Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M4s ønsker (Tema: måling og statistikk)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M4s ønsker (Tema: måling og statistikk)"— Utskrift av presentasjonen:

1 M4s ønsker (Tema: måling og statistikk)
Foreldresamarbeid Tverrfaglighet Årsplan Utematematikk Konkreter Regneark Grunnleggende ferdigheter Undervisning slik at elevene husker Egen inspirasjon

2 Måling Barnetrinnet

3 Tenk og notér Hva er måling? Hva kan måles? Hvordan måler vi?
Hvordan definerer vi resultat av målinger?

4 LK06 Hovedområde - Måling
Måling vil seie å samanlikne og oftast knyte ein talstorleik til eit objekt eller ei mengd. Denne prosessen krev at ein bruker måleiningar og høvelege teknikkar, målereiskapar og formlar. Vurdering av resultatet og drøfting av måleusikkerheit er viktige delar av måleprosessen Men også dager!

5 Kompetansemål etter 2. årstrinn
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar nemne dagar, månader og enkle klokkeslett kjenne att dei norske myntane og bruke dei i kjøp og sal

6 Kompetansemål etter 4. årstrinn
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar bruke ikkje-standardiserte måleiningar og forklare føremålet med å standardisere måleiningar, og gjere om mellom vanlege måleiningar samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning med og utan digitale hjelpemiddel løyse praktiske oppgåver som gjeld kjøp og sal

7 Kompetansemål etter 7. trinn
Mål for opplæringa er at elevene skal kunne velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar forklare oppbygginga av mål for areal og volum og berekne omkrins og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurar bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidsteikningar bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart og rekne om mellom valutaer

8 Fagområder Dager, måneder Tid, klokka Lengde Areal Volum Masse
Temperatur Vinkler Bruke standardiserte og ikke-standardiserte måleenheter Sammenlikne størrelser Kjøp og salg Velge passende måleredskaper Velge måleenheter og omregning av måleenheter Regne med fart og valuta Overslagsregning

9 Begrepstrening Mer Mindre Flere Færre Like mange Halvparten Dobbelt
Bruk tegninger fra kopier til begrepstrening

10 Tippespillet – mindre enn større enn
Spilleregler Det ene laget velger et tall mellom 0 og 1000 og noterer det på et hemmelig sted Det andre laget skal ved hjelp av ja-nei-spørsmål gjette på tallet Tell hvor mange spørsmål laget trengte for å finne tallet Så bytter lagene roller Det laget som klarte å finne tallet ved færrest spørsmål har vunnet

11 Gjettelek (småskoletrinnet)
Å velge riktig måleredskap/kunnskap om lengdemål Gjett lengden på en hyssing Utstyr: Tavlelinjaler (1m), korte linjaler (mellom 15 og 30 cm), målebånd (noen lange, minimum 3 m og noen korte 0,5 - 1 m) Alle skriver ned sitt forslag i et skjema Så får en gruppe velge utstyr til å måle med Regner så ut differansen fra resultat og gjetninger Hvem kom nærmest?

12 Gjett volum av prisme Samme som forrige oppgave, men nå skal elevene gjette volumet av et prisme Velg hjelpemiddel, foreta målinger og beregninger Forklar hvordan du fant volumet Vurder gjettet ditt

13 Måleenheter Det internasjonale målesystemet SI (etter den franske definisjonen Système International d'Unités) er det mest utbredte målesystemet i verden i dag SI ble innført i 1960 SI bygger på det metriske målesystem og er en videreføring av dette. Det er basert på syv grunnenheter (eks. meter, kilo og sekund) Fra:

14 Måleenhet Hvordan kan man finne lengden av noe uten å definere det i standardenheter? Tau, bøtte, pinne aktualisering av standardenheter (eks. US-gallon 3,7853 liter, britisk gallon tilsvarer 4,546 liter). Fra konkreter til standardenheter Eventyr: Prinsessens fot

15 Måling med fot Eventyr om prinsessens fot
Dele ut ”prinsessens fot” på ark Vise hvordan man flytter foten for å måle nøyaktig Mål hvor mange ”prinsesseføtter” lang du, pulten, tavla etc. er Sammenligne resultatene Hva/hvem er lengst, kortest? Tegn og klipp ut din egen fot Snakk om behovet for en standard fot/standard måleenheter Snakk om at i noen land bruker de faktisk fot som måleenhet Hva er en fot i vår måleenhet? Omregning av måleenheter 1 fot (12 inches) = 30,48 cm Mål papirføttene med linjal, hvor mange cm er de? Fra:

16 Historikk Det første kjente standardmålet for fot stammer fra Sumeria (nåværende Irak), hvor definisjonen er gitt i en statue av den sumeriske herskeren Gudea og Lagash, som hersket omkring år 2150–2100 f.Kr. Ca. 30 cm lang Dette kan man selvfølgelig bygge videre på i undervisningen Relatert oppgave: Se nærmere på måleenheter som ble brukt i Norge i ”gamledager” (eks. alen, fot, tomme, gross, fat, dusin…)

17 Bake kake søte… Se på oppskriften ”Toms scones”
Hvilke måleenheter brukes her Hva om man skal lage dobbel porsjon? Hva om man bare vil ha halvparten så stor porsjon?

18 Temperatur og statistikk
Les av temperaturen ute hver dag i én uke Fyll avlesninger inn i søylediagram

19 Mål-domino Lengdemål Mål for masse (vekt) Volummål

20 Neste gang - etter praksis
Utematematikk

21 Utematteoppgaver ”Kan du ved hjelp av pinner og tau vise oss en kvadratmeter? Bruk bakken.” Meterstokk som utgangspunkt Begrepsforståelse! Hvorfor heter det kvadratmeter og ikke firkantmeter? Inni firkanten du nå har laga, er det plass til fire planter i lengden og fire planter i bredden. Hvor mange planter er det plass til inni firkanten? Alle plantene skal stå like langt fra hverandre og like langt fra ”ytterveggen” i firkanten. Hvor langt står de fra hverandre?

22 Videreføring av forrige oppg.
Greier du ved hjelp av pinner og tau å vise oss hvor stor en kubikkmeter er?

23 Flere uteoppgaver Hvor mye rommer containeren?
Er det store eller små hjul som gir størst fart? Hvor dyp er sølepytten? Kan jeg gå utti?

24 Mellomtrinnet BRA! Gjett volum: Oppskrifter: Lag vafler! Oppgi måleenheter som må omregnes

25 Hefter til nedlasting; http://matematikksenteret. no/content. ap
Hefter til nedlasting; isId=57&language=0 Bl.a matte i kunst og håndverk Se permen for intro til måling!

26 Uteskole eller inneskole?
Uteskolens fulle potensial utnyttes først når det knyttes nære forbindelser mellom uteaktivitet og inneaktivitet Viktig å jobbe bevisst med overføring og implementering. Fra praktisk aktivitet ute til forsterkende aktiviteter, skriftliggjøring og teori inne.

27 Kilder: Tangenten 2/2007, ”Uteskole – en mulighet for å øke forståelsen av måling?”, Magni Hope Lossius


Laste ned ppt "M4s ønsker (Tema: måling og statistikk)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google