Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger 06.05.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger 06.05.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger 06.05.2011

2 Hva er palliativt team? ”Palliare”; kappe; å dekke over Tverrfaglig gruppe –Sykepleiere –Leger –Sosionom –Fysioterapeut –Prest

3 Hvilke oppgaver har palliativt team? Arbeider med kreftpasienter som ikke kan bli friske og som har symptomer som er vanskelige å lindre. –3 palliative sengeplasser, poliklinikk og ambulant virksomhet Undervisning/veiledning

4 Palliativt team og samhandling Bindeledd mellom sykehus, HBO, sykehjem og fastleger. Samhandling inn mot sykehusavdelinger –Felles møter med Kreftavdelinga hver uke –Interne henvisninger –Alltid drøfting med ansvarlig spl og/eller lege

5 Samhandling ut av sykehus HBO –Alle (de fleste) pasientene må ha etablert kontakt med HBO. –Avklare hjelpebehov. –Legge planer (plan A – dersom den svikter plan B osv). –Organisere kommandolinjer: hvem tar pasienten/pårørende kontakt med når noe skjer?

6 Fastlege –Er den medisinsk ansvarlige når pasienten er hjemme –Felles møte med HBO, team og fastlege for å oppnå felles forståelse for lagt strategi

7 Kommunikasjon Basert på respekt for ulik kompetanse, erfaring og ressurser! Vi trenger hverandres kompetanse ESAS

8 Erfaring så langt Godt etablert samarbeid med de fleste sykehusavdelinger Engasjert og motivert HBO Ansvarlige leger, men variasjon i motivasjon og oppfølging Sjelden henvisning fra kommunene Kompetansen er god både i HBO og sykehjem Pasient/pårørende er et felles ”prosjekt”

9 Forventninger Øke kompetansen i kommunene ytterligere Etablering av nettverk for spl – oppstart primo juni 2011 Hospiteringsordning for spl i samspill med Blindheim Omsorgsenter –Første hospitanter allerede gjennomført

10

11 Kompetanseheving for fastlegene Forsøksordning innen palliativ medisin –Legge til rette for at fastleger kan ta denne spesialiteten Regional kreftplan - 2020 –Legger opp til større grad av desentralisert behandling


Laste ned ppt "Samhandling – palliativt team, Helse- Sunnmøre Geiranger 06.05.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google