, økonomi, tilgang til utstyr ..?

7 Innhold Hva er de naturlige byggeklossene i fagstoffet?
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva er de naturlige byggeklossene i fagstoffet? Innholdselementer Temaer Problemstillinger Hva dreier opplæringen seg om? Tenk på hva som er hensikten med kurset – det gir innspill til innhold Temaer og problemstillinger som bør tas opp

8 Arbeidsmetoder Hvordan fremme læring? PBL Case Erfaringslæring
Smågruppelæring Diskusjon Demonstrasjon Forelesning Øving Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Arbeidsmåter/metoder Viktig å kunne vurdere hvilke metoder som passer – ikke alltid bruke favorittmetoden – eller hva organisasjonskulturen favoriserer Hvilke metoder fører deltakerne best til målet?

9 Evaluering Hva skal evalueres? Hvordan skal deltakerne evalueres?
Formål Deltakerforutsetninger Mål Arbeidsmetoder Innhold Rammefaktorer Evaluering Hva skal evalueres? Hvordan skal deltakerne evalueres? Når skal de evalueres? Vurdering Vurdere det vi ønsker å vurdere og være bevisst på hvordan vi gjør det Sier regelverket noe? Har det blitt benyttet prosessorienterte arbeidsmetoder/erfaringslæring – og så måler man kunnskap?


Laste ned ppt "Didaktisk relasjonstenkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google