Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsutvalget mellom Helse NT og KS i NT 2006-07 Oppnevnt av styret i KS Nord Tr.lag og styret i Helse Nord Trøndelag, 21. desember 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsutvalget mellom Helse NT og KS i NT 2006-07 Oppnevnt av styret i KS Nord Tr.lag og styret i Helse Nord Trøndelag, 21. desember 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsutvalget mellom Helse NT og KS i NT 2006-07 Oppnevnt av styret i KS Nord Tr.lag og styret i Helse Nord Trøndelag, 21. desember 2005

2 KS/kommunemedlemmer •Karl Audun Fagerli, rådmann Lierne •Hans Brattås, rådmann Steinkjer •Harald Myrvang, rådgiver Verdal •Anne Mille Røttereng, v.hetsleder Frosta •Torgeir Schmidt-Melbye, k.lege Leksvik •Vara: Erik Gjemdal, Namsos, Marit Pedersen, Nærøy og Per Tvete, Overhalla

3 HF’s medlemmer •Arne Flaat, Adm. direktør •Øyvind Stenvik, helsefaglig rådgiver •Kari Bratland Totsås, klinikkleder rehab •Hans Hallan, avd.leder/avd.overlege med. •Hilde Ranheim, klinikkleder psyk.klinikk •Vara: Unni Storstad, adm.sjef, Bernt Harald Opdahl, avd.leder og Hilmar Hagen, avd.led

4 Sekretariat •Info.leder Trond Skillingstad, HNT

5 Mandat for samarb.utvalget •Samarbeidsutvalget skal bidra til at Helse NT og kommunehelsetjenesten i NT tilbyr våre felles pasienter og pårørende en samordnet og helhetlig helsetjeneste •Samarbeidsutvalget skal utveksle erfaringer og synspunkter om aktuelle saker av felles interesse i den hensikt å gi råd til beslutningstagere i helseforetaket og KS/kommunene i NT.

6 Arbeidsform og oppgaver 1.Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for Helse NT, kommunene og KS. 2.SU kan nedsette utvalg/arb.grupper for å vurdere/gi forslag til hvordan ulike prob.stillinger kan løses. SU kan også representere i regionale SU. 3. SU kan gis oppgaver fra foretaket, kommunene og KS, og selv ta initiativet til å ta opp aktuelle saker.

7 Arbeidsform og oppgaver, 2 4. SU lager en informasjons- /kommunikasjonsplan i samråd med info.ansvarlige ved sykehusene for å sikre god kommunikasjon mellom SU, sykehusene, kommunene og KS. 5. Samarbeidsutvalget er høringsinstans ved saker som angår funksjonsfordelingen, endring av sykehustilbud etc. (Vedtatt 21.12.05)


Laste ned ppt "Samarbeidsutvalget mellom Helse NT og KS i NT 2006-07 Oppnevnt av styret i KS Nord Tr.lag og styret i Helse Nord Trøndelag, 21. desember 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google