Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kengurumottak av fortidlig fødte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kengurumottak av fortidlig fødte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kengurumottak av fortidlig fødte
Perinatalkurset april 2015 Mona Pauline Voie og Mariann Hansen Spesialsykepleiere Nyfødt Intensiv avdelingen- UNN

2 Kangaroo Mother Care (KMC)
Kangaroo care Skin – to – skin contact / Hud – mot – hud kontakt Who: Kangaroo Mother care. Innebefatter Hud mot hud kontakt Amming Støtte til mor og far Tidlig hjemreise Hud mot hud KONTAKT viser til at pleien ikke endres, men forandringen er HVOR pleien skjer. Hud – mot - hud kontakten er nøkkelingrediensen som gjør mor (og far) sentrale i teamet rundt barnet. Foreldrene er barnets nærmeste omsorgspersoner. Støtten til mor og far skal STARTE TIDLIG og være kontinuerlig. ”Å bli født kan ses som en av de mest stressfulle og smertefulle erfaringene for et barn”- hud mot hud- roer…. Tradisjonelt ved fortidlig fødsel har fortidligfødte barn blitt separert fra sin mor og far rett etter fødselen… Mor stress: Hva skjer med barnet mitt Det normale for barnet: komme til mor, høre hjerteslag, roe seg. Etter en stressfull fødsel. På føden: gjerne hud- mot - hud rett etter fødselen, så blir de pakket inn i tøy og ligger i sengene sine eller inntil mor med klær/ teppe…. Hvis barnet fikk velge hva tror dere det vil ha valgt.

3 Historikk. Columbia Kangaroo Mother care (KMC) metoden ble beskrevet første gang av barnelege Edgar Rey i Metoden hadde sitt opphav i Colombia. Det var stor dødelighet blant barn med lav fødselsvekt. Grunnene kan ha vært mange, men mangelen på teknisk utstyr gjorde at barnene ofte lå flere sammen i kuvøsene og sykehusinfeksjonene var mange. I et forsøk på å endre overlevelsesraten ønsket de å benytte mødrene som menneskelige kuvøser. Målet var å redusere kryssinfeksjoner, sikre stabil kroppstp og stimulere barnet til tidlig amming. De lære mødrene til å gi melk til barnet selv og barnet ikke kunne amme. ( om ikke mødrene selv kunne gjøre det, ga andre mødre barnene deres melk). Målet var å gjøre mødrene raskt istand til å ta seg av sitt barn og skrive dem ut så raskt som mulig. Alt med tanke på reduksjon av sykehusinfeksjoner. De psykososiale aspektene som tilknytning, og at det å være sammen reduserte stress hos mor og hos barnet ble sett på som et tileggsgode. Charpax- 94 : ga ut artikkel om hvordan kenguruomsorgen gå foreldre opplevelsen av å være en familie, og hvordan skyldfølelsen hos mødre ble mindre ved å få være sammen. Videre er Hud- mot- hud omsorgen vist å fremme nevrologisk utvikling , stimulere respirasjonen og fremme kroppslig vekst hos barnet.

4 Om å føde fortidlig. Ingenting ble som planlagt…..
Å bli foreldre til et fortidlig født eller sykt barn er en ekstrem påkjenning for foreldrene. Å få et fortidlig født eller sykt barn er en ekstremsituasjon ikke bare for foreldre, men også for søsken og familie rundt. Ingenting ble som planlagt: Glede over å skulle bli foreldre. Kjenne lukten og bli kjent med den lille. Skape en familie. Er byttet ut med Redsel for hvordan det skal gå med barnet. Mamma historie. Fødte i uke : Nå ble jeg kvalm igjen sa jeg høyt ut i rommet. Alle snudde seg og kom mot meg. Sjekket ledningene på magen min, kjente på meg, så på skjermen og sa, “riene har begynt igjen og du har åpning”. Panikken sa HEI og jeg ble skikkelig redd der jeg lå. Jeg klarte ikke helt å puste skikkelig, tårene kom og jeg sa til de som sto der, “men hun er jo alt for umoden…”. Dette går så bra Anja, vi har fire leger fra barneintensiven bak her som vil ta imot henne sammen med oss jordmødre og sykepleiere. Så jeg skal føde nå? spurte jeg. Ja det er nok det som vil skje nå. Du må være sterk nå Anja. Jeg var SÅ redd og engstelig for den lille jenta mi. Dette var alt for tidlig for deg lille venn… Gratulerer du har fått en liten jente. Jeg mistet alle krefter mens kroppen min bare falt bakover. Jeg så opp for å se henne og ta henne i mot. Men jeg fikk ikke se henne. Legene tok henne med en gang bak det blå forhenget der kuvøsen stod. Stemmen min ble skjelven mens jeg sa, skal jeg ikke få henne? Nei hun blir tatt vare på av intensivlegene bak her. De tar henne med opp til barneintensiv avdl. Du vil få komme opp dit senere. Alt gikk så fort og jeg så bare de blå draktene forte seg ut døren med en stor blå kuvøse. En tomhet kom på en måte over meg.

