Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utforskningsverksted i snøen LUB, 03.03.2009 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utforskningsverksted i snøen LUB, 03.03.2009 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utforskningsverksted i snøen LUB, 03.03.2009 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold

2 2 Plan for dagen  Om utforsking og inndeling i grupper  Så fort som mulig -10.50: Arbeid i grupper  10.50-11.40: Presentasjon av arbeidene i gruppene. Maks 10 minutter til hver gruppe.  Kort oppsummering

3 3 Hva er læring i matematikk?  Elever må være aktivt med i egen læringsprosess. De må tenke selv.  Læring skjer ved deltakelse i en kultur og i samhandling med andre  Lære matematikk med forståelse

4 4 Utforskende oppgaver  Barna får lov til å undersøke noe og fordype seg i dette  Gjerne knyttet til konkreter eller halvkonkreter  Gjerne mange forskjellige måter å forske på – finne egne metoder  Oppfordrer til kreativ tankegang

5 5 Eksempel utforsking  2464:4 Hva kan dette bety? (Regnefortelling, tekstoppgave)  Hvordan regne dette ut? Bruk et materiell og forsøk å skrive ned det du gjør.

6 6 Nytt eksempel på utforskende arbeid med strategier  19*21=  Når trenger jeg et slikt regnestykke?  Regn i hodet.  Forklar en annen hvordan du tenkte.  Forsøk å skrive ned akkurat slik du tenkte.

7 7 I dag: utforskningsverksted ute  5 grupper.  Se oppgaver på egne ark.  Dersom noen (mot formodning) får altfor god tid kan de komme til meg for å få en ny oppgave.  Husk å få tid til å tenke igjennom oppgavens matematiske innhold og oppgaven i forhold til LK06.  Tilbake her kl.10.50 for presentasjon av arbeider.

8 8 Utematematikk er ikke bare ute  Husk å holde faglig fokus ute  Etterarbeid er viktig! (la elevene skriftliggjøre i eget 1.ordens språk og i matematikkspråket)  Snakke og reflektere over det vi har gjort ute (gjerne ved at elevene presenterer det de har gjort og lært).  Ha dokumentasjon synlig i klasserommet?

9 9 Noen hovedpoenger... Utforskende oppgaver  gir elevene anledning til å tenke og gjøre selv  bygger under og bygger opp elevenes kreative evner  kan virke motiverende  gir god anledning for matematisk kommunikasjon

10 10 Litteratur  Breiteig, T. & Venheim, R. (2005) Matematikk for lærere 1. 4 utg. Oslo, Universitetsforl.  Høines, M. J. (1997) Begynneropplæringen. Fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. 2 utg. Landås, Caspar Forlag.  Kunnskapsdepartementet & Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet.Oslo, Utdanningsdirektoratet.  Rockstr öm, B. (2000) Skriftlig huvudräkning : metodbok. Stockholm, Bonnier Utbildning.  Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008) Delta: Fagdidaktik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. (Matematik for lærerstuderende)  Solem, I. H. & Reikerås, E. K. L. (2004) Det matematiske barnet. Landås, Caspar forlag.  Lampert  Botten: Meningsfylt matematikk  Filmene ligger på nettet: http://www.skoleipraksis.no/matematikk1-4/pages/filmoversikten.html http://www.skoleipraksis.no/matematikk1-4/pages/filmoversikten.html  Birkemo, A. (2003) Hvilke arbeidsmåter gir best læringsutbytte i matematikk?, Tangenten 1/2003.


Laste ned ppt "1 Utforskningsverksted i snøen LUB, 03.03.2009 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google