Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intelligens og intelligensutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intelligens og intelligensutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Intelligens og intelligensutvikling
Etter Bunkholdt Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

2 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Vår første test Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

3 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Vår andre test Fortell meg, hva paraply Hva er likheten mellom en telefon og en radio? Hvorfor har vi stortingsvalg? Eli, Rita og Linda er 42 år til sammen. Rita er fem år mer enn Eli og to år mindre enn Linda. Hvor gamle er de? Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

4 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Vår tredje test Plasser disse bildene slik at det blir en ordentlig historie av det Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

5 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Difinisjoner ? Er intelligens problemløsningsferdigheter Er det verbale ferdigheter Er det praktiske ferdigheter Er det motivasjon og sosiale ferdigheter Er IQ det vi måler på IQ-tester Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

6 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Ulike definisjoner Innen psykometri sier en at Intelligens består av en generell faktor, G-faktor, som alle handlinger springer ut i fra og noen spesielle evner som kalle s-faktor Andre vektlegger kognitive stiler som konvergent tenkning (samlende - ser en løsning) eller divergent tenkning (som sprer seg - ser flere løsninger) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

7 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Kognitive stiler Feltavhengige og feltuavhengige Jenter styres mer av venstre hjernehalvdel De er mer verbale Gutter styres mer av høyre hjernehalvdel De er mer handlende Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

8 Infomasjonsbearbeidingsmodeller Mange intelligenser
Howard Gardner Språklig/lingvistisk intelligens Logisk/matematisk intelligens Romlig/spatial intelligens Kroppslig/kinestetisk intelligens Musikalsk intelligens Interpersonlig intelligens Intrapersonlig intelligens Naturalistisk intelligens Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

9 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Komponentmodellen Sternbergs triarkiske modell tenkning og mentale prosesser som ligger til grunn for intelligent handling kontekst, erfaringer med omgivelsene tilpasning til nye omgivelser og erfaringer i det daglige Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

10 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Arv og miljø Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

11 Intelligens og stabilitet
Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

12 Intelligenstester – Wisc-r
Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

13 Intelligenstester - Leiter
Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

14 Intelligenstester - Raven
Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

15 Intelligens - normalfordeling
a – normalforde lingskurven b – prosentiler c – stanineskårer (prøveklasser) d – IQ utfra Wechsler e - Delskårer hos Wechsler Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen


Laste ned ppt "Intelligens og intelligensutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google