Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makt og medier Mattias Øhra* 2008 * Basert på Hege Støtvig forelesning 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makt og medier Mattias Øhra* 2008 * Basert på Hege Støtvig forelesning 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makt og medier Mattias Øhra* 2008 * Basert på Hege Støtvig forelesning 2007

2 Mattias Øhra Makt og medier Tema:  Hvordan påvirker maktforholdene bak mediet selve mediet og dets innhold?  Hva med makten rundt media (spes kilder)  Makten i media, hvor stor er den?  På hvilken måte utøver media makt på oss som mediebrukere? Makten fra mediene.  Her vil vi se på medienes sosiologi og øve opp et kritisk blikk på mediene og medieutviklingen. Pensum: Makt og medier. T. Mathiesen  Gripsrud: 40-67 og 231- 267.

3 Mattias Øhra Makt og medier Makt fra mediene: Mediene preger oss i ulik grad. Makt bak mediene: Eks. konsentrasjon av eierskap. Makt rundt mediene: Ikke alle slipper til i mediene. Noen slipper alltid til. Makt i mediene: Redaktører, journalister og reportere bestemmer hva som kommer i mediene og hva som ikke kommer i mediene. Mathiesen sier derfor at ”makt gjennomsyrer (…) mediene.” Makt blir derfor en vesentlig del av medieanalysen. Makten bak, rundt, i og fra mediene henger sammen.

4 Mattias Øhra Makt og medier Innen sosiologisk teori er det særlig tre generelle oppfatninger av makt som har gjort seg gjeldende 1. Viljesmakt  Tysk sosiolog Max Weber (1864-1920):  Makt: et spørsmål om sjansen til å gjennomføre en intensjon, for  eksempel fremme en interesse - tross motstand. 2. Strukturmakt  Karl Marx (bl.a.) (1818-1883).  Makt: Hvordan upersonlige og (for menneskene) uregjerlige  markedskrefter øver sterk tvang over menneskene. 3. Mikromakt  Michel Foucault:  Makt: er ikke lokalisert noe sted. Ingen grupperinger eller posisjoner som bestemmer over andre, ingen politiske, økonomiske eller sosiale strukturer som legger føringer. Viljesmakt om makten rundt og i media Strukturmakt om makten bak media Mikromakt om makten fra media

5 Mattias Øhra Makt og medier Gjenspeiling Om å gjenspeile virkeligheten i mediene. Virkeligheten er et komplisert begrep. Avhenger av hvem som ser. OG: ønsket om å komme så nær virkeligheten som mulig ikke det viktigste. Kriminalitet Mer krimstoff på førstesidene Mer kriminal og voldstoff enn stoff om trafikk- og arbeidsulykker. Store saker, Barneheia og Orderud. Gir ikke et allsidig og representativt bilde av gitte begivenheter.

6 Mattias Øhra Makt og medier Legger mindre vekt på informasjonsplikten enn lønnsomhet. Vil denne nyheten få oppmerksomhet fra leserne og andre medier? Det medievridde samfunn Gudmund Hernes: Med inflasjon i medier blir det stadig mer krevende å få oppmerksomhet for budskapet. Vrir mot:  Tilspissing  Forenkling  Polarisering  Intensivering  Konkretisering  Personifisering  Dramaturgi  Fiendebilder

7 Mattias Øhra Makt og medier Virkninger:  Myter  Generaliseringer  Stereotypier Mediene presenterer en medieverden ganske fjern fra den allsidige representative forståelse der alle vesentlige tilgjengelige momenter er med. Kilden eller journalisten?  De er gjensidig avhengige av hverandre.  Stoff og dagsorden Mediene trenger elitene, elitene trenger mediene

8 Mattias Øhra Makt og medier Man må vel få selg hva man vil. Folk kan jo bare slutte å lese de alt for tabloide, kommersielle avisene og se på seriøse, informative tv kanaler? Offentlighet og demokrati? Intimitetstyranniet. The fall of public man (Sennet)

9 Mattias Øhra Makt og medier Tabloid

10 Mattias Øhra Makt og medier Mediepåvirkning: Mediekonvergens Sosialisering og populærkultur


Laste ned ppt "Makt og medier Mattias Øhra* 2008 * Basert på Hege Støtvig forelesning 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google