Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunst i grunnskolens barnetrinn Åse Bjørndal og Kari Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunst i grunnskolens barnetrinn Åse Bjørndal og Kari Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunst i grunnskolens barnetrinn Åse Bjørndal og Kari Andersen

2 Kunst i skolen 2 Mål for faget At elevene utvikler identitet og forståelse for kulturarven gjennom innsikt i egen og andres kunst og formkultur At elvene utvikler ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans gjennom praktisk skapende arbeid

3 Kunst i skolen 3 At elevene utvikler sin evne til visuell kommunikasjon gjennom praktisk arbeid med idéutvikling, problemløsning og symbolhandling At elevene gjennom praktisk arbeid og refleksjon blir oppmerksom på hvordan økologi, miljøvern og vårt estetiske miljø er viktig for vår livskvalitet

4 Kunst i skolen 4 Oppleve – uttrykke - reflektere Bilde-bildekunst Todimensjonal form Skulptur og bruksform Tredimensjonal form Kunst og formkultur Hovedmomenter Form, farge og komposisjon Hovedmomenter Materialer, redskaper og teknikker Hovedmomenter

5 Kunst i skolen 5 1. – 4. klasse Todimensjonal form Innblikk i kulturelt mangfold av kunstneriske uttrykk Skape bilder og tilegne seg kunnskap og grunnleggende erfaringer med form og farge i arbeid med egnede materialer Tredimensjonal form Utvikle evnen til å samtale om varierte eksempler på kunst og formkultur Utvikle skapende evner gjennom arbeid og lek

6 Kunst i skolen 6 1. klasse Eventyrillustratører, f.eks Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold Edvard Munch og Pablo Picasso Ulike typer rom og konstruksjoner Skulptur og bruksformer av naturmaterialer

7 Kunst i skolen 7 2.klasse Barnebokillustratører, f.eks Thorbjørn Egner og Tove Jansson Samisk kunst, f.eks John Andreas Savio, Harald Sohlberg Skulptur, arkitektur og bruksformer i nærområdet Besøk og samtale om uterom i nærmiljøet

8 Kunst i skolen 8 3. klasse Fantasi og virkelighet, f.eks Nikolai Astrup, Rene Magritte, Marc Chagall Realismen: Christian Krohg, Anna Ancher, Oda Krohg Ulike kulturers bygningsformer, f.eks lavvo og gamme Fargenes symbolverdi

9 Kunst i skolen 9 4.klasse Kunstnere fra ulike tidsepoker, f.eks Leonardo da Vinci, Paul Cezanne Symboler og bilder i egen og andres kultur Lys og skygge Romvirkning Byggeskikker og bruksformer i ulike kulturer Funksjon, nytteverdi, dekor

10 Kunst i skolen 10 5. – 7. klasse Økt kjennskap til norske og internasjonale kunstneres arbeid Arbeid med form, farge og komposisjon Refleksjoner over rom og bygninger Lokale og regionale kulturtradisjoner og skulptur, kunsthåndverk og håndverk Økologiske hensyn i valg og bruk av materialer til eget arbeid

11 Kunst i skolen 11 5.klasse Nasjonalromantikken, f.eks Adolph Tidemand Ekspresjonismen, f.eks Edvard Munch Stilarter og hustyper i nærmiljøet Eksempler på skulptur fra egen og andres kultur

12 Kunst i skolen 12 6.klasse Lys og skygge i ulike tidsepoker. Rembrandt og Peder Balke Impresjonister, f.eks Claude Monet Ulike designere. Form og funksjon. Poul Henningsen Arkitekter. Form, lys og skygge. Sverre Fehn, Le Corbusier

13 Kunst i skolen 13 7.klasse Farger som virkemiddel, f.eks Henri Matisse, Vincent van Gogh Grafisk design, reklame. Forhold mellom skrift og bilde Forståelse for verdien av kulturelt mangfold Drøfting av ulike uttrykksformer: Skulptur, moter og kunsthåndverk Nye former og mønstre ut fra gamle tradisjoner, f.eks. selburose – Ellinor Flor

14 Kunst i skolen 14

15 Kunst i skolen 15


Laste ned ppt "Kunst i grunnskolens barnetrinn Åse Bjørndal og Kari Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google