Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik arbeider KS Akershus og Østfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik arbeider KS Akershus og Østfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik arbeider KS Akershus og Østfold
Signe Pape, Regiondirektør Dette er en tittelside. KS Omstilling og konkurranse

2 Året rundt i KS Akershus og Østfold - fylkesstyrer og rådmannsutvalg
Interessepolitikk (8-tallsløyfa)/utviklingsarbeid 4-5 møter i hvert fylkesstyre og Rådmannsutvalg, i forkant av konsultasjonsmøter/bilaterale møter Høstkonferanser m/fylkesmøter Strategikonferanser (1.-2.mars i Akershus) Informasjonsmøter etter tariffoppgjør i juni Aktiviteter initiert av fylkesstyret, RU styret, adm. i KS Akershus (ordførerkurs, NAV-utv.verksted, mv) Aktiviteter initiert av KS sentralt (styrekurs, helsefagarbeider, effnettverk, mv) 8-tallssløyfa Høstkonferanser/Strategikonferanser Årlige konferanser – høst og vår Tema spenner vidt og tar opp tema som er av høy interesse for medlemmer/KS. strategikonferanser ofte saker hvor KS har behov for å sikre god medlemsforankring (forestående lønns- og tariffforhandlinger) KS Omstilling og konkurranse

3 Administrasjon KS Akershus/Østfold:
Felles adm, men fylkesstyre/RU for hvert fylke Regiondirektør Signe Pape Strategisk rådgiver Nils Petter Wiik Rådgiver Katrine Nikolaisen Rådgiver Morten Oppegård Rådgiver Hanne Kjensli Moe Konsulent Mari Rosenkrantz-Olsen KS Omstilling og konkurranse

4 Hovedfokus 2012 Arbeide for økte økonomiske ressurser til kommunene i Akershus Samhandlingsreformen Sette spesielt fokus på arbeidsgiverpolitikk for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse Følge opp skoleeiers ansvar Bidra til økt kompetanse om arbeidsgiverrolle/arbeidsgiverpolitikk i kommunene Tjenesteutvikling - nettverksarbeid KS Omstilling og konkurranse

5 Fokus i 4-års perioden Interessearbeid(inntektssystemet, levekårsutfordringer) Regional utvikling/styringsutfordringer i hovedstadsregionen (samferdsel, vei/tog) Arbeidsgiver (tariff/forhandlinger, IA, personalnettverk, mye kurs/konferansevirksomhet) Lokaldemokratiutvikling(eget prosjekt KS/KRD, FVP, politisk arb.giverrolle) Utdanning (Arbeidsutvalg, GNIST, NY GIV og veilederkorpset) KS Omstilling og konkurranse

6 4-års perioden – forts. NAV-etablering (målekort, utv.verksted)
Helsesatsing (info, kontaktmøte, overordn.samarb.utvalg) Effektiviseringsnettverk/tjenesteutviklingsarbeid (barnevern, barnehage, skole, NAV, mv) Klima/energi (Sårbarhet/tilpasning) Trygghet i det offentlige rom (MC-kriminalitet, Politireformen) KS Omstilling og konkurranse

7 Litt reklame Nøkkeltallsrapporter (skole, PLO, barnevern, barnehage – sammenligne egne resultater med andre) Stat-kommune hefte (FoU-prosjekter i KS-regi) De faste møtene –regjeringen/KS, 2011) Folkevalgtprogrammet 2012 (skreddersøm) Kurs for ordførere og varaordførere i Akershus/Østfold 16. og 17.januar 2012 Kurs for nye fylkesstyrer ( jan)(1.-2.feb) Kommunedagene/Landstinget ( feb) Nøkkeltallsrapporter for skole, barnehage, barnevern, PLO i Akershus 2010 for skole, pleie- og omsorg, barnevern og barnehage for våre fylker. Hensikten med slike fylkesoversikter er bla; gi alle kommuner innsikt i eget nivå på nøkkeltallstallene sammenlignet med snittet for landets kommuner gi KS-regionene et grunnlag for dialog om tjenestenivå med enkeltkommuner Stat-kommune heftet FoUer gjennom en periode som tar opp forholdet stat/kommunesektor Konsultasjonsnotat KURS FOR ORDFØRERE OG VARAORDFØRERE I AKERSHUS OG ØSTFOLD Roller, samarbeid og media Kursledere: Morten Strand (tidligere ordfører i Asker og Arne Øren (tidligere fylkesordfører i Østfold) Bindende påmelding (lenke) innen 15. desember 2011. Folkevalgtprogrammet. Har nådd langt flere av de store kommunene enn tidligere.  Dette målet blir derfor nådd, i tillegg vil vi i løpet av februar 2012 sannsynligvis også nå målet om minst 80 % deltakelse i folkevalgtprogrammet KS Omstilling og konkurranse

8 12. – 14. februar 2012, Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo


Laste ned ppt "Slik arbeider KS Akershus og Østfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google