Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for nettverksarbeidet ASSS-kommunene - September 2006 Jan Aarak, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for nettverksarbeidet ASSS-kommunene - September 2006 Jan Aarak, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for nettverksarbeidet ASSS-kommunene - September 2006 Jan Aarak, KS

2 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Videreføre KOSTRA-analyse (ressursinnsats, dekningsgrad m.v.) Arbeide fremover for å få med kvalitetsindikatorer Målt kvalitet Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet Et utviklingsarbeid som følger KS eff.nettverksmodellen

3 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Nettverks-prosesser Leveranse til ASSS-rapportenLeveranse til SSB KOSTRA-analyse5 indikatorer til tjenesteprofilInnspill på forbedringer i KOSTRA Innspill på definisjoner og datainnsamlingen i rapporteringsskjemaene Målt kvalitet 3-5 kvalitetsindikatorer til tjenesteprofil Innspill til SSB-prosessen, via kommunerepresentantene *utvikle indikatorer *vurdere hva som skal i rapporten Opplevd kvalitet Skolenettverket: Elevudersøkelsen - *samle inn undersøkelseneAndre: Hovedindeks? *vurdere om det skal i rapporten Medarbeidertilfredshet 1)Hovedindeks - Sykefravær 1) Sum kommune (på sikt sektorvis) - Initiere forskningsprosjekterFOU-forslag ønskes - Erfaringsutveksling/beste praksis - - 1) Medarbeidertilfredshet og sykefravær foreslås utarbeidet av folk fra sentralt hold i kommunene (personal/HMS-avd.)

4 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005

5 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Høst 06 Stavanger Oslo Drammen

6 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 ASSS Fokus 2006 ift fagnettverkene Vår: Nettverksgruppene vil gjennomgå Kostra- resultatene, velge ut indikatorer for hovedrapporten, og jobbe frem indikatorer for objektiv målt kvalitet Høst: Samling med fokus på kvalitet/resultater. Resultat sett i sammenheng med ressursinnsats Programkomiteen jobber med forankring i egen kommune ( inkl evt deltagere i KOSTRA/SSB-arb.gr ) Programkomiteen nedsetter arbeidsgruppe(r) som kan sammenstille sykefravær og medarbeidertilfredshet.

7 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Uke 49 Uke 47 18. Jan 07

8 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Barnehage 21 – 22. mars i Fredrikstad  23 deltagere fra ASSS + SSB

9 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 PLO 4 – 5. april 06 i Tromsø  29 deltagere fra ASSS

10 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Nettverkssamling PLO, 30 – 31.05.05

11 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Skole – 3 -4. april 06 i Tromsø  30 deltagere fra ASSS  Utfordringsnotatet var OK  må komme tidligere neste gang slik at man kan forberede seg bedre. Evalueringsskjemaene kom vekk – dei fleste opplevde samlinga nyttig

12 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Sosialtjeneste 9 -10. mai 06 i Oslo  44 deltagere, 32 fra ASSS + NAV, SHdir, SSB, KRD

13 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Byggesak 30 – 31. mai 06 i Tromsø  14 deltagere fra kommunene

14 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Barnevern 14. og 15.06.06 på Fornebu  33 deltagere, 24 fra ASSS + BLDep, BUFDir, SSB, KS

15 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Barnevern - evaluering 14 – 15. juni 2005

16 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Kommunehelse 15-16. juni 06 Stavanger 38 deltakere, 33 fra ASSS + SHdir og KS

17 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Nettverksarbeid, høsten 2005. Hovedutfordringer:  Kvalitetsindiktorer – målt kvalitet  SSB/KOSTRA-grupper  SHdir  Udir  Brukertilfredshet – opplevd kvalitet  Udir  www.bedrekommune.no www.bedrekommune.no  Sammenstilling av egne undersøkelser  Medarbeidertilfredshet– opplevd kvalitet  www.bedrekommue.no www.bedrekommue.no  Sammenstilling av egne undersøkelser

18 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 ASSS Aktivitet- og møteplan 06-07

19 KS Effektiviseringsnettverkene Status september 2006

20 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 KS Effektiviseringsnettverkene - status nye verktøy - Psykisk helse (legges ut 1.oktober), demens og utviklingshemming (vinter 06/07) SFO. Endelig utkast foreligger nå. Skal ferdigstilles av ekstern rådgiver før pilotering. Revisjon av barnehage og PLO

21 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 KS Effektiviseringsnettverkene status 2005-2006 PLO: 37 nettverk i 2005 brukerundersøkelser og forbedring, ca 15 nettverk hittil i 2006 Skole: 28 nettverk i 2005, ca 14 nettverk i 2006 Medarbeiderundersøkelser: 42675 ansatte svart i 2005, og hittil i 2006 18609 Barnehage: 10 nettverk i 2005, ca 13 nettverk i 2006 Sosial: 3 nettverk i 2005, ca 7 nettverk i 2006 Barnevern: 6 nettverk i 2006 Byggesak: 1 nettverk i 2005 Virksomhetsstyring: 6 nettverk i 2006 Kommunehelse: 10 kommuner (ASSS) Kultur: 10 kommuner (ASSS) Bruk av bedrekommune i 2005: 160 nettverkskommuner, 205 medlemskommuner

22 KS Effektiviseringsnettverkene Presentasjon | 2005 Eff.nettverkenes konsept revideres: Grunnpakke: Kostra-analyser + brukerundersøkelser Oppfølgingspakker: (eks.) - Utvikling av kommunens styringssystem - Brukerdialog (særlig fokus sosial) - Kvalitetsavtaler med staten (Barnevern, Helse- og omsorg og Skole) - Kostra-analyser: gjøre kommunen i stand til å gjøre gode analyser selv, og bruke Kostra mer, som styringsverktøy - IPLOS faktaark – nytt i 2007. Styringsdata på kostnader og tilgjengelighet mellom ulike brukergrupper (diagnoser) - Forsvarlig system for kvalitetssystem i skolen - Medarbeiderkartlegging og dialog med ansatte


Laste ned ppt "Status for nettverksarbeidet ASSS-kommunene - September 2006 Jan Aarak, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google