Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av symptomer ESAS Ingrid Lotsberg Norås kreftsjukepleiar Klepp kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av symptomer ESAS Ingrid Lotsberg Norås kreftsjukepleiar Klepp kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging av symptomer ESAS Ingrid Lotsberg Norås kreftsjukepleiar Klepp kommune

2 Grunnleggande palliasjon skal ivareta: Kartlegging av symptom og plager Symptomlindring Informasjon til pasient og pårørande Støtte til pårørande Terminal pleie Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørane

3 ESAS- bakgrunn: Edmonton Symptom Assessment System Utvikla i Canada, oversett og justert v/ SLB i Trondheim Innført i Helse Vest gjennom KLB-prosjekt Anerkjent og standardisert verktøy for symptomregistrering

4 ESAS-skjema kan brukast: Ved førstegangsbesøk / innlegging for å kartlegge pasienten sin situasjon Deretter individuelt tilpassa avhengig av pasienten sin situasjon og problemstilling og intensitet av plager Ved henvisning til Palliative team og Lindrende Enheter

5 Fordelar v/systematisk symptomregistrering: Lette beskriving av symptom Identifisere og prioritere pasienten sine problem Oppnå best mogeleg symptomlindring Betre kommunikasjon med pasientane Felles referanseramme for kommunikasjon og rapportering av pasienten sin tilstand

6 Veiledning i bruk av ESAS: Muntlig informasjon til pasienten: ”Vi ønskjer at du skal ha det best mogeleg. Difor registrerer vi plagene dine på denne måten. Du fyller ut skjema ”hvordan har du det i dag” ved å setje eit kryss på kvar linje. Gi et umiddelbart, raskt og omtrentleg svar. Det er ikkje ”rette” eller ”feil” svar. Det er berre du som veit korleis du har det. ingen plage verst tenkeleg ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Registreringa gjer at vi får et betre inntrykk av korleis du har det. Vi kan dermed betre vurdere kva vi kan gjera med plagene, og kva slags behandling som er best for deg.”

7

8 Kompetansesenter i lindrende behandling Fødselsnr. Helseregion vest Navn Hvordan har du det i dag? Dato Tidspunkt.. Smerte – i ro Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Smerte – ved bevegelse Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Slapphet Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Kvalme Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Tungpust Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Munntørrhet Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Matlyst Normal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Angst /uro Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Trist/deprimert Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Alt tatt i betraktning, hvordan har du det i dag? Bra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verst tenkelig Utfylt av

9

10 Forløpsskjema

11 ESAS i kvardagen: Kan brukast til følgjande pasientar: mentalt klare lettere grad av kognitiv svikt som: sjølv fyller ut skjemaet eller kan intervjuast

12 Begrensingar: Dårleg hørsel / redusert syn /svekka tale Kognitiv svikt/ forvirring Trøtt /utmatta Terminal tilstand Motvilje

13 HUGS! HUSK ESAS-skår over 3-4 krev tiltak! Pasienten må oppleve at registreringa har meining!

14 ESAS sekundærobservasjonar

15 ESAS Sekundær observasjonsskjema: Vert brukt når: Pasienten er for dårleg til å fylle ut skjema eller ikkje kan vera med på intervju –ved redusert bevissthet –redusert allmenntilstand –kognitiv svikt –generelt stress Vert anbefalt å fylle ut 2 gongar dagleg

16 Allmenntilstand Pustebesvær Matinntak Bevissthetsnivå Orientering Motorisk ro/uro Ansiktsuttrykk Årsaker til sekundær observasjoner SEKUNDÆROBSERVASJONER

17 Kartlegging ved kognitiv svikt: Ansiktsuttrykk Verbale uttrykk Bevegelse Endring i adferd Endring i aktivitetsmønster Endring i mental status Bør vurderast av ein som kjenner pasienten

18 Korleis kan ESAS brukast hos oss? ESAS: Fortel om pasienten si oppleving Kan brukast av alle fagprofesjonar Kan brukast mellom nivåa

19 Referanse: www.helse-bergen.no/lindrendebehandling


Laste ned ppt "Kartlegging av symptomer ESAS Ingrid Lotsberg Norås kreftsjukepleiar Klepp kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google