5 Hvorfor Kengurumottak?
Overordnet mål: Fremme tidlig tilknytning mellom foreldre og barn. Hud – mot hud: Oxytocinfrigjøring hos mor gir reduksjon av BT og stresshormoner. Stimulerer igangsetting av melkeproduksjon og er med på å fremme tilknytning til barnet. Foreldrene er barnets viktigste omsorgspersoner. Tidlig tilknytning mellom foreldre og barn er….. Antall i året: ca 30 fødsler pr år. Noen blir født med secio- vi tenker at det er mulig å få utvidet til å gjelde også der, men må samarbeide nært opr.

6 Hvem? Fortidlig fødte mellom uke 32+0- 34+6 født vaginalt. Fullborne
ANDRE: Fullborne født ved sectio? Fortidlig fødte uke 32+0 – født ved sectio? Fortidlig fødte 30+0 – 32+0? Fortidlig fødte uke 28+0 – 30+0?

7 Kengurumottak uke 32+0 – 34+6. Prosedyrens hensikt:
Skal sikre at kengurumottaket gjennomføres forsvarlig og kvalitetssikkert. Den gjelder umiddelbart etter fødsel. Vurdering av barnets medisinske tilstand vektlegges. Vi har utarbeidet en foreløpig prosedyre ved vår avdeling som vi har tatt i bruk og som vi skal evaluere i løpet av året. Vi samarbeider med kunnskapssenteret for å lage en nasjonal prosedyre.

8 Tidlig hud - mot – hud kontakt
Så raskt som mulig etter fødsel. Barnet legges hud - mot hud - hos mor. Lue Varmt teppe Bilde tatt ut Tidlig hud mot hud kontakt er som nevnt nøkklen til å gjøre moren /og også faren sentral i omsorgen rundt sitt barn. De er barnets viktigste omsorgspersoner nå og vil også være det for all fremtid. Barnet skal så raskt som mulig etter fødsel legges på mors bryst. Tørkes av. Lue. Varme tepper

9 Hva gjør vi Tp ax Respirasjon Sao2 Måltid innen 1 time
Vurderes av barnelege Lege skriver Grønnarket Vi skriver innkomst og fyller ut observasjonsskjema Tar tid før fargen kommer…..la jordmor gjøre og barnepleier gjøre sin jobb…. Tp ax Sao2- måler Respirasjon vurderes fortløpende Måltid innen en time- ( om barnet søker mot brystet, prøv å stimulere brystet slik at colostrum event kan gis. SE PROSEDYRE.

