Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykepleie ved Revmatiske sykdommer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykepleie ved Revmatiske sykdommer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykepleie ved Revmatiske sykdommer
Kull 2004 Onsdag 4 januar 2006 Høgskolelektor Gurli Karin Tveit

2 Pensum:Klinisk Sykepleie,bind 2.H.Almås 3.utg. 2001 Kap. 32
Aktuelt: G.K.TVEIT: ”Dagligliv og helse” - Hovedfagsoppgave Universitetet i Bergen,1998

3 Aktuell litteratur Sykdomslære /Dag Jacobsen m.fl. 2001, Kap.11
Mennesker i krise og utvikling /Johan Cullberg 3. utg. 1994 Lov om pasientrettigheter(Lovdata.no) ”Å leve med kronisk sykdom” – en varig kursendring /Gjengedal og Hanestad(red.) Cappelen Forlag 2000

4 Undervisningsplan Hva er revmatisme og revmatisk sykdom
Hovedgrupper av betennelsesaktige revmatiske sykdommer Symptomer og behandling Sykepleie til pasienter med revmatiske sykdommer

5 Revmatisme er en samlebetegnelse som brukes om de revmatiske sykdommene

6 Revmatisme er en av de store folkesykdommene her i landet
Ca diagnostiserte Ca ikke diagnostiserte Ca har en alvorlig revmatisk sykdom (som kan føre til betydelig funksjonshemming p.g.a. ødeleggelse av ledd, muskler og indre organer)

7 Revmatisk sykdom fordeler seg på alle aldre, de fleste får sykdommen før de er 30 år.
Flere kvinner enn menn

8 De revmatiske sykdommer deles inn i 3 hovedgrupper
Betennelsesaktige revmatiske sykdommer Artrose Bløtdelsrevmatisme

9 Betennelsesaktige sykdommer
Revmatoid artritt Psoriasisartritt Becterews sykdom

10 Tidlige symptomer Morgenstivhet Langvarige leddsmerter eller ømhet
Vedvarende hevelse Nedsatt kraft Redusert bevegelighet Trøtthet og slapphet Smerter Tørrhetsfornemelse i øyne og munnhule Nedsatt allmentilstand

11 Ernæringsbehov ved betennelse: Nok energi og protein.
Muskelprotein og andre kroppsproteiner blir brut ned og brukt som energikilde og til å danne proteiner som skal forsvare kroppen mot den ødeleggende virkningen av betennelse. + nedsatt aktivitet = tap av muskulatur

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Behandlingen har som mål
Stoppe utviklingen av sykdommen Bevare og styrke de ledd-og muskelfunksjoner som er friske Gi muligheter for mestring og fremme helsen

25 Tverrfaglig samarbeid
Sykepleier Farmasøyt Fysioterapeut Ergoterapeut Sosionom Ortopedingeniør Lege

26 Sykepleieren representerer kontinuiteten i teamet
Er sammen med pas. hele døgnet Har møter med pas. og fagpersonell Koordinerer beslutninger Har kontakt med primærhelsetjenesten

27 Klargjøre sykdomsutvikling og pas.muligheter
Hva vet pasienten? Hva er symptomene? Hva er realistisk?

28 Fremme helse og positive mestringsfaktorer
Tiltak Fremme helse og positive mestringsfaktorer Pasientmedvirkning Tverrfaglig samarbeid Behandling Undervisning og veiledning

29 Medikamentell behandling
Symptomdempende medikamenter NSAID Cox-2 hemmere Smertestillende Sykdomsmodifiserende medikamenter Metotrexat, Arava, Enbrel,Remicade Glukokortikoider

30 Pasienten balanserer på en knivsegg mellom symptomer og bivirkninger.
Mye veiledning om medikamenter Gastroplager

31 Kirurgiske inngrep Synovectomi Artrodese Proteseoperasjon

32 Sykepleie ved kirurgiske inngrep
Rtg. Thorax og nakke – ikke eldre enn 3 måneder - VIKTIG FOR ANESTESI! Prednison kan skjule en infeksjon Pas. skal ligge på enerom før opersjonen Obs! Kontrakturer- vi må passe på Fysioterapi fra 1.dag

33 Obs! Prøvetaking Blodtrykksmåling Håndhilsen!

34 Endret livssituasjon Redusert velvære Funksjonsforandringer
Smerte- Stivhet – Trøtthet Funksjonsforandringer Endret livsinnhold Arbeid Interesser Økonomiske problem

35 Mål Rette søkelyset mot helsefremmende
Tiltak til personer som har en kronisk sykdom

36 En undersøkelse viser at mange reagerte på følgende matvarer
Rødvin Svinekjøtt Kaffe Sitrusfrukter Alkohol Sjokolade Sukker Røde matvarer (jordbær,tomat,paprika)

37

38


Laste ned ppt "Sykepleie ved Revmatiske sykdommer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google