Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverd som prinsipp, utfordringer og muligheter Pedagogiske konsekvenser for likestillingsarbeid og toleransebygging i barnehager (og ellers) Forelesning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverd som prinsipp, utfordringer og muligheter Pedagogiske konsekvenser for likestillingsarbeid og toleransebygging i barnehager (og ellers) Forelesning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverd som prinsipp, utfordringer og muligheter Pedagogiske konsekvenser for likestillingsarbeid og toleransebygging i barnehager (og ellers) Forelesning F1E 17.03. 2009 Bjørn Damsgaard

2 Pluralisme som idé Pluralisme i den praktiske barnehagehverdag Mangfold er livets prinsipp Hvordan er forholdet mellom mangfold og trygghet ? Lokale og globale utfordringer i forhold til behov for forutsigbarhet og kontroll Hva er kultur ? Verdier og normer – Ideologi og vaner Det kulturelle mangfoldet i Norge er et faktum, og har vært det lenger enn ”du tror”. ”Vår kultur” Hvem er Vi? Hva er Vårt? ”De Andre”? Hvordan forholder ”vi” oss til disse spørsmålene Pedagogisk, faglig, i samarbeidet med hjemmene, samfunnsmessig sosialt og evt. økonomisk

3 Er Norge et tolerant og vidsynt samfunn ? Arbeidet med barns utvikling forutsetter visse enigheter Kulturell kapital og makt. (ref. Thuen og Vaage (red): Oppdragelse til det moderne. 1989) (med referanse til Bourdieu) (Hva er det vi vil, og hva er mest verdt ?)

4 Kultur, makt og verdier Er alle kulturer like gode og all kultur ”like god” ? Hvem har laget og hvem lager kvalitets- kriteriene? (Svar: Det kommer an på hva og hvem man fremhever som viktigst) Holder vi orden på forholdet mellom erklæringer og handlinger ?

5 Umuligheter, muligheter og våre måter å snakke sammen på Førskolelærernes holdninger og fordommer i praksis Foreldrenes holdninger og fordommer i praksis Gjensidig respekt og menneskelig størrelse Kollektive misforståelser

6 Noen vanlige vaner som vanligvis ikke skaper (varig) konflikt Matvaner - av og til et problem i forbindelse med religiøse forestillinger. Ellers en berikelse Høytider og feiring Visse religiøse forestillinger og meninger om ”evigheten” (i et svært sekularisert samfunn) (Frelse, fordømmelse, nytt liv, evig liv, himmel, paradis, helvete osv) som ikke skaper store konflikter i pedagogiske sammenhenger

7 Noen vanlige vaner som lett kan skape mer varige vansker Tankevaner om raser og etniske grupperinger Tankevaner om gutter og jenter – også hos gutter og jenter og i ulike kulturer Hvem bestemmer hva hvor ? Konfliktvegring og maskering vs konfliktarbeid Sosial markering og sosial betydning, språk er ikke bare makt, men også ”merke” Hva er disiplin, solidaritet, kritikk, krenking, stolthet, ære og hvor mye betyr det ?

8 Noen svært pedagogiske problemstillinger i migrasjonspedagogisk arbeid Trygghet i minst ett språk (Ref. forholdet mellom språk og tanke, Vygotskij) Differensiering og inkludering.... skal det også innebære systematisk ulike mål og krav ? (Hva heter differensieringens farlige ”fetter” ?) Hvordan drive holdningsskapende arbeid uten å bli forkynnende misjonær ? Tryggheten i yrket og førskolelæreres selvbilde som kompetente yrkesutøvere Bevissthet om flerkulturelle elementer i mange virksomhetsområder Engasjementet i samarbeidet mellom hjem og barnehage; Assimilering eller Akkomodasjon. (ref.Piaget)

9 Viktige nøkler til kulturelle fellesrom Klarer vi å lage disse nøklene ? Vil vi ? Antirasistisk bearbeiding av språk, læremidler, litteratur - perspektivanalyser og historiske referanser Globale fellesinteresser som fred, miljøvern, barnevern, helse, fattigdomsbekjempelse osv Motarbeiding av gruppestrukturer der individer blir ”usynlige” - observasjon og organisering i arbeidet med vold, mobbing osv Fellesskapsarbeid i forbindelse med praktiske utfordringer og problemarbeid Tilpassede utfordringer til opptredener og produksjon for fellesskapet Synliggjøring gjennom handlinger som viser verdigrunnlag (hjelpsomhet, gjestfrihet, hensynsfullhet...) + kommentarer om gjeldende regler og deres begrunnelser Presentasjoner og eksempler fra ulike kulturers artifakter – samarbeid mellom barn, barns familie og førskolelærere Toleranse som mobiliseringsevne og basis for å nedlegge lokale klagekor om ”de andre”


Laste ned ppt "Likeverd som prinsipp, utfordringer og muligheter Pedagogiske konsekvenser for likestillingsarbeid og toleransebygging i barnehager (og ellers) Forelesning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google