Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikk i uterommet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikk i uterommet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikk i uterommet.
Friluft og faglig utnyttelse av natur og aktivitet.

2 Oppdrag Utnytte uterommet i arbeid med undervisning i matematikk.
Fysisk aktivitet skal være framtredende. Aktiviteter som fremmer tallforståelse. Aktiviteter som omfatter begreper. Aktiviteter som handler om sorteringer. Aktiviteter som handler om klassifiseringer.

3 Hvorfor uteskole. Matematikkunnskap krever handling og utforskning.
Dette krever nytenking, nye metoder og nye læringsarenaer. Resonnement, problemløsning og kommunikasjon er viktig og må vektlegges. Uterommet er en slik læringsarena…

4 Husk. Når elevene skal arbeide ute er det elever som fristes til andre aktiviteter. En god struktur med klare beskjeder om hva de skal gjøre er nødvendig. For at elevene skal få fullt utbytte av uteskolematematikk må metoden brukes over tid.

5 Utematematikk – en metode
Uterommet er en ny læringsarena og en ny metode? Uterommet gir anledning til en overføring mellom teori og praksis . Uterommet er gratis konkretisering- - ”lydisolert” Stort barnets virkelige verden En ”Sareptas krukke” for matematikklæring gir anledning til anskueliggjøring og praktiske situasjoner gir handlingsfrihet og bevegelsesmulighet

6 Matematikk i uterommet
Målstyring er viktig forarbeid – aktivitet - etterarbeid/skriftliggjøring Velg tema. Hva er det barna skal lære? Hva er utfordringen i fagstoffet? Hva er målet? Hvilken aktivitet kan gi et bilde på begrepet og støtte elevene i tankegangen som kreves for å løse problemet? Ikke la oppgaven avsluttes ute, men fortsett refleksjoner inne…..

7 Lek, spill og konkurranser
All læring er omgitt av emosjoner. Leken med sin åpne struktur og mangfold av opplevelsesmuligheter står i skarp motsetning til en mer tradisjonell undervisning som går ut på å isolere, kontrollere og manipulere.

8 Sekkehopp Poengberegninger: - stilkarakterer sammen med tid. Idealtid.

9 Fiskekonkurranse Ute kan barna søle med snø, sand og vann.
De trenger ikke sitte stille hele tiden. De forstyrrer ikke andre selv om diskusjonene kan bli høylytte og de kan hoppe og sprette rundt.

10 Lærers kompetanse er avgjørende for elevenes utbytte
Lærer må ha oversikt over kompetansemål i læreplanen for å se mulighetene For at læring skal skje må læringsarbeidet være målrettet og prosessen styrt. Startfase – gjennomføring - etterarbeid/etterprøving/overføring/vurdering bussen.

11 Aktiviteter. Samle kongler. Telling og tellestraegier.
Viktig å la barna gjøre egne erfaringer. Hvordan tenker barna? Hvordan holder de orden på mengde? Hvis været tillater det går vi ut.

12 Ulike aktiviteter. Løpe litt. Finne noe som er tungt, lett, langt, kort, spisst….. Sortere i hauger. Relativitet: Tungt i forhold til hva? Langt i forhold til hva? Sortering: Tyngre enn…., lettere enn…. Etterarbeid inne: Bomben med noe som er kort, kortere kortest. Tung, tyngre, tyngst.

13 Aktiviteter forts. Finne en pinne som er rett og jevn.
Stille på rekke etter størrelse. Gå sammen tre og tre. Tror dere at dere kan lage en trekant av pinnene dere har samlet? Gjør det. (kan være lurt å studere pinnene og styre gruppene for å få fram at det ikke alltid er mulig). Lage firkanter….., femkanter…, 12-kanter….. Lage figurer med minst mulig omkrets. Minst mulig areal. Diskuter løsninger underveis.

14 Hvor mange fant en pinne som er lengre enn 30cm. Kortere enn 60cm
Hvor mange fant en pinne som er lengre enn 30cm? Kortere enn 60cm? Fant noen en pinne som er lengre enn 1m? Typetall, median og gjennomsnitt. Sorter data. Hva kan vi bruke dataene til? Hvordan kan de framstilles?

15 Aktiviteter; symmetri.
Legge ut/tegne symmetrilinje. Samle gjenstander som er tilnærmet like. Den ene legger ut sin ting. Den andre skal legge den like langt fra streken, men på andre siden. Øke vanskegraden ved å endre måten en legger dem på (skrå…)

16 Former Kan dere finne noe som har form som en trekant?
Kan dere finne noe som har form som en firkant? Hvilke andre former kan dere finne?

17 Aktiviteter forts. Samle steiner som er runde og noen som er glatte.
Sortere dem i ringer etter egenskaper. Hva med de som er både runde og glatte? Venndiagram.

18 Port lætning: Strategispill. Spill og diskuter regler. Forandre reglene underveis. Hvilke konsekvenser får dette for strategiene?


Laste ned ppt "Matematikk i uterommet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google