Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom Anne Marit Mengshoel Professor Hilde Stendal Robinson Doktorgradsstipendiat Institutt for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom Anne Marit Mengshoel Professor Hilde Stendal Robinson Doktorgradsstipendiat Institutt for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom Anne Marit Mengshoel Professor Hilde Stendal Robinson Doktorgradsstipendiat Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Universitetet i Oslo

2 Bakgrunn Klinisk praksis Individualitet Forskning

3 Forskningsspørsmålene 1. Kan spesifikk ryggmobilisering ad modum manuell terapi bedre bevegelighet i ryggen, opplevd stivhet,smerte og ADL hos personer med Bekhterev sykdom? 2. På hvilken måte kan pasientenes erfaringer med behandlingen understøtte eller utfordre de kvantitative målingene?

4 Inklusjons- og eksklusjonskriterier Inklusjon:  Bekhterev diagnose  Ha reversibel nedsatt bevegelighet ett eller flere steder i ryggen Eksklusjon:  Individuell fysioterapi de siste 3 måneder

5 Deltagere  4 menn og 2 kvinner  Alder: 30-47 år  Sykdomsvarighet: – 3 med 10-12 års varighet – 3 med 0-1 års varighet  Alle i jobb  5 hadde tidligere erfaringer med fysioterapi

6 Spesifikk leddmobilisering ad modum manuell terapi 12 ganger x 30 min, 2ggr. pr uke:  Mobilisering av spinale segmenter og costovertebrale ledd – Traksjon og glidning  Aktiv tøyning av muskulatur – Korte, leddnære muskulatur i ryggen – M. hamstrings og m. iliopsoas

7 Single subject experimental design Målinger foretatt hver 14 dag  Baseline: 3 - 5 ganger  I løpet av behandlingen: 3-4 ganger  3 måneder etter avsluttet behandling Blinding:  Behandling start/avslutning  Hvor behandlingen ble gitt Kontroll for tilfeldige variasjoner  Baselinemålingene  Kontrollvariabler i løpet av behandlingstiden Analyse  Overlap, trend, mean shift AB

8 Målemetoder Ryggbevegelighet:  Modifisert Schober test  Avstand finger-tupp-til golv  Myerinometer  Thorax excursjon Selvrapporterte symptomer og funksjon  Smerte – visuell analog skala  Stivhet - visuell analog skala  Problemer ADL- Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index

9 Intervju av deltagerne  Kan du fortelle meg hvordan du levde før du fikk Bekhterev?  Kan du fortelle meg på hvilken måte det å leve med Bekhterev har virket inn på ditt liv?  Kan du fortelle meg om hvilke erfaringer du har fra tidligere og denne gangs fysioterapi?

10 Intervju av deltagerne  Kan du fortelle meg hvordan du levde før du fikk Bekhterev?  Kan du fortelle meg på hvilken måte det å leve med Bekhterev har virket inn på ditt liv?  Kan du fortelle meg om hvilke erfaringer du har fra tidligere og denne gangs fysioterapi?

11 Behandling Baseline Oppfølging

12 Selvrapportert symptomer og ADL Klinisk relevant bedring:  hos 5: stivhet i områdene som ble behandlet  hos 3: smerte i ryggen  hos 3: ADL

13 Betyding av bli mindre stiv  Alle mente de hadde blitt mindre stive, og at det var behagelig følelse der og da.  Mindre stivhet gjorde det lettere å bevege ryggen for den med moderat leddstivhet.  For de med lite stivhet eller betydelig stivhet hadde redusert stivhet ingen betydning for deres daglige liv da enten stivheten ikke ga problem i utgangspunktet eller at de hadde tilpasset seg stivheten  For de sistnevnte ga opplevelsen av mindre stivhet et håp om at fortsatt var det muligheter for bedring

14 Prosesser for å håndtere sykdommen Spesifikk ryggmobilisering –få kontroll over kroppen Fysioterapien i prosjektet var bedre enn den tidligere fysioterapien, men hun kunne tatt mer i. Det er best når det blir tatt i skikkelig – en må komme inn i dypet. Da gir musklene seg. Etter behandlingstimen gir musklene etter, og så kan jeg langsomt strekke meg opp igjen. Når musklene gir etter, blir jeg rettere. Det hadde en betydelig mer effekt – det med den manuelle terapien enn bare det å gjøre øvelsene selv. Jeg tror det - for det første fikk en jo gjort øvelsene på en helt annen måte, og de lagde på en måte bevegelighet i ledd som var veldig stive. Hun lagde jo det ved hjelp av de spesielle håndtrykkene, faktisk – fikk det til å bevege seg i ledd som hadde stivnet. Det ville ikke jeg klare ved å gjøre øvelsene selv.

15 Fysioterapeuter gir kroppserfaringer mening og praktiske råd  Jeg lærte mye av fysioterapeuten i forhold til å kjenne igjen symptomer og hva som er symptomer på betennelse. Hun sa at nei dette er klassiske symptomer på betennelse i hoften. Når en kjenner en slik betennelsestilstand, så kjenner en det igjen. Man kjenner igjen smerten og en kan diagnostisere litt selv, egentlig.  Jeg synes hun jeg gikk hos nå var kjempedyktig og hadde veldig mye erfaring. Jeg syntes hun lyttet, og jeg ble tatt alvorlig. Hun kom med masse sånne råd om praktiske ting, - om hvordan en skal forholde seg. Fysioterapeuter snakker konkret. Jeg får mange tips og råd om hva en kan og ikke kan gjøre. Det har jeg stor nytte av.

16 Konklusjon  Spesifikk leddmobilisering av ryggsøylen førte til mindre stivhet i ryggen  Pasientene mente at leddmobilisering og fysioterapeutenes informasjon på ulike måter hadde betydning for å få kontroll over kroppen og håndtere sykdommen

17 Takk Behandling og målinger utført av: manuellterapeutene Ute van der Scoor og Eivor Hahnsson, og fysioterapeut Sigrid Hjall Thue ved Hans & Olaf fysioterapi A/S Økonomisk støtte: Stiftelsen Helse og rehabilitering


Laste ned ppt "Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom Anne Marit Mengshoel Professor Hilde Stendal Robinson Doktorgradsstipendiat Institutt for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google