Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Intelligens og intelligensutvikling Etter Bunkholdt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Intelligens og intelligensutvikling Etter Bunkholdt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Intelligens og intelligensutvikling Etter Bunkholdt

2 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 2 Vår første test

3 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 3 Vår andre test •Fortell meg, hva paraply •Hva er likheten mellom en telefon og en radio? •Hvorfor har vi stortingsvalg? •Eli, Rita og Linda er 42 år til sammen. Rita er fem år mer enn Eli og to år mindre enn Linda. Hvor gamle er de?

4 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 4 Vår tredje test •Plasser disse bildene slik at det blir en ordentlig historie av det

5 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 5 Difinisjoner ? •Er intelligens problemløsningsferdigheter •Er det verbale ferdigheter •Er det praktiske ferdigheter •Er det motivasjon og sosiale ferdigheter •Er IQ det vi måler på IQ-tester

6 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 6 Ulike definisjoner •Innen psykometri sier en at Intelligens består av en generell faktor, G-faktor, som alle handlinger springer ut i fra og noen spesielle evner som kalle s-faktor •Andre vektlegger kognitive stiler som konvergent tenkning (samlende - ser en løsning) eller divergent tenkning (som sprer seg - ser flere løsninger)

7 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 7 Kognitive stiler •Feltavhengige og feltuavhengige •Jenter styres mer av venstre hjernehalvdel De er mer verbale •Gutter styres mer av høyre hjernehalvdel De er mer handlende

8 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 8 Infomasjonsbearbeidingsmodeller Mange intelligenser Howard Gardner •Språklig/lingvistisk intelligens •Logisk/matematisk intelligens •Romlig/spatial intelligens •Kroppslig/kinestetisk intelligens •Musikalsk intelligens •Interpersonlig intelligens •Intrapersonlig intelligens •Naturalistisk intelligens

9 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 9 Komponentmodellen Sternbergs triarkiske modell •tenkning og mentale prosesser som ligger til grunn for intelligent handling •kontekst, erfaringer med omgivelsene •tilpasning til nye omgivelser og erfaringer i det daglige

10 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 10 Arv og miljø

11 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 11 Intelligens og stabilitet

12 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 12 Intelligenstester – Wisc-r

13 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 13 Intelligenstester - Leiter

14 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 14 Intelligenstester - Raven

15 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 15 Intelligens - normalfordeling a – normalforde- lingskurven b – prosentiler c – stanineskårer (prøveklasser) d – IQ utfra Wechsler e - Delskårer hos Wechsler


Laste ned ppt "Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Intelligens og intelligensutvikling Etter Bunkholdt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google