Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Estetisk kompetanse og skapende virksomhet Om Malcolm Ross’ modell didaktisk tenkning for estetisk kompetanse og læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Estetisk kompetanse og skapende virksomhet Om Malcolm Ross’ modell didaktisk tenkning for estetisk kompetanse og læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Estetisk kompetanse og skapende virksomhet Om Malcolm Ross’ modell didaktisk tenkning for estetisk kompetanse og læring

2 Kompetanse-/læringsområder:  Stimulere sansene  Utvikling av fantasi og kreativitet  Utvikling av mediekunnskap  Utvikling av håndverk

3 Kjerne og ramme  Kjernen i utvikling av estetisk kompetanse: IMPULS  Rammen rundt all skapende virksomhet: en LEKENDE atmosfære, en UTFORSKENDE holdning

4 IMPULS  Sansemessige inntrykk  Iscenesatte eller ”tilfeldige”  Kollektive og individuelle  Kunst, hverdagsliv, natur, medier  Sterke, følelsesmessige, berørende  Inspirerer til uttrykk på en eller annen måte  Motivasjon og engasjement

5 LEK – en mental innstilling og holdning  Grunnlag for alt skapende arbeid  Åpen holdning  Frivillig, lystbetont  Frihet, ingen riktige svar, frisettelse  Alt er mulig  Symbolske representasjoner, som-om  Forskende og eksperimenterende

6 Sansestimulering  Utvikle et bredt sanserepetoir  Åpenhet for inntrykk og følelser – mottakelig for den mangfoldige informasjonen som omgir oss  Multisanselige og fokuserte miljøer  Rikere opplevelser, følelser, erfaringer, refleksjoner

7 Fantasi og kreativitet  Fantasi er tankevirksomhet, indre bilder og forestillinger  Kreativitet er å realisere/uttrykke de indre bildene, fantasien  Rekonstruktiv/reproduserende  Konstruktiv/nyskapende

8 Mediekunnskap  Kunnskap om og erfaring med de ulike ekspressive medier  Ulike medier (uttrykksformer) har ulike muligheter og utfordringer  Bilde, skulptur, dans, poesi, musikk, teater, lek, film, litteratur…  Iaktta, oppleve, utforske, utprøve

9 Håndverk  Ferdigheter i å håndtere mediene  Teknisk kontroll  Teknikker, metoder  Mesterlære og learning by doining and reflecting  Øving gjør mester  Jfr. treningsleir

10 Uttrykk og kommunikasjon  Det estetiske formspråket kan sammenlignes med det verbale; det krever språkforståelse og ordforråd

11 ???  Hva slags impuls?  Hvilket medie?  Hva må vi kunne før, og hva lærer vi underveis?

12 Proximal Zone – Det potensielle rom (D. Winnicot)  Gi barna støtte for sin egen uttrykksform  Gi barna impulser som kan bidra til en videreutvikling av sitt uttrykk  Hva er det aktuelle mediet til enhver tid – i forhold til alder/modning og uttrykksbehov?  Den åpne og lyttende pedagog

13 Estetisk dimensjon  Opplevelse (inntrykk)  Erfaring gjennom praksis/handling (uttrykk)  Vurdering (kritikk)

14 Estetiske læreprosesser  ”En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorved man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for herigennom at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden.” (Austring og Sørensen i Æstetik og læring 2006:107)

15 Læringsbegrepet i barnehagen  ”Når det gjelder barnehagebarn, er handlingsbaserte erfaringer som oftest ansett som de mest verdifulle forutsetningene for gode, effektive og stabile endringer i ønsket retning. Aktiv handlings – og opplevelsesbasert læring/…/ blir således barnehagens sentrale bidrag til livslang læring.” (Bjerkestrand og Pålerud 2008:78)

16 Vygotsky:  Evne til fantasi og forestillingsevne har en like viktig funksjon i læring og læreprosesser som hukommelseskunnskap

17 Estetiske læreprosesser Intellekt og følelser Varmt og kaldt Handlende og analyserende Ikke bare imitasjon og reproduksjon, men nyskapende og produserende = Kunnskapende

18 Til slutt…….  ”….. Og når vi lykkes, opplever vi en forunderlig synergieffekt; 1+1 er mer enn 2! Den innsikten og forståelsen som syntesen mellom form og innhold tilfører, er større enn det enkeltdelene representerer. Vi står i et kunstfag.” (Kari M. Heggstad i 7 veier til drama 1998)


Laste ned ppt "Estetisk kompetanse og skapende virksomhet Om Malcolm Ross’ modell didaktisk tenkning for estetisk kompetanse og læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google