Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik arbeider KS Akershus og Østfold Signe Pape, Regiondirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik arbeider KS Akershus og Østfold Signe Pape, Regiondirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik arbeider KS Akershus og Østfold Signe Pape, Regiondirektør

2 Året rundt i KS Akershus og Østfold - fylkesstyrer og rådmannsutvalg •Interessepolitikk (8-tallsløyfa)/utviklingsarbeid •4-5 møter i hvert fylkesstyre og Rådmannsutvalg, i forkant av konsultasjonsmøter/bilaterale møter •Høstkonferanser m/fylkesmøter •Strategikonferanser (1.-2.mars i Akershus) •Informasjonsmøter etter tariffoppgjør i juni •Aktiviteter initiert av fylkesstyret, RU styret, adm. i KS Akershus (ordførerkurs, NAV-utv.verksted, mv) •Aktiviteter initiert av KS sentralt (styrekurs, helsefagarbeider, effnettverk, mv)

3 Administrasjon KS Akershus/Østfold: •Felles adm, men fylkesstyre/RU for hvert fylke •Regiondirektør Signe Pape •Strategisk rådgiver Nils Petter Wiik •Rådgiver Katrine Nikolaisen •Rådgiver Morten Oppegård •Rådgiver Hanne Kjensli Moe •Konsulent Mari Rosenkrantz-Olsen

4 •Arbeide for økte økonomiske ressurser til kommunene i Akershus •Samhandlingsreformen •Sette spesielt fokus på arbeidsgiverpolitikk for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse •Følge opp skoleeiers ansvar •Bidra til økt kompetanse om arbeidsgiverrolle/arbeidsgiverpolitikk i kommunene •Tjenesteutvikling - nettverksarbeid Hovedfokus 2012

5 Fokus i 4-års perioden •Interessearbeid(inntektssystemet, levekårsutfordringer) •Regional utvikling/styringsutfordringer i hovedstadsregionen (samferdsel, vei/tog) •Arbeidsgiver (tariff/forhandlinger, IA, personalnettverk, mye kurs/konferansevirksomhet) •Lokaldemokratiutvikling(eget prosjekt KS/KRD, FVP, politisk arb.giverrolle) •Utdanning (Arbeidsutvalg, GNIST, NY GIV og veilederkorpset)

6 4-års perioden – forts. •NAV-etablering (målekort, utv.verksted) •Helsesatsing (info, kontaktmøte, overordn.samarb.utvalg) •Effektiviseringsnettverk/tjenesteutviklingsarbeid (barnevern, barnehage, skole, NAV, mv) •Klima/energi (Sårbarhet/tilpasning) •Trygghet i det offentlige rom (MC-kriminalitet, Politireformen)

7 Litt reklame •Nøkkeltallsrapporter (skole, PLO, barnevern, barnehage – sammenligne egne resultater med andre) •Stat-kommune hefte (FoU-prosjekter i KS-regi) •De faste møtene –regjeringen/KS, 2011) •Folkevalgtprogrammet 2012 (skreddersøm) •Kurs for ordførere og varaordførere i Akershus/Østfold 16. og 17.januar 2012 •Kurs for nye fylkesstyrer (26.-27.jan)(1.-2.feb) •Kommunedagene/Landstinget (12.-14.feb)

8 12. – 14. februar 2012, Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo


Laste ned ppt "Slik arbeider KS Akershus og Østfold Signe Pape, Regiondirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google