Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner

2 Oppgaveskriving er  Å lese oppgaven nøye  Å disponere stoffet  Å bruke teori aktivt  Å beherske en sjanger  Å oppgi sine kilder  Å huske formelle krav

3 Å tolke oppgaveteksten  Husk å lese nøye  Les oppgaveteksten nøye, husk at den er en tekst som skal fortolkes.  Det er viktig å finne ut hva det spørres etter, og hvilke ord som er viktige stikkord.  Ord som ”forklar”, ”resymér”, “drøft” eller “sammenlign” gir klare beskjeder om hva man faktisk skal gjøre.  Hvor stor del av oppgaven skal de enkelte delene være?  På vei mot disposisjon  Når man har identifisert hva det faktisk spørres etter må man gjøre noen valg. Hva skal med, hva skal ikke? Hvorfor?  Finne frem i pensum. Presentasjonen er basert på Liv Hauskens hefte om akademisk skriving, kan kjøpes i resepsjonen.

4 Sjangerkrav til akademisk oppgave  Disposisjon  En slags kommentert innholdsfortegnelse til eget bruk. Bruk god tid på denne, da sparer du mye mer tid i skrivingen.  Problemstilling  I en oppgave med spesifisert oppgavetekst vil problemstillingen være en formulering og fortolkning av oppgaveteksten.  Når man har formulert denne skal man si hvordan man vil diskutere den, hvilke valg man foretar, og begrunne disse valgene.

5 Sjangerkrav til akademisk oppgave  Redegjørelse (50 prosent)  Å gjengi pensum mer kortfattet, med egne ord. Kalles også resymé eller forklaring.  Sammenligning (50 prosent)  Vise likheter og forskjeller mellom to eller flere teorier.  Drøfting (bonus)  Drøfting foregår med argumenter, disse er både av typen ”for” og ”imot”, og ”på den ene” og ”på den andre siden”.  Målet er ikke å avgjøre hvilken teori som er best, eller hvilken du liker best, men å diskutere svake og sterke sider.

6 Referanseteknikk  Når man refererer/siterer andres verker skal dette gjøres på en konsekvent måte, med referanse 2 steder:  I teksten. Eks: ”Konkret sitat” (Thompson 1994: sidetall), generell diskusjon over flere sider i Thompson hvor man henter ut poenger fra flere sider (Thompson 1994:12-23)  I referanselista bakerst. Ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn. Eks: Thompson, John B (1995) The Media and Modernity, Cambridge: Polity Press.

7 Formelle krav til oppgaven  Oppgaven skal ha et omfang på 2500 ord (max)  Linjeavstand: 1.5 (standard margsetting)  Skriftstørrelse: 12 punkt  Font: Times New Roman, Palatino, Garamond eller lignende

8 Oppgavens forside  Oppgavens tittel, dvs i dette tilfellet den fullstendige oppgaveteksten.  På semesteroppgaver og hjemmeeksamener: kandidatnummer – øverst på siden, midtstilt.  Fagets navn, fagnivået og navn på kurset, semester og år. Eksempel: All nødvendig informasjon om innlevering av eksamen finnes også på nettsidene til kurset. Kandidatnummer: 666 999 Oppgave A: ”Gjør rede for mediumteoriens kjernepunkter og sammenlign teoritradisjonen med andre teorier om mediert kommunikasjon.” EXFAC03-MVIT, Kommunikasjon og mediering høst 2004

9 Innlevering av oppgaven  Innlevering:  Når? Ennå ikke bestemt – beskjed vil bli gitt!  Hvor: I resepsjonen på plan fire.  Ingen navn på oppgaven, bare kandidatnummer (studentnr.)  Du må underskrive egenerklæring som legges ved.  Oppgaven leveres i 3 eksemplarer m/ referanseliste.  Pensumliste?  Leveres bare av de som må legge opp eget pensum.  Endringer på pensumlisten må godkjennes av Espen Ytreberg

10 Sensur  Sensuren kunngjøres ved oppslag på plan 2 og plan 4.  Vi opplyser ikke karakter over telefon eller e- post. Unntak for studenter som har bostedsadresse utenfor Oslo og Akershus.  Etter noen dager ligger resultatet ute på Studentweb.


Laste ned ppt "Å skrive akademisk Formelle krav og sjangerkonvensjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google