Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturen som lekeplass for barnehagen Svein Barene og Camilla Blikstad Halstvedt Høst 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturen som lekeplass for barnehagen Svein Barene og Camilla Blikstad Halstvedt Høst 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturen som lekeplass for barnehagen Svein Barene og Camilla Blikstad Halstvedt Høst 2008

2 Program • Uke 35 (i dag): info + lære knuter • Uke 36 : Møte kl. 09 v hovedinngang man, tirs eller fre. Ut i skogen v Remmen, bygge naturlekeplass. Ellers bruke uka til planlegging i basisgruppa. • Uke 46: Gjennomføring av naturlekeplass • Uke 49: Innlevering av rapport/presentasjon

3 Rammeplanen for barnehagen • 3.4 Natur, miljø og teknikk For å arbeide i retning av disse målene må personalet: – ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen. – inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. – nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter.

4 Hvorfor naturlekeplass? • Naturopplevelser gir dype følelsesmessige erfaringer (følelsesmessig utvikling) • Kjennskap til virkeligheten ved å være i naturen, allmennkunnskap • Mangfoldige fysiske utfordringer virker oppbyggende for fysisk helse og motorikk • Utvikle tilhørighet til nærområdet. Tilhørighet og trygghet er et fundament for livskvalitet og mening med livet. • Naturen danner atmosfære for sosiale utfordringer gjennom lek og samarbeid i små grupper. • Gledesfylte og nære opplevelser av planter og dyr som gjør at de opplever seg selv som en del av naturen. Danner grunnlag for en dypere naturvernforståelse.

5 På oppdagelsestur i skog og mark • Ansvar for naturen rundt oss • Å inspirere gjennom fortelling • Pirre nysgjerrigheten

6 Små oppdagere • Busker og trær • Smådyr på land og i vann • Sopp og bær • Pinner, kongler, blader, mose • Sportegn • Fuglesang og andre lyder • Sol og skygge

7 Insekter og småkryp • Insekter er den gruppen på jorda som inneholder flest arter • Alle insekter har 6 bein • Edderkopper har 8 bein • Skrukketroll er et krepsdyr

8 Innsamling av insekter • Fallfelle • På jakt under stokk og stein • Slaghov • Bankekjepp og laken • Plastflasker og dramsglass, merkepenn • Bestemmelses-litteratur • Forstørrelsesglass • Pinsett

9 Sopp man finner på veien… • Sopp er viktige nedbrytere av organisk materiale • Viktige for næring- og vann-opptak for de fleste planter

10 Krav • Det pedagogiske opplegget og dets innhold i forhold til rammeplanens mål og deres mål for de aktuelle dagene vil være det viktigste. • Bygge minst to ulike konstruksjoner på naturlekeplassen som f.eks gapahuk, rokkestokk eller annet. • Gjennomføringsdagen MÅ dokumenteres med bilder.

11 Rapport fra naturlekeplass-prosjektet • Målet med rapporten er å dokumentere hva som har blitt gjort, hvordan og hvorfor det var gjort og prosessen som førte fram til det ferdige resultatet. • Planlegging - valg av sted - kontakt med barnehagen - materialer og utstyr - bygging og klargjøring • Aktivitetskart over området • Logg og fremdrift

12 Fotografering i barnehagen • Husk at dere må ha skriftlig tillatelse fra foreldrene før dere kan ta fotografi av barn i barnehagen. • Tenk på hvorfor du tar et bilde eller hvorfor du bruker bilde. • Bruk bilde bevisst for å illustrere og ikke som illustrasjon.

13 Objektsamling • 5 insekter/smådyr • 5 sopp • 5 trær (blader) • 5 strand-organismer Innleveres uka etter Påske

14 Ut på tur! • Varmt og vanntett tøy • Støvler • Sitte-underlag • Mat og drikke • Boka ”Lag en naturlekeplass” av Bagøien og Storli • Notatblokk og skrivesaker • Liten sag, øks og kniv (dersom har) • Godt humør :o)


Laste ned ppt "Naturen som lekeplass for barnehagen Svein Barene og Camilla Blikstad Halstvedt Høst 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google