Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFF Nordland Årsmøte Tanker og erfaringer fra arbeidet ved revmatologisk avdeling Nordlandssykehuset Bodø 4. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFF Nordland Årsmøte Tanker og erfaringer fra arbeidet ved revmatologisk avdeling Nordlandssykehuset Bodø 4. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFF Nordland Årsmøte Tanker og erfaringer fra arbeidet ved revmatologisk avdeling Nordlandssykehuset Bodø 4. mars 2005

2 De siste ti årene har den medisinske utviklingen gjennomgått en nærmest revolusjon! Reumaomsorgen vil måtte omstille seg! Hva betyr det? Hvor står vi(fysioterapeuten) i dette?

3 Foredragsholderen •37 år. gift, tre barn •Utdannet i Tromsø 1992-5 •Ansatt ved Revmatologisk avdeling 1996-2005 •Nå vikariat ved Kongsgården Fysioterapi AS, Mørkved

4 Revmatikeren: Hvem snakker vi om? •Inflammatorisk bilde –Leddbetennelsene –Bindevevstilstandene –Vasculittene •Slitasje •Bløtdelsrevmatisme?

5 Nordland •237000 •Revmatikere •Diagnosegrupper –Stor overvekt av RA og PSoA

6 Nettverk •Nordlandssykehuset •Fastlegen •Fysioterapeuten •UNN •Diakonhjemmet –NRRK •Rikshopsitalet

7 Fysioterapeuten •Viktig medspiller –Pasienten –Legen –Trygden –Litteratur –Forskning

8 Tiltaksrekkene •Medisinene –Nye DMARDS –Nye NSAIDS –steroider •Mestringsfokus •Poliklinikker •Tverr /flerfaglig tilnærming

9 Medisinsk behandling. •DMARD –Metotrexate –Enbrel –Remicade –Humira –Kineret –?? •NSAID –De tradisjonelle –Cox-2 hemmere •Steroider

10 Behandling •Aktivitet /trening •Passive teknikker –U.lyd, elektro, lys, –Massasje –Annet,eks nåler

11 Trening •Kraft •Utholdenhet •Koordinasjon •Leddstatus •Sykdom •Når trening??

12 Trening  Sykdom •Sykdommen •Hevelser •Smerter

13 Mestring •Brukerfokus • Empowerment •”Askeladden” •Nordemar 91 Trening  Mestring

14 Passive teknikker •Is •Varme •Ultralyd •Tens •Massasje •”””””””””””” •Van der Heiden/skulder

15 Tilnærming •Aktiviteten må være i,eller en bevisst del av tilnærmingen. •Hør på pasienten !

16 Den ortopediske revmatiker •Handteres i egen revmaavdeling •Ofte opptreningssenter •Må behandles videre med et skrått øye på sykdommen.

17 Utvikling •Skulder •Kne •Hofte •Albu •Andre inngrep

18 Betrakninger •Hver pasient er unik •En god undersøkelse og evaluering underveis. •Kommunikasjon. •Noen få skader for mange •Den krevende pasienten er den med mest potensiale.

19 Hver pasient er unik •Diagnosen •Livet •Personligheten •Funksjonen •Fordeler og begrensinger

20 En god undersøkelse og evaluering underveis. •Mest tilbakemeldinger •Effekt vurdert er forskjellig fra pasient og behandler.

21 Kommunikasjon. •Den tause •Den ordsterke •Det å fortelle er ikke det samme som å forstå!

22 Noen få skader for mange •”kalde varmepakninger” •”tar ikke på meg” •”ingen forklaring” •”ikke tid” •”la på et apparat og forsvant” •”nå er du ferdig”

23 Den krevende pasienten er den med mest potensiale. •Kan mye •Vet hva som virker •Trygg på egen deltakelse •Ofte mer motivert •Bedre kommunikasjon

24 Oppsummering •Totalbildet vil bli endret. •Nye strukturer rundt 2. Linjetjenesten •Pasientene: De som har : –Liten effekt –Bivirkninger –Kontraindikasjoner –Sekveler

25 Fysioterapeuten •En stadig mer bevisst gruppe •Mindre av de veldig alvorlige •Ikke samme behov, men det er ikke det samme som ikke behov! •De med sekvelene •Takster og inntjening?


Laste ned ppt "NFF Nordland Årsmøte Tanker og erfaringer fra arbeidet ved revmatologisk avdeling Nordlandssykehuset Bodø 4. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google