Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreftforeningens rolle i norsk kreftforskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreftforeningens rolle i norsk kreftforskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreftforeningens rolle i norsk kreftforskning
NSG-seminar 2 november 2011

2 Kreftforeningen En landsdekkende frivillig organisasjon med over medlemmer Vårt arbeid er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler Tilbyr et bredt tilbud for kreftrammede, pårørende og helsepersonell (f. eks kurs, individuell rådgiving, ”Kreftlinjen”) Talerør til beste for kreftsaken – påvirke myndigheter og helsevesen En stor aktør når det gjelder finansiering av kreftforskning Tittel på presentasjonen

3 Kreftforskning har betydning for
At flere kan unngå å få kreft At flere kan overleve å få kreft Bedre livskvalitet for kreftrammede og deres pårørende Tittel på presentasjonen

4 Midler til forskning i mill kr 1989-2010
Tittel på presentasjonen

5 Kreftforeningens bidrag - 2007
Tittel på presentasjonen

6 Kreftforeningen og forskning: tre områder for samarbeid
Bidra til økt finansiering og bedre rammebetingelser for norsk kreftforskning Muligheter for ”administrative forenklinger” Finansiering av kreftforskning; herunder strategiske satsinger  Behov for tett samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som finansierer forskning Tittel på presentasjonen

7 Rammebetingelser for forskning: Kreftforeningens strategi 2008-2011
- Øke de samlede ressurser til kreftforskning - Bidra til gode forskerkarrierer - Styrking av klinisk (pasientnær) forskning - Økt fokus på synliggjøring av resultater og effekter av forskningen Tittel på presentasjonen

8 Tittel på presentasjonen

9 Administrative forenklinger – Kreftforeningens faggrupper
Medlemmer av faggruppene og forskningsutvalget 2011: FG 1 Geir Bjørkøy (leder), Erik Dissen, Ole Morten Seternes, Johan R. Lillehaug, Sven Påhlman, Rolf Inge Skotheim FG 2 Anders Sundan (leder), Ben Davidson, Harald Stenmark, Roy Bremnes, Finn Skou Pedersen, Catharina de Lange Davies FG 3 Rolf Bjerkvig (leder), Bjørn Skålhegg, Mef Nilbert, Dagny Sandnes, Bjørn Tore Gjertsen, Gunhild Mælandsmo, Guiseppe Masucci FG 4 Trond Flægstad (leder), Arne Kolstad, Magne Thoresen, Arne Sandvik, Alexander Fosså, Hans Skovgaard Poulsen, Jürgen Geisler, Vinjar Fønnebø, Pål Aukrust, Anders Sundan FG 5 Pål Romundstad (leder), Marit Bragelien Veierød, Astrid Klopstad Wahl, Kristin Bjordal, Giske Ursin, Bettina Husebø, Henrik Hjalgrim, Fredrik Wiklund FU Fagutvalget: Ragnhild A. Lothe (leder), Per Eystein Lønning (nestleder), Steinar Tretli + lederne for faggruppene: Bjørkøy, Sundan, Bjerkvig, Flægstad og Romundstad Totalt: 40 fagpersoner Tittel på presentasjonen

10 Fagerbergutvalget om dagens forskning i helseforetakene
”Etter utvalgets syn er det grunn til å reise spørsmål ved om dette er en effektiv måte å fordele offentlige FoU-bevilgninger på. Utvalgets oppfatning er at det beste både for forskningssystemet som helhet, og for helseforskningen i særdeleshet, ville være at helsesektoren trakk veksler på et bredere kunnskapstilfang gjennom en ordning hvor alle norske forskere får anledning til å foreslå forskningsaktiviteter og at de beste forskningsprosjektene vinner. Det kunne for eksempel gjøres ved å fordele en større del av midlene gjennom åpne konkurranser i Forskningsrådet, eller gjennom opprettelse av et eget nasjonalt helseforskningsråd.” Tittel på presentasjonen

11 Hvordan kan Kreftforeningen bruke sine forskningsmidler på en slik måte at…
…resultatet blir best mulig for norske kreftpasienter og deres pårørende? Skal vi gi større og færre tildelinger, eller mange og små? Skal vi støtte prosjekter eller miljøer? Bør vi i større grad initiere internasjonale samarbeidsprosjekter? Forskerstipend eller stipendiater? Laboratorium, klinikk eller samfunn? …. Tittel på presentasjonen

12 Kan vi få til at… Ikke 1+0=1, Men at 1+1=3 Tittel på presentasjonen

13 Tre eksempler: Strategisk satsing 1: Styrking av utprøvende behandling. Midler fra Krafttak mot kreft. Mål: flere norske pasienter skal få tilgang til utprøvende behandling. Midlene skal kunne gå til pasientstudier, personell, forskning, lokaler eller annen infrastruktur. Tittel på presentasjonen

14 Eksempler forts Strategisk satsing 2: Forskning på senskader Formål: få mer kunnskap om hvordan senskader etter kreftbehandling kan forebygges, reduseres, og behandles Støtte til miljøer (1-3) over tre år. Maksimalt støttebeløp NOK 9 mill kroner Strategisk satsing 3: Styrke klinisk kreftforskning Formål: styrke klinisk kreftforskning. Støtte til vikar i klinikk 100 pst stilling over tre år for å frigi forskningstid til klinikker. Tittel på presentasjonen

15 Tittel på presentasjonen

16 Tittel på presentasjonen

17 Kreftforeningens visjon
SAMMEN SKAPER VI HÅP! Tittel på presentasjonen


Laste ned ppt "Kreftforeningens rolle i norsk kreftforskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google