10 Risiko? Årsaker til å avslutte/avbryte kengurumottaket:
Hud – mot – hud. Reduserer barnets stressnivå etter fødsel Gunstig for tp. Reguleringen Gunstig for blodsukkeregulering Gir respiratorisk/ sirkulatorisk stabilitet Normaliserer fødsel og unngår adskillelse første timene. - noe som minsker stress hos foreldrene og gir mestring. Fremmer ytterligere Hud- mot Hud kontakt Årsaker til å avslutte/avbryte kengurumottaket: Behov for medisinsk intervensjon Misnøye Komplikasjoner hos mor Mors ønske Gir barnet: Fysisk: stabil hjerterytme, jevnere respirasjon og stabil tp. Psykisk: Følelse av trygghet, mindre stress og gråt. Mentalt: Bedre søvn,- optimaliserer miljøet for hjerneutvikling Amming: Går nedre opp i vekt, tidligere amming, tidligere hjemreise Gir foreldrene: Mindre stress, økt selvfølelse, tidlig tilknytning til barnet (redusere depresjoner og forebygge omsorgssvikt?) Behov for medisinsk intervensjon:- Som ikke kan utføres tilfredstillende mens barnet ligger hud- mot hud. Misnøye:- Om barnet viser tydelig tegn på å være misfornøyd/ irritabelt og tiltak som leiendring, suging, dempet belysning, reduksjon av støy, støttende hender og ro ikke fører frem. Komplikasjoner hos mor:- Jordmor og kk leger kan avbryte kengurumottaket/ stunden om de har behov for arbeidsro og plass. Mors ønske:- Vi skal alltid respektere mors ønske. Det kan være at hun synes det blir mye hender og fokus mot henne og barnet, mens hun er opptatt av å fokusere på morkakeforløsning for eksempel Far er da alltid et alternativ for hud- mot hud kontakt for barnet. -

11 Ansvarsavklaring Mor/ Far Jordmor Nyfødtsykepleier Barnepleier
Barnelege Lege føden Bilde tatt ut Forberedelse av fødestue. Varme, lukkede vinduer- barnepleier/ jordmor. Er viktig for å trygge foreldrene. Forberede dem på hva som kommer til å skje i etterkant av fødselen. Kommer gjerne tidlig under fødselen hilser på og koble opp utstyr. VEDLEGG 1: INFORMASJON TIL MOR/FORELDRE, KORTVERSJON Kortversjon av informasjon som skal gis til mødre som kommer til Føden med fortidlige rier og som sannsynligvis kommer til å føde raskt. Informasjonen bør gis av jordmor, eventuelt avtale med Vakthavende sykepleier på Nyfødt Intensivavdelingen:  Selv om barnet blir født fortidlig, kan vi legge barnet hud mot hud på mors bryst. (Kalt ”kengurumetode”).  Dette kan skje direkte etter avnavling avhengig av mor og barnets tilstand. Kan eventuelt legges hud mot hud hos far.  Det at barnet blir lagt hud mot hud med mor er for å fremme tilknytning mor/barn og fremmer amming.  Siden barnet er fortidlig født vil det komme sykepleier og barnelege fra NI før eller rett etter fødsel.  Jordmor tar hånd om mor og sykepleier/barnelege NI har ansvaret for barnet så lenge de ligger på fødestua. De ulike yrkesgrupper som er involvert i mor/barnomsorgen, barnelege, nyfødtsykepleier, gynekolog, jordmor, kan alle avbryte kengurustunden hvis det er indikasjon for det innenfor den respektives ansvarsområde. -unighet om nå vi burde komme inn. Personalressurser……

12 Innføring av ny prosedyre
Samarbeid med Føde-/ barsel i utarbeidelse av prosedyre. Undervisning Poster Scenariotrening Samarbeid jordmor, barnepleier, nyfødt sykepleiere og barneleger Endring av kultur Samarbeid mellom ulike profesjoner

13 Senariotrening

14 Senariotrening: Samarbeid
Bilde tatt ut

15 «Første Kengubarn i UNN» Født 6. februar 2015 (Pingvinavisa 5
«Første Kengubarn i UNN» Født 6. februar 2015 (Pingvinavisa 5.mars 2015) Bilde tatt ut Bodd i Norge i 10 år. Karenfolket i Myanmar. De har bodd i Norge i snart ti år og har en datter fra før. Hun ble også født prematurt, men det var før kengurumetoden ble tatt i bruk. – Da tok de henne fra meg med en gang etter fødselen og jeg ble veldig nervøs og bekymra. Dette er bedre. Man føler seg tryggere, det er den beste måten de har gjort det på nå. Jeg merker faktisk at hun ammer kraftigere enn storesøstera gjorde, forteller hun.


Laste ned ppt "Kengurumottak av fortidlig fødte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google