Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og læring Oppgave i pedagogikk skrevet av Nina MA Eilevstjønn team A1A, Hive - 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og læring Oppgave i pedagogikk skrevet av Nina MA Eilevstjønn team A1A, Hive - 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn og læring Oppgave i pedagogikk skrevet av Nina MA Eilevstjønn team A1A, Hive - 2004

2 Læring / hukommelse  Vil man studere læring, må man også studere hukommelse  Men hva er hukommelse?  Læring og hukommelse har tre gjensidig avhengige aspekter: Lagring (Retensjon) Gjenhenting (Retrieval) Innlæring (Encoding)

3 Informasjonsbehandlingsteori  Hjernen og datamaskinen - to retninger  Hjernen kan LIGNE en datamaskin  Hjernen ER en datamaskin  Den kognitiv-vitenskaplige tilnærmingen  Hva gir denne teorien oss?

4 Hjernen som datamaskinen  Forskjellige lager  Kortidsminne  Langtidsminne  Koding av informasjon  For lagring  Dette kan trekkes helt ned på nerveimpulsnivå

5 Korttidsminnet (KTM)  I datamaskinen  Kalles ofte arbeidsminne  Raskeste form for lagring  Det som er lagret her forsvinner om man slår av strømmen  Mindre kapasitet enn langtidsminnet

6 Langtidsminnet (LTM)  I datamaskinen  Permanent lagring  Større kapasitet enn korttidsminnet  Tregere enn korttidsminnet

7 Koding av informasjon  Datamaskinen gjør om våre tastetrykk til elektriske impulser  Vi koder det vi lagrer slik at vi kan hente det fram igjen  Jo bedre koding, jo lettere blir det å gjenhente informasjonen.

8 Figur - Tretrinnsmodellen Sanse- register KTMLTM Syn Hørsel Lukt Smak Berøring  KTM - korttidsminne  LTM - langtidsminne  Opp. - oppmerksomhet  R - repetisjon Glemt Opp. R

9 Figur - Revidert modell Sanse- register KTMLTM Syn Hørsel Lukt Smak Berøring Glemt Opp. R

10 Modellen i praksis  Oppmerksomhet og konsentrasjon nødvendig for læring  Ikke lange økter med det samme type stoff  Hyppige pauser for å fordøye stoffet

11 Modellen i praksis  Det er viktig å tenke på elevenes indre læringsprosesser når vi vil gjennomføre vanlig klasseromsundervisning.  Lærerplaner sier noe slikt som at undervisningen skal være tilpasset elevens forutsetninger.

12 Svakheter ved denne teorien  Sier ikke noe om hvordan informasjonen lagres  Tar heller ikke høyde for det sosiale aspektet ved læring  Tar ikke høyde for om følelseslivet påvirker læringen/lagringen

13 Hva jeg har utelatt  Jeg sier ikke noe alle paralleller man kan trekke mellom datamaskin og mennesket  Glemsel, hva det går ut på i denne teorien

14 Kilder  ”Læring - i sosial, kognitivt og sosialt- kognitivt perspektiv” en artikkelsamling av Ivar Bråten (red.), utgitt av Cappelen Akademisk Forlag i 2002  ”Læring - Teori og prinsipper for læring” av D.C. Phillips og Jonas F. Soltis, utgitt av Abstrakt forlag AS - portalserien, Norsk utgave fra år 2000  ”Læring og utvikling – Det pedagogiske oppdraget” av Harald Rørvik, utgitt av Universitetsforlaget AS i 1994  ”Elevens verden – Innføring i pedagogisk psykologi” av Gunn Imsen, utgitt av Universitetsforlaget 5. opplag i 2003. 3. utgave.


Laste ned ppt "Barn og læring Oppgave i pedagogikk skrevet av Nina MA Eilevstjønn team A1A, Hive - 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google