Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny barnehage – ny førskolelærerrolle? Grimstad 13.02.08 Biljana C. Fredriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny barnehage – ny førskolelærerrolle? Grimstad 13.02.08 Biljana C. Fredriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny barnehage – ny førskolelærerrolle? Grimstad 13.02.08 Biljana C. Fredriksen

2 Innhold 1.Prosjekt med småbarn. Barnemedvirkning i prosjekter med små barn og fremmedspråklige barn 2.Bilder som pedagogisk dokumentasjon; Hva tar man bilder av og hvordan? Sammenheng mellom observasjon og dokumentasjon 3.Fagområdet Kunst, kultur og kreativitet; Kunstformidling og barnemedvirking i et prosjekt med barn

3 Å være eller ikke være pedagogisk dokumentasjon? Kan vi lære av dokumentasjon: Hva har barna lært? Har de medvirket…?

4 Dokumentasjon av barnemedvirkning? Kameravinkel Samtale med barn og ekte interesse for deres svar Reelle mottakere Jentas innsikt i hva som skjedde tyder på hennes aktive deltakelse i prosjektet Respekt for barnet

5 Samhandling om visuell dokumentasjon For små barn, samme som for fremmedspråklige, vil samhandling om visuelle dokumentasjon og konkreter (materialer, kunst, bildebøker, egne bilder osv.) gjøre det enklere å delta, kommunisere og lære. Fellesopplevelser - grunnlag for samtaler / samhandling Gjenkjennelse skaper glede

6 Samtale om materialer, teknikker, redskaper og egne sanser Samtale og refleksjon om egne taktile opplevelser vil kunne bevisstgjøre barna om variasjoner i forhold til materialenes egenskaper som konsistens, form, volum… Barn utvikler sitt språk og fagbegreper gjennom simultant å gjøre og samtale Samtaler om visuell dokumentasjon

7 Betydningsfulle samtaler En samtale kan føres med kun ett ord ”Samtaler” gjennom kroppsspråk Kommunikasjon og barnemedvirking gjennom bilder av kroppsspråk

8 Analyse av fotografier To studenter går sammen om å analysere medbrakte fotografier Sett tittel på hverandres fotografier (Klarer man å gjette seg frem til innholdet?)

9 Analyse av fotografier Gjett hvilket av den andres fotografier er ”godt” og hvilket et ”dårlig” Foreslå minst tre ting som kunne vært bedre ved fotografiet/fotograferingen.

10 Analyse av fotografier Sorter ”feilene” i det som ikke kan forandres på i ettertid, og feilene man kan gjøre noe med ved å redigere bildet.

11 Fotografiens form og innhold Bilders utforming (form) bør gjenspeiler et innhold man ønsker å dokumentere. Gode bilder bør, til en viss grad, kunne tale for seg selv. Man må velge hva som skal avbildes, og i dette øyeblikket velge bort alt annet.

12 Fotografere med tanke på visuell pedagogisk dokumentasjon Hva skal man observere/dokumentere? Hvordan skal man fotografere?

13 For at det valgte innholdet skal kunne komme frem, må man velge: Komposisjon Kameravinkel Utsnitt Farger Belysning Tekstur Struktur Motivnærhet Fargekontraster Form Formkontraster (organisk/geometrisk) Volum Format Balanse Dynamikk (statisk/dynamisk) Positiv/negativ form Tidspunkt / øyeblikk

14 Senere må man også velge: Hvilke bilder som skal brukes og hvordan bildene skal bearbeides (på nytt valg av komposisjon osv.) Hvordan skal bildene settes sammen (PPT el.), ”presentasjonsmåte” og anvendelsesmetode som pedagogisk dokumentasjon.

15 Fotografering med faglig tyngde Man må planlegge hva som skal observeres og dokumenteres. Dette må henge naturlig sammen med målene for det pedagogiske opplegget. Samtidig som man ser etter aktuelle motiver, må man tenke på komponering av bildene. Observasjon og dokumentasjon er på flere måte en del av evalueringsprosessen, men de er også en måte å hente inspirasjon for videre arbeid på. Visuell dokumentasjon et middel for barnemedvirkning.

16 Hvis man, for eksempel, vil dokumentere barnas interesser og oppmerksomhet, da er det viktig å fange barns ansiktsuttrykk, blikk, bevegelse, kroppsspråk osv.

17 Noen ganger kan man fotografere akkurat for å finne ut hva som er viktig eller interessant. Da vil en analyse av fotografiene også kunne fortelle om fotografens interesser. (Barn som fotografer?)

18 Hvordan blir dokumentasjon pedagogisk redskap?

19 Henrik: ”Mitt monster er flatt… Det er flatt fordi det henger fast på veggen.” På bakgrunn av dette valgte vi å arbeide videre med et tredimensjonalt materiale – leire. Når dokumentasjon brukes av voksne som redskap for planlegging

20 Når dokumentasjon blir et redskap for barnemedvirkning i prosjektforløpet Sondre sa om sitt malte monster: ”Mitt monster har ikke ben, men kan bevege seg. Det lever når ingen er i rommet. Jeg tror jeg det flytter på seg når ingen ser på.”

21 Det estetiske blikket… Evne til å observere og dokumentere krever pedagogisk og didaktisk kompetanse, og kunnskaper om komposisjon, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler. Estetisk oppmerksomhet er både nødvendig for å fange de riktige motivene/momentene, og for å klare å presentere dem på en estetisk måte.

22 Prosjekt om Kunst, kultur og kreativitet Faglige mål fra Rammeplanen Prosjektarbeid med barn Det skapende barnet Barnemedvirkning Kunstformidling

23 PPT-dokumentasjon som utgangspunkt for barns refleksjon Eksempel fra prosjektet i Presterød barnehage fra høst 2006. Den første prosjektdagen var preget av forsøk å inspirere barna til valg av tema, og motivere dem til skapende aktivitet. Neste dagen brukes dokumentasjon fra dag en som utgangspunkt for refleksjon og videre inspirasjon.


Laste ned ppt "Ny barnehage – ny førskolelærerrolle? Grimstad 13.02.08 Biljana C. Fredriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google