Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannsmøte, ASSS-samarbeidet Rica Park Hotel Drammen 07– 08.09.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannsmøte, ASSS-samarbeidet Rica Park Hotel Drammen 07– 08.09.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannsmøte, ASSS-samarbeidet Rica Park Hotel Drammen 07– 08.09.2006

2 Dagsorden Torsdag 7.09.06 10.00Åpning v/ leder Nils Fredrik Wisløff 10.10Nytt fra KS og Kommunesektorens utfordringer v/adm.dir. Olav Ullern, KS 11.00 Nettverkene - mer enn læringsarena. Fra læring til effektivisering og forbedring i den enkelte kommune. v/dir. Gudrun H Grindaker /dir. Kjell Torgeir Skjetne 12.00 Lunsj 13.00 Status ASSS v/Trond Julin, formann i Programkomiteen * Programkomiteen * Bestillingen til KS 2006 * Nettverkene, status v/Jan Aarak, KS 14.00 * ASSS Hovedrapport v/Trond Hjelmervik-Hansen og Jan Aarak, KS 16.30 Kaffe, rundstykker og beinstrekk 17.00 – 18.00 Drammen – byen/kulturen/mulighetene 19.30 Middag – restaurant "C´est La Vie"(Union Brygge) – 2.etg.

3 Dagsorden fredag 8.09.06 09.00Kommuneutfordringer 2007 v/sjefsøkonom Per Richard Johansen, KS Dialog 10.30Avtale med KS 2006 Avtale med KS 2007 – 2008 Valg ASSS 2007 – 2008 Oppsummering og avslutning 12.00 Lunsj

4 ASSS – hva står det for? A ggregerte S tyringsdata for S amarbeidende S torkommuner Historikk: lOpprinnelig samarbeidet etablert 1986 => 20 års jubileum lAgderforskning som faglig samarbeidspartner lOslo har kommet inn i samarbeidet nå (Skien gikk ut i 2002) lHovedfokus: sammenstilling/analyse av styringsdata på aggregert nivå lBeslutning om videreføring og utvidelse av samarbeidet i september 2004 NB! NB! ASSS-samarbeidet presenteres på egen nettside på KS`hjemmeside

5 Hovedstruktur

6 Programkomiteen Programkomiteen har ansvaret for: lprogram og innkalling til årlig møte i rådmannsutvalget lutarbeide forslag til årlig aktivitetsplan lutarbeide en kort årsrapport om aktiviteten i ASSS lå forestå bestillinger til interne arbeidsgrupper på vegne av rådmannsutvalget lutarbeide en sammenstilling/analyse av utvalgte KOSTRA-data for de 10 kommunene l bestilling av eksterne tjenester/anbud i den grad aktiviteten krever dette lnettverkssamarbeidets budsjett og regnskap

7 ASSS Programkomiteen ASSS-samarbeidet Oversikt medlemmer og KS-representanter per august 2006 KommuneDeltakerStilling FredrikstadAnne SkauØkonomisjef Bærum Trond Julin (leder) Randi Brekke Direktør Spesialrådgiver OsloSigbjørn IversenSpesialrådgiver DrammenAud Norunn StrandØkonomisjef KristiansandTerje FjellvangØkonomirådgiver SandnesSidsel HaugenSeniorrådgiver StavangerErling BroxRådgiver BergenElin KarlsenRådgiver TrondheimHans Ole RolfsenSpesialrådgiver TromsøStig JensenØkonomisjef KSTrude AndresenFagsjef KSRune ByeFagleder KSTrond Hjelmervik-HansenRådgiver KSJan AarakRådgiver

8 Status for nettverksarbeidet i dag: Videreføres som fast del av KS sin virksomhet. Koordineres av KS lPleie og omsorg  10 kommuner lSkole  10 kommuner lBarnevern  10 kommuner lSosiale tjenester  10 kommuner lByggesak  6 kommuner (Drammen, Bergen, Tromsø, Trondheim, Kristiansand og Sandnes ++) lBarnehage  10 kommuner lKommunehelse  10 kommuner lKultur  10 kommuner

9 Grupper arbeidsgrupper: Det var etablert 3 arbeidsgrupper: Barnehager, • Barnehager, ble koordinert av Trondheim Kultur, • Kultur, ble koordinert av Fredrikstad Kommunehelse, ble • Kommunehelse, ble koordinert av Bærum • fikk/får nettverksstatus i 2006 Makrogruppe: Makrogruppe: Alle kommunene deltar, i hovedsak samme deltakere som er med i programkomiteen Ad hoc utvalg: Ad hoc utvalg: * Medarbeidere – egen samling * Metode/effektivisering, Sandnes og Bærum * Hovedrapport, Oslo og Trondheim * FOU – PLO kostnadsbilder

