Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriving av akademiske oppgaver Hvordan å bedre sjangerforståelsen for studenter av Espen Næss Lund 01.09.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriving av akademiske oppgaver Hvordan å bedre sjangerforståelsen for studenter av Espen Næss Lund 01.09.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriving av akademiske oppgaver Hvordan å bedre sjangerforståelsen for studenter av Espen Næss Lund 01.09.09

2 Innhold Fagplanen Læringsutbytte Digitale mapper Hvordan å skrive oppgave – Oppstartsfase – Egne tanker/problemstillinger – Innledning – Skrivingen – Avslutning Kildebruk Hjelpemidler

3 Fagplanen Hva er fagplanen? – Kontrollredskap Målsetninger Prosess Forventninger TeoriPraksis Studiets mål Eksamens- og vurderingsformer

4 Læringsutbytte Kunnskaper inkl. grunnleggende ferdigheter Læringsstrategier – Måten å tilegne seg kunnskap Identitet som lærende/kognitiv læring – Læringen som et mål – Oppgaveorienterte – Ønsker å forbedre sine ferdigheter – Ønsker å mestre oppgaver – Forstå bedre og få mer innsikt (Dale og Wærness)

5 Læringsutbytte forts. Sosial- /samhandlingskompetanse – Gjøre hverandre gode – EQ vs. IQ Basisverdier – Forholde seg til hverandre, respekt, demokrati etc.

6 Læringsstrategimodell Refleksjon Bevissthet Læringsprosess Positiv eller negativ kunnskap Læringsstrategi

7 Digitale mapper Mappearbeider: ”Mappevurdering er en systematisk samling med arbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon innenfor et fagområde.” (HIVE) Bevisstgjøring av egen prosess – Læring Hva, hvordan, hvorfor? Vurdering Hvordan påvirke hverandre? Presentasjonsmappe

8 Modell av elementene i et forskningsopplegg (Kalleberg 1994) begreper erfaringsmaterialesvar spørsmål

9 Oppstartsfase Oppgavetekst – Ord og uttrykk Tema – Gitt tema? – Valgfrihet? Disposisjon – Oppdeling – Tankekart Interesse for fagområde Praktisk nyttegrad Pensum og tilleggslitteratur – Interessefelt

10 Egne tanker/problemstillinger Refleksjon Bevissthet Konkretisering – Synsing vs. bastant Gir et personlig preg på oppgaven Sammenlikne mot teorier Holde rød tråd

11 Innledning Når skrive innledning? – Starte? – I etterkant? Forklare tema – Egne tanker/erfaringer – Konkretisere – Avgrensninger vs. innholdsbeskrivelse Løse opp begreper Overgang til hoveddel – Problem/hypotese? Begrunne valg

12 Skrivingen Pensum/litteratur Språk Teori som naturlig del av språket Fremmedord Egen stil – Andres oppgaver – Overgang fra vgs. Selvtillit! – Overskrifter – Kilder? Studieteknikk

13 Avslutning Overgang fra hoveddel Knyte tråder sammen – Sammendrag – Konkludere? Svare på evt. spørsmål/hypotese Begrunne og drøfte svar Se i sammenheng med innledning

14 Teori-/kildebruk Pensum! – Læringsstrategi Relevant tilleggslitteratur Kildesjekk Internet Spesielle kilder – Radio – TV – Sangtekster

15 Teori-/kildebruk forts. Naturlig bruk av kilder Kildehenvisninger – Andres eller mine tanker? Sitater Sette teori opp mot egne tanker – Drøfting Kritisk blikk vs. enighet

16 Hvordan henvise? Formelle krav – Nivå Henvise til teori uttrykt gjennom direkte sitat – Ett innrykk – Ett innrykk med kursiv – Kursiv i tekst med anførselstegn – Sitater henvises i parentes etter aktuell tekst med forfatters etternavn, årstall på bok og sidetall i bok eller artikkel

17 Hvordan henvise? forts. Henvise til teori uttrykt gjennom egen formet tekst – Teori henvises i parentes etter punktum på aktuell tekst med forfatter og årstall på bok eller artikkel Henvise til bøker i litteraturliste – Forfatters etternavn, fornavn, årstall på bok, boktittel i kursiv, utgivelsessted og forlag HUSK!: Henvisninger i tekst må finnes igjen i litteraturliste og vice versa HUSK!: Heller henvis en gang for mye enn en gang for lite HUSK!: Ikke forskjellige henvisninger

18 Hjelpemidler Veiledning – Summativ vs. Formativ Andres oppgaver – Diskusjon – Erfaringer Lesing – Pensum – Relevant litteratur Korrektur

19 Spørsmål?


Laste ned ppt "Skriving av akademiske oppgaver Hvordan å bedre sjangerforståelsen for studenter av Espen Næss Lund 01.09.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google