Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om voksenpedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om voksenpedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om voksenpedagogikk

2 Alle elever har behov for:
Mestringsfølelse Suksess Å komme videre Å bli satt krav til Å bli trodd på (Smith) Hva med voksne? Hvordan gi reell vurdering som støtter disse behovene for alle typer elever?

3 Fins det egne utfordringer og muligheter for voksenlæreren?

4 Voksenpedagogikk (Knowles)
Selvstyring Erfaringer Umiddelbar anvendelse (problemsentrert) Utnytte sitt eget potensiale (indre motivasjon)

5 1. Selvstyring Å gjennomføre personlige læringsprosjekter:
Klarlegge læringsbehov Formulere læringsmål Finne læringsressurser Velge og bruke passende læringsstrategier Vurdere læringsutbyttet (eks Hattie) Skal ikke læreren gjøre noe som helst?

6 2. Erfaringer Erfaring som tveegget sverd:
Erfaringene er den voksnes levende lærebok (Lindeman) Den voksne ER sine erfaringer Skillet mellom person og erfaringer er svakt Erfaring som tveegget sverd: God plattform for videre læring Gjenmurte tanke- og handlingsmønstre (Loeng mfl. 2001)

7 Erfaringsabsolutering
” Dette kan jeg, så kom ikke her og fortell meg noe annet” Hvordan kan læreren møte dette?

8 3. Umiddelbar anvendelse
Voksne ønsker at læringen raskt skal kunne omsettes i praksis – lærer ikke for framtiden Hvordan møter voksenlæreren denne utfordringen?

9 4. Om indre motivasjon To ulike målsetninger for læring
Ytelsesorientert Opptatt av læring for læringens skyld Utholdende ved alle utfordringer Bruker mye tid på oppgavene Knytter prestasjoner til innsats Effektive læringsstrategier Stor tro på at oppgaven kan mestres Prestasjonsorient Lærer for å bevise hva de kan – sosial sammenlikning Lite utholdenhet ved utfordringer Ønsker suksess med minst mulig innsats Knytter prestasjoner til evner Sårbare og går lett i forsvar når de mislykkes Best å mislykkes pga manglende innsats

10

11 Sosiale roller Kombinasjon av sosiale forventninger og personlige verdier Utvikling av sosiale roller er viktig drivkraft for læring – det er et mål å kunne møte utviklingsoppgaver i de ulike rollene Arbeidstaker Ektefelle Forelder Barn av aldrende foreldre Kamerat/venninne Fritidsbruker

12

13 Hva er læring? Å øke sin kunnskap? Å huske?
Å tilegne seg fakta, prinsipper osv som man husker og/eller kan anvende praktisk? Å omforme informasjon til prinsipper, ideer eller framgangsmåter? En tolkningsprosess som sikter mot å forstå virkeligheten?

14


Laste ned ppt "Om voksenpedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google