Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 1 Informasjon om 6. semester HSH Kull 2005 Vår 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 1 Informasjon om 6. semester HSH Kull 2005 Vår 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 1 Informasjon om 6. semester HSH Kull 2005 Vår 2008

2 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 2 VELKOMMEN! Godt nytt år! Program 07.01. – 01.02.08 Interne og eksterne forelesere Noe obligatorisk deltakelse Studiekrav i gruppe Bacheloroppgave Avsluttende eksamen sjukepleie Pensum – se nettsider

3 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 3 Fagemner Forskning og kunnskapsbasert praksis: Kunnskapsbasert sjukepleie og søk etter fag-/forskningsartikler v/Irene Waage Kvalitative metoder v/Erling Hoff Kvantitative metoder v/Frode Skorpen Vitenskapsteori v/Erling Hoff Oppgaveprosess og -skriving Forskningsetikk v/Benny Huser

4 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 4 Flere fagemner Sjukepleiens historie og tradisjon: Sjukepleiens historie etter 1970 med særlig vekt på utviklingen av forholdet mellom teoretiske og kliniske kunnskaper Kvalitetsreformen, Nokut, m.m. v/ Herdis Alvsvåg 1.amanuensis/fagbokforfatter Sjukepleiens tradisjon og idegrunnlag v/ Kari Thorkildsen

5 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 5 Flere fagemner Etikk i sjukepleien: Livskvalitet v/Frode Skorpen Håp, mening og livsmot v/ Magne Osland sjukehusprest Verdier, holdninger og handlinger v/ Berit Støre Brinchmann 1.amanuensis/forsker og fagbokforfatter Forskningsetikk

6 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 6 Flere fagemner Sjukepleieteori og - dokumentasjon: Kari Martinsens omsorgsteori v/ professor Kari Martinsen Katie Erikssons omsorgsteori v/ Maj-Britt Raaholm Sykepleiedokumentasjon i klinisk praksis, IT som hjelpemiddel v/ Linda Rykkje sjukepleier/cand.san.

7 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 7 Andre emner Internasjonalisering: presentasjon av studenterfaringer fra utenlandsopphold Klassens forum NSF; om fagutvikling og jobbsøking Planlegging av avslutningsfesten!

8 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 8 Bacheloroppgave Studentportal http://www.hsh.no/studentportal /studiehandbok/emner.htm?db= Studiebok07&code=SYKS- 027_1&lang=BOKMÅL&termin= HØST http://www.hsh.no/studentportal /studiehandbok/emner.htm?db= Studiebok07&code=SYKS- 027_1&lang=BOKMÅL&termin= HØST Retningslinjer for Bacheloroppgåva i Fronter

9 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 9 Avsluttende eksamen sjukepleie Studentportal http://www.hsh.no/studentportal/ studiehandbok/emner.htm?db=St udiebok07&code=SYKS- 026_1&lang=BOKMÅL&termin=H ØST http://www.hsh.no/studentportal/ studiehandbok/emner.htm?db=St udiebok07&code=SYKS- 026_1&lang=BOKMÅL&termin=H ØST Tidligere oppgaver se Fronter Spørsmålsbank kommer i Fronter

10 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 10 Studiekrav Analyse av forskningsartikkel: Vitenskapelig Empirisk studie Relevans for tema i Bacheloroppgave Presentere analysen i plenum for studenter og veileder Stille min. 2 spørsmål til drøfting i plenum Publisere disposisjon for presentasjon på forhånd i CF Lage grupper på 3

11 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 11 Hvorfor lære om dette? Beskriver og forklarer – Sjukepleiefagets egenart, sjølforståelse og oppfatning av virkeligheten Yrkets mål: å skjønne hva som er best, viktigst og riktigst for personer/grupper som søker hjelp Kjernen i sjukepleiearbeidet: møtet mellom menneskermøtet mellom mennesker (som meiner, tenker, vil og søker å forstå) Kjenne skiller og grenseoppganger mellom sjukepleiefaget og andre helsefag

12 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 12 Hva er god sjukepleie? Sjukepleiefagets ideologi er vesentlig for utøvelsen av sjukepleie; påstand: Måten sjukepleier tenker om faget sitt har betydning for hvordan arbeidsoppgaver m.m. prioriteres, og - for hvilke verdier og idealer som virkeliggjøres Sjukepleieteori som ramme for å gi svar på spørsmålet om god sjukepleie Motvekt til medisinsk teknisk tenkemåte

13 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 13 Sjukepleie ved senga ”Klinisk” Kommer av det ”som vedgår senga” Klinisk arbeid gjelder det sjukepleier kan se, undersøke og gjøre ved sjukesenga Poeng: Fra observasjon til handling = komplekse og uklare oppgaver, som krever vurdering: Hva er best å gjøre? Hva er best for den enkelte pasienten? Først ved samhandling med pasienten omsettes teori til gode sjukepleiehandlinger

14 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 14 Hva kan sjukepleieteori bidra med? Teoretisk perspektiv på sjukepleierens funksjon Omsorg: Sjukepleie har også (eller alltid) en omsorgsdimensjon Andre perspektiv: Mellommenneskelige aspekt/ samhandling; Grunnleggende behov m.m. 2 felles komponenter i sjukepleieteorier: Teoriens grunnlag: verdier og antakelser om: − Mennesket, Helse, Sjukepleie og Omgivelser Teoriens beskrivelse av sjukepleierens funksjon/ fenomener i sjukepleie situasjonen: − Sjukepleiens mål, hensikt og metoder; Sjukepleierens rolle

15 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 15 Hva kan forskning bidra til? 2 stikkord: Faglig forsvarlig praksis Omsorgsfull sjukepleieutøvelse Krav til faglig forsvarlig praksis: Er basert på (fag) kunnskap Teoretisk Praktisk/teknisk Erfaringskunnskap/personlig Er effektiv (virker) Er omsorgsfull hjelp

16 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 16 Hvordan bidra til faglig forsvarlighet? Kvalitetssikring Ansvar hos ledelsen Ansvar hos hver enkelt sjukepleier/student Individualisert ansvar betyr at sjukepleier som arbeidstaker har ansvar både for at praksis er, og for å utøve sjøl, faglig forsvarlig praksis og omsorgsfull hjelp. NYE Yrkesetiske retningslinjer for sjukepleiere i 2007: http://www.sykepleierforbundet.no/getfil e.php/www.sykepleierforbundet.no/Etikk/ Norsk%20Sykepleierforbunds%20NSFs% 20Yrkesetiske%20retningslinjer.pdf http://www.sykepleierforbundet.no/getfil e.php/www.sykepleierforbundet.no/Etikk/ Norsk%20Sykepleierforbunds%20NSFs% 20Yrkesetiske%20retningslinjer.pdf

17 HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 17 De nye retningslinjene 2007 Vesentlige endringer Ansvarliggjort hver enkelt sjukepleier Oppdatert i tråd med lover Mål for redigering Gjøre tydeligere Være anvendelige Tilpasses virkeligheten som har nye etiske dilemma ved samfunn i endring


Laste ned ppt "HSH 07.01.08. Torbjørn Veiteberg, Benny Huser. 1 Informasjon om 6. semester HSH Kull 2005 Vår 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google