Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vi skal se på n Prosjekt og prosjektfaser n Oppgaveskriving n Gruppefaser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vi skal se på n Prosjekt og prosjektfaser n Oppgaveskriving n Gruppefaser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vi skal se på n Prosjekt og prosjektfaser n Oppgaveskriving n Gruppefaser

2 Prosjekt og prosjektfaser 1. Brainstormingsfasen 2. Planleggingsfasen 3.Gjennomføringsfasen 4. Evalueringsfasen

3 1. Brainstormingsfasen n Hva lurer jeg på? u Undring? u Noe du vil vite mer om? u Hvilket temaområde er dette?

4 2. Prosjektplanlegging n Milepelplan for gjennomføring: u Fase: Fra tema til problemstilling u Fase: Litteraturorientering u Fase: Metodeutvikling u Fase: Feltarbeid/empiri u Fase: Rapportskriving u Fase: Framføring u Fase: Evaluering n Ansvarskart

5 3. Gjennomføringsfasen n Nå skal du iverksette planen og nå milepelene i milepelsplanen n Hva er det vi har av milepeler? A. Problemstilling B. Litteratur C. Metode D. Feltarbeid E. Rapportskriving F. Framføring G. Evaluering

6 A: Problemstilling n Hva er et problem??? n En undring - spørsmål - svar! n Begynner med tema.

7 Fra tema til problemstilling n Tema: lek - sosiale relasjoner - vennskap n Tema inneholder mange problemstillinger n Hovedskille tema - problemstilling: u Beskriver et tema u Løser et problem u Svarer på et spørsmål

8 Svar på følgende spørsmål n Hva n Hvem n Hvor n Hvordan n Når n Hvorfor

9 Bruke litteratur og ressurspersoner for å komme fram til problemstillingen Litteratur u Artikler/bøker - andres forskning. n Ressurspersoner u Veiledning - rådføre seg med

10 B: Litteraturorientering n Hva er teori? n Teoriens plass i et prosjekt? n Forskjell på teori og synsing. n Å velge ut teori!

11 C: Metode n Valg av metode n ”Før jeg vet hvad jeg skal undersøge kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det”. (Jette Fog - samfunnsforsker, 1981) n Styrke n Svakhet

12 D: Feltarbeid n Ut i feltet.

13 E: Skrive rapporten a)Innledning b)Teoridel c)Metodedel d)Drøfting e)Konklusjon

14 a) Innledning n Hvorfor interessert/oppdaget tema n Hva det handler om. n Problemstilling

15 b) Teoridel n Hvilke teorier bruker du? n Sentrale begreper i teorien som belyser problemstillingen n Kildebruk: husk forskjellen på direkte sitater og når du gjengir en teori/forfatter med egne ord.

16 Bruk av kildene n Eks.: Bruke litteratursitat i teksten din: n Læring handler ikke bare om min egen innsats for å lære, men like mye om miljø og sosiale omgivelser. ”Men læring kan også forstås som en sosial prosess …” (Imsen, 2003,152) n Eks.: Gjengi litteraturtekst med egne ord: n Læring er ikke bare et spørsmål om individuell innsats men om sosialt samspill (Imsen 2003).

17 c) Metodedel n Skriv om metoden dere bruker, for eksempel spørreskjema eller intervju. u Skriv noe om fordeler og ulemper ved metoden n Skriv kort de sentrale resultatet av undersøkelsen som dere skal ha i drøftingsdelen

18 d) Drøfting n Problemstilling besvares i drøftingen gjennom å bruke teorien og undersøkelsen

19 e) Konklusjon n Oppsummering u Sentrale punkter gjentas n Videre perspektiv.

20 F: Framføringen n Resultat u Viktige funn - momenter n Hvordan nå fram med budskapet? - (metode)

21 Gruppefaser n Formingsfase n Stormfase n Normfase n Produktiv fase


Laste ned ppt "Hva vi skal se på n Prosjekt og prosjektfaser n Oppgaveskriving n Gruppefaser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google