Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtida nå – les og forstå!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtida nå – les og forstå!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtida nå – les og forstå!
Kunnskapsløftet – fra ord til handling 2008 Modum kommune

2 Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet
Nasjonalt program for skoleutvikling PISA og OECD- forskning som grunnlag for satsingen Siste år med utlyste midler 2008 70 kommuner søkte – 23 fikk Modum var en av dem! Framtida nå - les og forstå!

3 Framtida nå - les og forstå!
Pedagogisk hovedmål: ”Elevene skal utvikle faglitterær lesekompetanse i alle skolefag” Organisatorisk hovedmål: ”I Modum kommune skal vi samarbeide systematisk om elevenes kompetanse for lesing av fagtekster som grunnlag for mestring og livslang læring” Framtida nå - les og forstå!

4 ”Hva er egentlig lesing av fagtekster?” (Hvordan leser du?)
”Jeg skriver sammendrag” (20 åring) ”Jeg prøver å huske detaljer på sidene. Bilder og sånn..” (18 åring) ”Jeg prøver å tenke hva læreren kommer til å spørre om. Da holder det ikke å bare lese overskrifter og stikkord. Du må finlese og prøve å komme inn i hue’ på læreren.” (16 åring) ”Jeg leser om og om igjen” (10 åring) Framtida nå - les og forstå!

5 Framtida nå - les og forstå!
Hvilke skoler er med? Stalsberg, Sysle og NMU prosjektår Resten av skolene i Modum 3. prosjektår Erfaringsspredning og erfaringsdeling underveis Framtida nå - les og forstå!

6 Framtida nå - les og forstå!
Ansvar Sentrale myndigheter Skoleeier Kompetansemiljø Skolen (e) Framtida nå - les og forstå!

7 Framtida nå - les og forstå!
Noen målsettinger: Barneskolene og ungdomsskolen skal ha: Utviklet en felles plan som viser sammenhengen fra trinn når det gjelder bruk av strategier for å lese fagtekster Systematisk opplæring for elever i bruk av læringsstrategier for lesing av fagtekster og de største elevene skal gjennom dette arbeidet ha utviklet kompetanse i strategisk læring Informasjon og kurstilbud til foreldre om læringsstrategier for lesing av fagtekster Framtida nå - les og forstå!

8 Framtida nå - les og forstå!
Noen delmål: Lærere skal ha innsikt i ulike læringsstrategier for lesing av fagtekster som kan være relevante for sine elevgrupper Elevene skal utvikle bevissthet om ulike måter å møte en fagtekst som er tilpasset deres nivå Foreldre skal utvikle bevissthet om ulike lesestrategier Framtida nå - les og forstå!

9 Framtida nå - les og forstå!
Noen viktige punkter: Alle lærere er leselærere! Lesing er grunnlag for all læring i voksenlivet! Foreldrene er sine barns viktigste leselærere! Framtida nå - les og forstå!

10 Definisjon av lesing i PISA
“Lesekompetanse er å forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne tekster, for å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner, og delta i samfunnet.” PISA 2009 omfatter også elektronisk lesing Framtida nå - les og forstå!

11 Generelle trekk fra de norske PISA-resultatene i lesing
Framtida nå - les og forstå! Generelle trekk fra de norske PISA-resultatene i lesing Norske elever gjør det relativt sett bedre på oppgaver som er knyttet til tekster som er morsomme og spennende, eller som handler om ungdom. Oppgaver som norske elever gjør det spesielt dårlig på, er knyttet til tekster som de fleste ungdommer vil oppfatte som ”voksne” eller ”kjedelige”, og der de må konsentrere seg om detaljer. Det samme har vi sett i de tre nasjonale prøvene fra ungdomstrinnet. Mangel på innsats, utholdenhet, evne til å konsentrere o seg om stoff som ikke bare er engasjerende. Framtida nå - les og forstå! 11

12 Framtida nå - les og forstå!
LESESTRATEGIER (forts): Oppklare – stille spørsmål om situasjon, synsvinkel, tid, sted, tema ELLER bruke overskrifter, margtekster eller illustrasjoner til hjelp Visualisere og organisere – tankekart, diagram, indre bilder Tenke høyt – alene eller sammen med andre Lese selektivt og skille ut viktig informasjon – bruke ulike hurtiglesingsteknikker Framtida nå - les og forstå!

13 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

14 Særtrekk ved fagtekster
Fagtekster krever en annen tilnærming enn skjønnlitteratur og underholdningslitteratur Fagtekster er ofte sammensatte Fagtekster skal ofte forklare komplekse begrep og fenomener Fagtekster har ofte et krevende språk – det fagspesifikke krever presisjon Fagtekster skal belære, men også bevege og behage (jf. retorikkens lære) Framtida nå - les og forstå!

15 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

16 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

17 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

18 Noen resultater fra forskning ved Høgskolen i Vestfold..
Elever på ungdomstrinnet sier at de ikke har lært noe om lesing i naturfag Læreren deres sier i intervju at hun arbeider med lesing også i naturfag Våre observasjoner: ” Læreren startet timen med å introdusere arbeidsplanen for de neste to ukene. Her skulle elevene arbeide med å repetere stoff i læreboka, og læreren minnet elevene om ”noe vi har snakket om før”, nemlig å se på overskriftene, se på bildene, sammendraget, tenke og huske i forhold til hva teksten handlet om, tegne til det de leste.” Framtida nå - les og forstå!

19 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

20 Framtida nå - les og forstå!
Poeng Lesing er noe elevene mener å ha lært om i norskfaget Det er ikke selvsagt for elevene at det de har lært i norsk på barnetrinnet har relevans for naturfag på ungdomstrinnet Lesing må arbeides med hele tiden. Modellering og automatisering Elevene gjenkjenner ikke lærernes strategier Skjelbred/Aamotsbakken HiVe 2008 Framtida nå - les og forstå!

21 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

22 Andre undersøkelser: De færreste elevene
Framtida nå - les og forstå! Andre undersøkelser: De færreste elevene Reflekterer over hva teksten handler om, og hva de vet fra før Får oversikt over teksten (ser på bilder, nøkkelord, overskrifter, blar gjennom kapittelet) Stiller spørsmål ved formålet (Mortensen- Buan 2006: 170) Framtida nå - les og forstå!

23 Hva er altså strategier for å lese fagtekster?
Det er ulike MÅTER å lese på! Framtida nå - les og forstå!

24 Hva kan dere som foresatte bidra med?
Framtida nå - les og forstå! Hva kan dere som foresatte bidra med? Det skal vi lage foreldrebrosjyre om! Det skal vi invitere til foreldrekurs om! Det skal vi snakke om på foreldremøter og i foreldresamtaler! Det skal vi veilede dere på! Framtida nå - les og forstå!

25 Til å begynne med: Bli lesedetektiver sammen med barna deres!
Spør etter: Hva handler teksten om? Hva skal du lære av/gjøre med denne teksten? Hva vet du fra før? Hvordan er teksten skrevet? Hva sier overskriftene? Nøkkelord: Er det noen ord i kursiv (skrå skrift)? Forteller bildene noe? Framtida nå - les og forstå!

26 Framtida nå - les og forstå!
Hvilken lesestrategi bør modelleres før elevenes inngang til denne teksten? Hva lærer vi av å se på bildet? Hva kan vi lære av å lese i de små boksene? Hva skal læres? Er det nødvendig å lese alt? Framtida nå - les og forstå!

27 Framtida nå - les og forstå!
Våre barn skal lese for å lære – for voksenlivet! Framtida nå - les og forstå!


Laste ned ppt "Framtida nå – les og forstå!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google