Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOGNITIV LÆRINGSPSYKOLOGI Kognitive funksjoner : Persepsjon, tolking, forståelse, hukommelse, anvendelse, gjenkalling, glemsel, tenking, problemløsning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOGNITIV LÆRINGSPSYKOLOGI Kognitive funksjoner : Persepsjon, tolking, forståelse, hukommelse, anvendelse, gjenkalling, glemsel, tenking, problemløsning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOGNITIV LÆRINGSPSYKOLOGI Kognitive funksjoner : Persepsjon, tolking, forståelse, hukommelse, anvendelse, gjenkalling, glemsel, tenking, problemløsning, nysgjerrighet, intellekt og intelligens (som alle er mentale prosesser).

2 KOGNITIV LÆRINGSPSYKOLOGI Man forkastet det assosiative læringssynet, det som også kalles mekanisk. Tollman Piaget Vygotsky Bruner Gagnè..og mange flere

3 Vi mennesker er dømt til alltid å være på jakt etter det som gir mening, det som gir sammenheng. Vi er aktive, vi er nysgjerrige og vi styres av indre motivasjon.

4 Hvilke spørsmål er det da kognitivisten prøver å besvare? Jo: 1.Hva skjer når vi tar imot inntrykk utenfra (sansning + persepsjon) 2.Hvordan organiserer vi kunnskapen? 3.Hva er det som skjer når vi husker og tenker og lærer? 4.Hvordan løser vi problemer? 5.Hva er intelligens?

5 Roar Enghs definisjon av intelligens: Intelligens er betegnelse på en generell evne til å utfre oppgaver og kompliserte operasjoner og evnen til å løse problemer. Denne evnen kjennetegnes ved at den ikke finnes og at den derfor ikke lar seg måle på noen intelligenstest

6 Hukommelse Hva gjør at vi glemmer? Hva særpreger en klisterhjerne? Hva sitter man igjen med etter å ha lært noe?

7 Tretrinnsmodellen Sanseregister: ytre sansedata overføres til et sanseregisteret hvor inntrykkene registreres uten at de blir tolket eller bearbeidet Korttidsminne (KTM): sansene omformes og blir overført til det første ”lageret”. Registrert informasjon beholdes i ca. 15-30 sek. Langtidsminne (LTM): frigjør plass for KTM. Informasjon må kodes før den lagres her. Kapasiteten er uendelig stor, og informasjon blir lagret for alltid.

8 Sanse- register KTM LTM Syn Hørsel Lukt Smak Berøring Glemt Repetisjon Opp- merk- som- het

9 Arbeidsminnet (Les setningene og ordene med store bokstaver èn gang. Familien min og vennene mine har arbeidet på gården i mange år. PRIKK Ettersom rommet var varmt, gikk Bob ut for å får frisk luft. SPOR Vi var fem kilometer ute på sjøen da vi mistet landet av sikte. BAND -Anita Woolfolk

10 En revidert informasjonsmodell Tretrinnsmodellen ble revidert i 1968. Den har den samme lagerinndelingen, men har også dellager (visuell hukommelse, språk, auditiv hukommelse, tidsoppfatning osv.) Lynrask gjenkjenning mellom sanseregister og LTM Filtrering for å hindre overstimulering

11 Visuelt ________ Auditivt ________ Berøring ________ ----- Sanseregister STIMULISTIMULI Sentral Arbeids- enhet Ferdighets- minne Kognitivt minne ________ Episodisk ---------- Semantisk Korttidsminne Langtidsminne

12 Attribusjon (vår forklaring på hvorfor vi gjorde som vi gjorde) Unnskyldninger – bortforklaringer. Skylder på ytre forhold Jeg kan ikke bedre – jeg er sånn Dette kan vi analysere til å dreie seg om tre perspektiver på attribusjon: 1. lokalisering (ytre eller indre forhold) 2. stabilitet (kan årsaken endre seg, eller vil det være slik bestandig) 3. kontrollerbarhet – har jeg kontroll over årsaken (innsats)

13 Gestaltpsykologi Gestaltpsykologene var opptatt av at vi husket meningsfulle helheter, at hukommelsen vår fungerte slik at den ikke lagret enkeltopplysninger, men satte sammen alt til meningsbærende sammenhenger.

14 Bente Elisabeth Finserås:

15

16 Konstruktivisme: Dette er teoretikere som, for å sette det litt på spissen, mener at det fins ikke noe vi kan kalle for kunnskap utenfor kroppen vår. Kunnskap skapes i hjernen. Kunnskap oppstår når vi er aktive, når vi bygger med klosser eller lager blomsterkranser, når vi fanger mus eller løser problemer. Konstruktivistene sier at kunnskap oppstår når vi prøver å forstå den ytre verden, når vi forsøker å sette sammen inntrykk til et forståelig hele. Når vi skaper sammenhenger/helheter. Alle mennesker konstruerer dermed sin egen kunnskap (i sin egen hjerne). L-97’s matematikkplan er f.eks. opptatt av at barn skal eksperimentere, finne ut nye ting, at de skal undersøke virkeligheten og få stimulert sin nysgjerrighet til å finne ut av ting. Dette er konstruksjonisme

17 OPPGAVE: Hva er kunnskap? Hvor kan vi finne kunnskap? Hvordan skaffer vi oss den? Er det mulig å lære bort?


Laste ned ppt "KOGNITIV LÆRINGSPSYKOLOGI Kognitive funksjoner : Persepsjon, tolking, forståelse, hukommelse, anvendelse, gjenkalling, glemsel, tenking, problemløsning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google