10 Prioriterte områder for ASSS-samarbeidet i 2005 – 06, forts. lEffektiviseringsnettverk og arbeidsgrupper zPK skal følge opp arbeidet i nettverkene zPK skal koordinere internt i kommunene zPK skal involvere seg i arbeidet med styringsindikatorer på enhetsnivå lMetoder for effektivisering zArbeidsgruppe zSammenheng med utvikling og bruk av styringsindikatorer lMakrogruppa zKonsernregnskap zNetto driftsresultat zFøring av pensjonsutgifter z Selskapsskatt zHusleieproblematikken – egen arbeidsgruppe

11 Styringsutfordringer KOSTRA-modellen ProduktivitetBehovsdekning (Kvalitet) Prioritering Dekningsgrader Fürst og Høverstad ANS Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere Prioritering: Styrer vi ressursinnsatsen mot de prioriterte målgrupper? Dekningsgrad/tilgjengelighet: Når vi fram til de riktige brukerne i målgruppen? Produktivitet: Produserer vi tjenestene kostnadseffektivt? Målt og opplevd kvalitet: Er tjenestene tilpasset brukernes behov?

12 Rådmannsmøte 07. og 08.09.2006 Prioriterte områder for ASSS-samarbeidet i 2006 lUtvikling av KOSTRA-rapporten/ASSS Hovedrapport zArbeidsgruppe som presenterer forslag i desember 05 zUtvikling av KOSTRA-rapport/nøkkeltallsanalyse m fokus på: l Hvilke målgruppe rapporten skal utvikles i forhold til l Innhold i rapporten l Hvordan rapporten skal utvikles med tanke på best mulig bruksverdi l Prosess og arbeidsform knyttet til utvikling av rapporten zRapporten skal suppleres med kvalitetsindikatorer på utvalgte tjenesteområder zVurdere å utvikle egne delrapporter zFokusere særlig på aktuelle utviklingsområder

13 Prioriterte områder for ASSS-samarbeidet i 2005 – 06, forts. Utvikling av styringsindikatorer på produktivitet og kvalitet lEt felles sett av indikatorer på produktivitet og kvalitet lSpesielt fokus på gode styringsindikatorer på enhetsnivå zGrunnlag for utvikling av KOSTRA-rapporten l Event. v/egen delrapport zArbeidet i nettverkene skal bidra til å kvalitetssikre datainnhentingen zArbeidet med nøkkeltallsanalyse i nettverkene l Utvikle analysekompetansen hos deltagerne zTa utgangspunkt i aktuelle registrering som GSI og IPLOS zKS vil integrere dette i utviklingen av Eff.nettverkenes verktøy zKS vil bruke dette til å påvirke videreutviklingen av KOSTRA

14 Nettverks-prosesser Leveranse til ASSS-rapportenLeveranse til SSB KOSTRA-analyse5 indikatorer til tjenesteprofilInnspill på forbedringer i KOSTRA Innspill på definisjoner og datainnsamlingen i rapporteringsskjemaene Målt kvalitet 3-5 kvalitetsindikatorer til tjenesteprofil Innspill til SSB-prosessen, via kommunerepresentantene *utvikle indikatorer *vurdere hva som skal i rapporten Opplevd kvalitet Skolenettverket: Elevudersøkelsen - *samle inn undersøkelseneAndre: Hovedindeks? *vurdere om det skal i rapporten Medarbeidertilfredshet 1)Hovedindeks - Sykefravær 1) Sum kommune (på sikt sektorvis) - Initiere forskningsprosjekterFOU-forslag ønskes - Erfaringsutveksling/beste praksis - - 1) Medarbeidertilfredshet og sykefravær foreslås utarbeidet av folk fra sentralt hold i kommunene (personal/HMS-avd.) Arbeid i nettverkene Styringsindikatorer, KOSTRA- og kvalitet

15 Særlige utviklingsområder for ASSS i 2006 lDybdeanalyse for å utvikle kartleggingen rundt ulike brukergrupper innen Pleie- og omsorg zSærlig behov for å skille utgifter knyttet til l yngre funksjonshemmede zUtvikle et bedre kostnadsbilde for eldreomsorgen zUtvikle et bedre beslutningsgrunnlag


Laste ned ppt "Rådmannsmøte, ASSS-samarbeidet Rica Park Hotel Drammen 07– 08.09.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google