Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger 06.05.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger 06.05.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger

2 Hva er palliativt team? ”Palliare”; kappe; å dekke over Tverrfaglig gruppe –Sykepleiere –Leger –Sosionom –Fysioterapeut –Prest

3 Hvilke oppgaver har palliativt team? Arbeider med kreftpasienter som ikke kan bli friske og som har symptomer som er vanskelige å lindre. –3 palliative sengeplasser, poliklinikk og ambulant virksomhet Undervisning/veiledning

4 Palliativt team og samhandling Bindeledd mellom sykehus, HBO, sykehjem og fastleger. Samhandling inn mot sykehusavdelinger –Felles møter med Kreftavdelinga hver uke –Interne henvisninger –Alltid drøfting med ansvarlig spl og/eller lege

5 Samhandling ut av sykehus HBO –Alle (de fleste) pasientene må ha etablert kontakt med HBO. –Avklare hjelpebehov. –Legge planer (plan A – dersom den svikter plan B osv). –Organisere kommandolinjer: hvem tar pasienten/pårørende kontakt med når noe skjer?

6 Fastlege –Er den medisinsk ansvarlige når pasienten er hjemme –Felles møte med HBO, team og fastlege for å oppnå felles forståelse for lagt strategi

7 Kommunikasjon Basert på respekt for ulik kompetanse, erfaring og ressurser! Vi trenger hverandres kompetanse ESAS

8 Erfaring så langt Godt etablert samarbeid med de fleste sykehusavdelinger Engasjert og motivert HBO Ansvarlige leger, men variasjon i motivasjon og oppfølging Sjelden henvisning fra kommunene Kompetansen er god både i HBO og sykehjem Pasient/pårørende er et felles ”prosjekt”

9 Forventninger Øke kompetansen i kommunene ytterligere Etablering av nettverk for spl – oppstart primo juni 2011 Hospiteringsordning for spl i samspill med Blindheim Omsorgsenter –Første hospitanter allerede gjennomført

10

11 Kompetanseheving for fastlegene Forsøksordning innen palliativ medisin –Legge til rette for at fastleger kan ta denne spesialiteten Regional kreftplan –Legger opp til større grad av desentralisert behandling


Laste ned ppt "Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger 06.05.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google